17.76M
Category: informaticsinformatics

Поняття інформації, даних, інформаційного повідомлення

1.

2.

Мета:
сформувати:
• поняття інформації, даних, інформаційного
повідомлення;
• поняття про інформаційну надлишковість
повідомлень;
• поняття про інформатику як науку та галузь
діяльності людини; пояснити:
• способи подання повідомлень;
• способи оцінювання кількості інформації;
розглянути:
• види повідомлень;
• одиниці вимірювання довжини двійкового коду:
біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт;
• правила техніки безпеки в кабінеті інформатики;
навчити:
визначати довжину двійкового коду повідомлення.
Базові. поняття й терміни: інформатика, інформація,
повідомлення, кількість інформації.

3.

Хід уроку
I. Організаційний етап
Ви починаєте вивчати новий предмет — інформатику.
Інформатика — це широка галузь новітніх технологій, пов'язаних з
інформаційною діяльністю людини.
Інформатика як наука досить молода: вона сформувалась у другій
половині XX століття, але вже стала необхідною складовою освіти
сучасної людини. Англійський варіант назви інформатики звучить як
Computer Science — комп'ютерна наука. Найвидатнішим досягненням
у цій галузі було створення персональних комп'ютерів, які швидко
стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Завдяки
комп'ютерам ви відкриваєте для себе не лише нові ігри та розваги, а
й вікно в неосяжний світ Інтернету, у світ створення комп'ютерних
зображень, текстів, різноманітних математичних обчислень.
Яку роль відіграють інформація, інформатика, інформаційні
технології в житті сучасної людини? На це та інші питання ми
спробуємо дати відповідь, вивчаючи тему «Інформація. Інформаційні
процеси та системи» (тема розрахована на 2 уроки

4.

II. Оголошення теми уроку
III. Вивчення нового матеріалу
Інформація — це новини, факти, знання, отримані в
результаті пошуку, вивчення, спілкування тощо;
Інформація – це відомості про об’єкти і явища
навколишнього світу, їх властивості, які підвищують
рівень обізнаності людини;
Інформація – це загальнонаукове поняття, яке
включає обмін відомостями між людьми.
Інформація походить від латинського слова
“informatio”, що означає: роз'яснення, ознайомлення,
переказ.

5.

Інформація
– це відомості про об'єкти і явища,
які підвищують рівень обізнаності об'єкта,
який сприймає цю інформацію.

6.

Повідомлення – це послідовність сигналів
різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо.

7.

Повідомлення
розрізняють
за формою подання:

8.

Форми подання повідомлень

9.

Види повідомлень за способом сприйняття

10.

Інформаційні процеси
Інформацію можна:
збирати та сприймати,
зберігати і накопичувати,
передавати і поширювати,
опрацьовувати,
створювати,
захищати,
використовувати в своїй практичній
діяльності.

11.

Збирання інформації

12.

ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Зберігання інформації – це процес фіксування
повідомлень на матеріальному носії.
Є різні види зберігання інформації:
Види зберігання інформації:

13.

ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Передавання інформації – це процес переміщення
повідомлень
від джерела до приймача.
Джерело
повідомлення
Канал
передавання
Приймач
повідомлення

14.

Опрацювання інформації
Опрацювання інформації – це отримання нової
інформації з наявної.
Опрацювання інформації – одна з основних
операцій, яка виконується з інформацією, і є
головним засобом збільшення її обсягу і
різноманітності.

15.

Інформатика
Інформатика – це наука про інформацію та інформаційні
процеси.
Основа інформатики – інформаційні технології –
сукупність засобів і методів, за допомогою яких
здійснюються інформаційні процеси в усіх сферах життя і
діяльності людини.
Основні напрямки інформатики:
-Теорія інформації
-Математичне моделювання
-Теорія штучного інтелекту
-Системний аналіз
-Біоінформатика
-Соціальна інформатика
-Розробка обчислювальних систем і програмного
забезпечення
-Комп'ютерна графіка, анімація, засоби мультимедіа
-Телекомунікаційні системи і мережі
-Інформатизація виробництва, науки, освіти,
медицини,торгівлі, промисловості, сільського господарства та
інших галузей людської діяльності.

16.

Кодування повідомлень
Кодування повідомлень – їх подання у певному вигляді
за допомогою деякої послідовності знаків.
•Ноти
•Людина говорить
•Компас
У сучасному світі поширені системи кодування інформації
за допомогою фіксованого набору символів, який
називають алфавітом.

17.

Двійкове кодування
У комп'ютерних системах
загальноприйнятим є кодування
інформаційних повідомлень за
допомогою лише двох символів,
які називають двійковими цифрами
й умовно позначають як “0” та”1”,
оскільки сучасні комп'ютери
здатні обробляти сигнали, які можуть
мати лише 2 стани.
Замкнений стан – 1
Розімкнений стан – 0

18.

Вимірювання довжини двійкового коду
Послідовність двійкових цифр називають двійковим кодом.
Біт – один розряд двійкового коду
Байт – послідовність із восьми бітів.
1 кілобайт (1 Кбайт) – 1024 байти;
1 мегабайт (1 Мбайт) – 1024 Кбайт;
1 гігабайт (1 Гбайт) – 1024 Мбайт;
1 терабайт (1 Тбайт) – 1024 Гбайт;

19.

ІV. Практична частина
Приклад 1. Людина після ДТП в лікарні.
Маємо показники самопочуття хворого-пацієнта: температура,
тиск, пульс, які вимірює медсестра.
Хірург отримує ці повідомлення і робить висновки про
стан хворого і можливі дії медперсоналу.
Хто є об’єктом дослідження? Хто чи що є джерелом інформації?
В даному випадку джерело інформації співпадають з об’єктом,
який нас цікавить.
Приклад 2. Робота довідкової служби 09.
Користувач телефонної мережі робить запит для отримання
номера телефону конкретної людини, вказавши її адресу
(повну чи часткову) і прізвище (з ініціалами чи без).
Завдання довідки – аналізуючи всі ці дані задовольнити запит
клієнта.
Об’єкт дослідження – користувач (дані про людину), джерело
інформації – довідка.

20.

IV.Домашнє завдання
1.Й.Я.Ривкінд«Інформатика»9клас,. § 1.1
2.Виконати завдання § 1.1 № 3-9
3. Опрацювати конспект уроку.
V.Фронтальне опитування:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Що нового ви сьогодні дізналися на уроці?
Чому наука має назву інформатика?
Як людина отримує інформацію з навколишнього світу?
Як ви розумієте поняття „повідомлення”? Приклади.
Наведіть приклади перетворення інформації в шум.
Які властивості інформації ви запам’ятали? Наведіть приклади.
Які види інформації ви знаєте?
Які інформаційні процеси ви знаєте?
VI.Підсумок уроку.
Отже, сьогодні ми розпочали вивчення нової для вас науки
інформатики.
Ознайомилися з поняттям „інформатика”, „інформація”,
„повідомлення” та „шум”,
вчилися розрізняти види, властивості інформації;
проаналізували основні інформаційні процеси.
English     Русский Rules