Інформаційна асиметрія та реклама
1.20M
Categories: informaticsinformatics advertisingadvertising

Інформаційна асиметрія та реклама

1. Інформаційна асиметрія та реклама

План лекції
1. Інформація як економічний ресурс
2. Асиметрія в розподілі інформації між
конкурентами. Репутаційні ігри
3. Асиметрія в розподілі інформації між
продавцем та споживачем
4. Реклама як інструмент управління
інформаційною асиметрією
5. Бар'єри споживчого переключення

2.

Асиметрія інформації – нерівномірність розподілу
інформації між економічними суб’єктами, необхідної для
прийняття ними оптимального рішення при укладанні
угоди.
Інформаційна асиметрія здатна породжувати ринкову
владу у 2 площинах:
горизонтальній, приховуючи інформацію від дійсних і
потенційних
конкурентів
чи
розповсюджуючи
недостовірну інформацію, компанії можуть блефувати в
конкурентній грі;
вертикальній,
приховуючи
інформацію
від
постачальників і споживачів чи розповсюджуючи
недостовірну
інформацію,
компанії
можуть
занижувати /завищувати ціни на свій товар.

3.

Хижацьке ціноутворення – тип ціноутворення, що
передбачає встановлення ціни на рівні нижче
собівартості (нижче AVC) з метою не допущення
на ринок нових конкурентів або витіснення з
ринку вже існуючих.
Одноперіодна модель
Потенційний конкурент (ПК)
НЕ входить в ринок
Монополіст (М) приймає
Потенційний
конкурент
ВХОДИТЬ в ринок
Рівновага Неша
для ринку відсутня
Монополіст НЕ приймає
ПК
М
0
π
π/2
π/2
π/2 - С
π-С
Якщо С > π/2
ПК – не заходити;
М – приймати.
Якщо С < π/2
ПК –заходити;
М – протидіяти входженню.

4.

Багатоперіодна модель
Потенційний конкурент (ПК)
НЕ входить в ринок
Монополіст (М) приймає
Потенційний
конкурент
ВХОДИТЬ в ринок
ПК
М
0
π*
English     Русский Rules