Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare
Diapozitivul 2
Diapozitivul 3
Diapozitivul 4
Diapozitivul 5
Diapozitivul 6
Diapozitivul 7
Diapozitivul 8
Diapozitivul 9
Diapozitivul 10
Diapozitivul 11
Diapozitivul 12
Diapozitivul 13
1.16M
Category: industryindustry

Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare

1. Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare

Autor:
ing. Filip Ana
2010

2. Diapozitivul 2

PROCESUL DE PRODUCŢIE :
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL
ÎNTREPRINDERII, PE BAZĂ DE PROCESE
TEHNOLOGICE
Procese tehnologice
de bază
Procese tehnologice
de deservire
Procese tehnologice
auxiliare
şi
Procese tehnologice
anexă

3. Diapozitivul 3

“Proces de producţie”
•Înmagazinarea şi recepţia
materialelor
•Pregătirea materialelor pentru croit
•Croirea materialelor
•Confecţionarea semifabricatelor
•Finisarea produselor
•Înmagazinarea produselor finite

4. Diapozitivul 4

Produsele de îmbrăcăminte se compun
din detalii principale şi secundare

5. Diapozitivul 5

Detalii principale :
• Nu pot lipsi din structura
produsului;
•Pentru îmbrăcămintea cu susţinere
pe umeri sunt: spatele, piepţii ,
gulerul şi mânecile;
•Pentru îmbrăcămintea cu susţinere
în talie sunt: spatele, feţele şi betelia.

6. Diapozitivul 6

Detalii secundare :
Pot lipsi din structura produsului;
• buzunare
• găici
• refileţi
• manşete
• clape
• epoleţi
• bizeţi

7. Diapozitivul 7

Structura procesului tehnologic de de
confecţionare a unui produs cuprinde
următoarele etape şi operaţii de execuţie:
Procesul tehnologic de confecţionare:
•Prelucrarea reperelor: operaţii de
pregătire, însemnarea marginilor, rihtuirea
detaliilor
•Asamblarea reperelor: operaţii de
coasere, de îmbinare, de fixare, de
ornamentare
•Finisarea produsului: operaţii de tratare
umidotermică, netezire, descălcare, fixare,
aburire, modelare

8. Diapozitivul 8

“Tehnologii de confecţionare”

9. Diapozitivul 9

Materii prime şi materiale
Materialele textile de bază folosite la confecţionarea
îmbrăcămintei constituie faţa produsului, deci scheletul
exterior şi baza existenţei acestuia. Materialele de
bază redau principalele funcţii ale produselor de
confecţii.
Materialele secundare depind de materialele de bază
şi se situează în al doilea plan din punct de vedere al
importanţei şi funcţiilor în produs.
Materialele auxiliare se folosesc la confecţionarea
produselor de îmbrăcăminte alături de materialul de
bază şi materialele secundare. Reprezintă elemente
de completare a produsului finit.

10. Diapozitivul 10

•Procesul de
confecţionare se include
în procesul de producţie
•Semifabricatele sunt
transformate în produse
vestimentare

11. Diapozitivul 11

CONFECŢIONAREA PRODUSELOR:
se realizează prin cusături manuale,

termochimice şi mecanice
Cusăturile mecanice prezintă caracteristici

tehnologice superioare cusăturilor manuale
asamblarea prin coasere reprezintă

50-55% din totalul timpului destinat
confecţionării unui produs

12. Diapozitivul 12

UTILAJE PENTRU CONFECŢIONARE:
•maşini pentru coasere şi asamblare
•maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale
•maşini de cusut pentru finisarea produselor
UTILAJE PENTRU TRATAMENTE
UMIDOTERMICE:
•utilaje pentru călcat manual: mese pentru călcat,
forme de călcat, maşini de călcat,
•utilaje moderne: prese de călcat

13. Diapozitivul 13

TRATAMENTUL UMIDOTERMIC:
•procesul de prelucrare a confecţiilor textile,
în condiţii de temperatură, umiditate şi timp
•se realizează pe tot parcursul procesului de
confecţionare
•reprezintă 10-30% din totalul timpului
destinat confecţionării unui produs, funcţie
de complexitate şi materia primă
English     Русский Rules