Адміністративна юстиція Німеччини
Система адміністративних судів
Склад суду
Компетенція адміністративних судів та принципи побудови
Принципи адміністративного процесу Німеччини
Найважливіші види позовів, які подаються до адміністративного суду в Німеччині
591.96K
Category: lawlaw

Адміністративна юстиція Німеччини

1. Адміністративна юстиція Німеччини

2. Система адміністративних судів

* Відповідно
до Закону про адміністративне судочинство (VwGO),
характерна трьохінстанційна побудова.
* Адміністративні суди земель (перша
інстанція);
* Апеляційні адміністративні суди,
представлені вищими
адміністративними судами
федеральних земель (OVG);
* Касаційний адміністративний суд
(Федеральний адміністративний суд
(BVerwG)) .
* Зазвичай
розгляд адміністративного спору закінчується в
адміністртивному суді, який у першій інстанції вирішує усі спори,
на які поширюється адміністративно-правовий порядок.

3. Склад суду


адміністративному суді І
інстанції формуються палати, які
приймають рішення у складі
трьох професійних суддів і двох
непрофесійних
(народних
засідателів).
* При вищих адміністративних
судах утворюються сенати, які за
загальним правилом приймають
рішення у складі двох суддів.
* Рішення
Федерального
адміністративного
суду
приймаються сенатом у складі
п’яти суддів, а поза усних
розглядів – у складі трьох суддів.

4. Компетенція адміністративних судів та принципи побудови

* Компетенція адміністративних судів та принципи
побудови
Будь-які
публічноправові спори,
крім
конституційноправових
Ізоляція
правосуддя у
адміністративних
справах від
втручання
виконавчої влади
Адміністративний
суд
Розмежування
сфери
публічного та
приватного
інтересу
Спори, які пов’язані із
забороною демонстрацій
та громадських
об’єднань, надання
політичного притулку,
отримання місця в
учбових закладах,
питання охорони НПС,
питання пов’язані із
державними
службовцями, спори між
адмін.-терит. одиниць.,
спори за участю
публічної адміністрації,
відшкодування шкоди за
адміністративні
правопорушення тощо.

5. Принципи адміністративного процесу Німеччини

Принцип
диспозитивності
Принцип
офіційності
розслідування
Принцип
концентрації
Принцип
відповідальності
суду за здійснення
судочинства
Принцип
безпосередності
Принцип усного
розгляду
Принцип
гласності судового
слухання,
принцип
справедливого
процесу
Правових
наслідків
процесуальних
помилок

6. Найважливіші види позовів, які подаються до адміністративного суду в Німеччині

* Позов
про
оскарження
адміністративного акта. За його
допомогою
позивач
домагається
скасування
розпорядження,
яке
міститься в адміністративному акті та
яке завдає йому шкоди.
* Позов про примушення до виконання
зобов'язання, в якому порушується
клопотання про видання відхиленого чи
неприйнятого адміністративного акта.
* Інші
форми діяльності адміністрації, не
можуть оскаржуватись за допомогою
позову про примушення виконання
зобов’язання. Для їх перевірки –
загальний позов до примушування до
дії.
English     Русский Rules