Oʻzbekiston Respublikasining asosiy qonuni, oliy yuridik kuchga ega boʻlgan siyosiy huquqiy hujjat.
Mundarija
O’zbekiston va Sovet Ittifoqi (SSSR) konstitutsiyalarning farqi
326.99K
Category: lawlaw

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

1.

2. Oʻzbekiston Respublikasining asosiy qonuni, oliy yuridik kuchga ega boʻlgan siyosiy huquqiy hujjat.

• Oʻzbekiston Respublikasining asosiy qonuni,
oliy yuridik kuchga ega boʻlgan siyosiy huquqiy
hujjat.
• O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O‘n
ikkinchi chaqiriq O‘zbekiston Respublikasi Oliy
Kengashining o‘n birinchi sessiyasida 1992 yil
8 dekabrda qabul qilingan.
Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi
muqaddima, 6 boʻlim, 26 bob, 128 moddadan
iborat.

3. Mundarija

Muqaddima
• Konstitutsiya qabul qilish sabablari
• Mamlakatimiz oldiga qoʻyilgan vazifalar
Birinchi bo’lim. Asosiy prinsiplar
• Davlat suvereniteti
• Xalq hokimiyatchiligi
• Konstitutsiya qonunning ustunligi
• Tashqi siyosat tamoyillar

4.

Ikkinchi bo’lim. Inson va
fuqarolarning asosiy huquqlari,
erkinliklari va burchlari
Umumiy qoidalar
Fuqarolik
Shaxsiy huquq va erkinliklar
Siyosiy huquqlar
Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar
Fuqarolarning inson huquqlari va
erkinliklari va majburiyatlarining
kafolatlari

5.

Uchinchi
bo’lim. Jamiyat Va Shaxs.
Bo’limda:
• iqtisodiy faoliyat
• tadbirkorlik va mehnat qilish
erkinligi
• barcha mulk shakllarining
teng huquqliligi kafolatlanishi
…bayon etilgan

6.

To’rtinchi bo’lim. Ma’muriyHududiy Va Davlat Tuzilishi
Beshinchi bo’lim.
Davlat hokimiyatining tashkil
etilishi
Oltinchi bo’lim. Konstitutsiyaga
o’zgartirish kiritish tartibi

7. O’zbekiston va Sovet Ittifoqi (SSSR) konstitutsiyalarning farqi

8.

Ma'lumki, Sovet Ittifoqi davrida millatlar
o’rtasidagi farqlarni o'chirish va yangi
tarixiy "Sovet xalqi" jamiyatning
shakllanishi tushunchasi hukmron edi.
Shu bilan bir qatorda, milliy urf-odatlar va
milliy bayramlarni nishonlash taqiqlangan
edi. Qomusimizda O’zbekiston fuqarosi
bo’lgan barcha millat va elatlarning tili, urfodatlari, milliy an’analarini hurmat qilish
kafolatlangan.

9.

1978 yilning Konstitutsiyasi Muqaddimasida
"O'zbek SSR xalqi» atamasi butun sovet
xalqining ajralmas qismi sifatida ishlatiladi.
Muqaddimada O'zbekiston SSR Sovet Ittifoqi
davlatlar orasida teng Respublika deb bildirilgan.
Lekin shunga qaramay, "Sovet davlat","Sovet
jamiyati" va "Sovet odamlar" tamoyillari ustuvor
qo’yilgan. O’zbekiston SSR davlati ichki va tashqi
siyosat boshqaruvidan mahrum qilingan edi.
Mustaqillikimizning sharofati bilan
konstitutsiyamizda barcha huquqlarimiz qonunan
belgilab berildi.

10.

1978 yil Konstitutsiyasining muqaddimasida
hattoki inson huquqlarini himoya qilish ko’zda
tutilmaganligini takidlab o'tish lozim.
Konstitutsiyaning asosiy matnda VI bob
«fundamental huquqlari, erkinliklari va
fuqarolarning majburiyatlari" ham bor bo'lsa-da,
u huquq va erkinliklar to'la-to'kis xalqaro inson
huquqlari standartlarini aks ettirmas edi. Bu
qonun ichida kamsitmaslik, qonun va sud oldida
tenglik, qiynoq va zo'ravonlikdan himoya qilish,
axborotni qidirish va tarqatish, xususiy mulk
huquqi, bolalar va qariyalarning huquqlarini
himoya qilish kabi asosiy inson huquqlari
ko’rsatilmagan edi.

11.

O'zbekiston insonparvar davlatdir, jamiyatga, ijtimoiy
adolat va qonuniylik tamoyillari asosida, davlatning
iqtisodiy tizimini rivojlanishning evolyutsion yo'llari
asosida, inson va jamiyat farovonligini ta'minlashga
qaratilgan. Misol sifatida oilaga bag’ishlangan XIV bob
keltirilishi mumkin. Konstitutsiyada koʻrsatilishicha,
otaonalar oʻz farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar
boqish va tarbiyalashga majburdirlar, shuningdek,
voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar oʻz
otaonalari haqida gʻamxoʻrlik qilishga
majburdirlar. Bundan tashqari, davlat va jamiyat
yetim bolalarni va ota-onalarining vasiyligidan
mahrum bo’lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va
o’qitishni ta’minlaydi.
English     Русский Rules