Міжнародний досвід запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
Financial Action Task Force
Представники FATF
Механізм протидії відмиванню доходів отриманих злочинним шляхом в Україні
Висновок
2.56M
Category: lawlaw

Міжнародний досвід запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом

1. Міжнародний досвід запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ,
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ
ШЛЯХОМ

2.

Походження терміна "відмивання
грошей" пов'язане зі знаменитим
гангстером Аль Капоне. У 1930-му
році для легалізації грошей мафії
була створена мережа пралень - до
кожного долара клієнта додавали
дев`ять "брудних", з яких і платили
податки. Але грошей було так
багато, що всю суму він "відмити"
так і не встиг: через рік його
посадили за несплату податків.

3.

Легалізація (відмивання) доходів це – вчинення дій , спрямованих
на приховування чи маскування незаконного походження коштів
або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або
майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а
так само набуття, володіння або використання коштів або іншого
майна, за умови усвідомлення особою, що вони були доходами, з
метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню
або розпорядженню доходами.

4.

Відмивання грошей є важливою складовою
будь-якої злочинної діяльності, важливою
ланкою кримінального економічного циклу,
що включає в себе:
генерування злочинного доходу,
легалізацію кримінальних фондів,
використання легалізованих
кримінальних фондів, споживання;
кримінальне інвестування злочинних
доходів;
інфільтрація їх у легальний бізнес.

5.

При відмиванні грошей, доходи отримані злочинним
шляхом проводяться через фінансову систему, щоб
приховати їх нелегальне походження і надати їм
вигляду законно отриманих. Найбільш часто
пов'язане з організованою злочинністю, відмивання
грошей може бути пов'язане з будь-яким іншим
злочином, що приносить істотні доходи, такими як
вимагання, торгівля наркотичними засобами,
контрабанда, а також „білокоміркові” злочини.
Відмивання грошей найчастіше складається зі
складної послідовності операцій.

6.

Безпосереднім джерелом одержання "брудних" коштів є тіньова
економіка як сукупність неврахованих і протиправних видів
економічної діяльності. Вона включає три сегменти:
неофіційну економіку – заборонені законом легальні види
економічної діяльності, в рамках яких мають місце нефіксоване
офіційною статистикою виробництво товарів і послуг,
приховування цієї діяльності від податків.
підпільну економіку – це, як правило, заборонені законом види
економічної діяльності.
фіктивну економіку – хабарництво та всякого роду шахрайство,
пов'язане з отриманням і передачею грошей.

7.

До основних злочинів, з якими тісно пов’язана легалізація
отриманих доходів, належать ті, що безпосередньо спрямовані на
заволодіння чужим майном чи одержання іншої незаконної вигоди:
Шахрайство;
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим
становищем;
Контрабанда;
шахрайство з фінансовими ресурсами;
злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів;
До підпорядкованих ( вторинних) злочинів можна віднести:
незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та
іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням
для їх виготовлення, фіктивне підприємництво, легалізація
(відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих
злочинним шляхом.

8. Financial Action Task Force

Група з розробки фінансових заходів (FATF) – це
міжурядовий орган, створений у 1989 році Міністрами
країн-членів FATF. Відповідно до мандату, FATF розробляє
стандарти та сприяє ефективній імплементації правових,
регуляторних та оперативних заходів боротьби з
відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,
та інших загроз цілісності фінансової системи.

9.

Рекомендації FATF встановлюють міжнародні стандарти, які країни
повинні імплементувати за рахунок заходів, адаптованих до
конкретних обставин. Рекомендації FATF встановлюють основні
заходи, які країни повинні вжити для:
встановлення ризиків і розробки політики та координації дій на
національному рівні;
переслідування відмивання коштів, фінансування тероризму та
фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
застосовувати запобіжні заходи для фінансового сектора та
інших визначених секторів;
встановити повноваження і обов'язки компетентних органів
(наприклад, слідчих, правоохоронних та наглядових органів) та
інших інституційних заходів;
підвищення прозорості та доступності інформації щодо
бенефіціарної власності юридичних осіб та угод;
сприяння міжнародному співробітництву.

10. Представники FATF

До членів FATF в даний час входять 34 країни і 2 регіональні
організації, що представляють більшість великих фінансових
центрів у всіх частинах земної кулі.

11. Механізм протидії відмиванню доходів отриманих злочинним шляхом в Україні

Обов’язковому фінансовому моніторингу підлягають
фінансові операції, сума яких дорівнює чи перевищує 150
тисяч гривень та які мають одну або більше ознак,
визначених Законом України “Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним
шляхом”. Крім того, згідно із Законом України “Про банки і
банківську діяльність” українські банки зобов’язані
ідентифікувати клієнтів, що здійснюють операції з готівкою
без відкриття рахунку на суму, що перевищує еквівалент
150 тисяч гривень.
В Україні відповідальність за легалізацію (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачена
Кримінальним Кодексом України та карається
позбавленням волі на строк від 3 до 15 років з конфіскацією
майна, застосуванням додаткових санкцій тощо.

12. Висновок

Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням
коштів (FATF) оцінює реальні обсяги тіньової економіки у
високорозвинених країнах на рівні 17% ВВП, у країнах,
що розвиваються – 40% ВВП, у країнах з перехідною
економікою – понад 20% ВВП. Тіньовий капітал,
проникаючи
у
сфери
економічної
діяльності,
використовує дефіцитні ресурси з легального сектора
економіки на шкоду суспільним інтересам. За оцінками
Світового банку, у сфері світової тіньової економіки
щорічно виробляється товарів та надається послуг на 810 трлн. дол. США. Тіньова складова поступово починає
суттєво негативно впливати на неекономічні сфери:
політику, соціальні відносини, морально-психологічний
клімат суспільства, громадську свідомість населення.
English     Русский Rules