МОВА ЗАПИТІВ SQL
ВИБІРКА ДАНИХ
Завдання:
Запит
Результат виконання
Ключове слово
Завдання:
Запит
Результат виконання
Завдання:
Запит
Результат виконання
Завдання:
Запит
Результат виконання
КЛЮЧОВЕ СЛОВО
Завдання:
Запит
Результат виконання
Змінимо напрям сортування:
Завдання:
Select AVG(g."Price") from goods g
Завдання:
Select COUNT(g."Name") from goods g
КЛЮЧОВЕ СЛОВО
Завдання:
Запит
Результат виконання
КЛЮЧОВЕ СЛОВО
Завдання:
Запит
Результат виконання
ВКЛАДЕНІ ЗАПИТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ:
Завдання:
Запит
Результат виконання
ОБ’ЄДНАННЯ. КЛЮЧОВЕ СЛОВО
Текст запиту
Результат запиту
ПЕРЕТИН. КЛЮЧОВЕ СЛОВО
Текст запиту
Результат запиту
ВИКЛЮЧЕННЯ. КЛЮЧОВЕ СЛОВО
Текст запиту
Результат запиту
ОБ’ЄДНАННЯ -
ВИДИ ОБ’ЄДНАНЬ
Зовнішні об’єднання бувають:
СИНТАКСИС
Об’єднання таблиць (попередня лекція)
CROSS JOIN
[INNER] JOIN
LEFT OUTER JOIN
RIGHT OUTER JOIN
ДОДАТКОВІ КЛЮЧОВІ СЛОВА
872.50K
Category: databasedatabase

Мова запитів SQL

1. МОВА ЗАПИТІВ SQL

1

2. ВИБІРКА ДАНИХ

ОПЕРАТОР
SELECT
2

3.

SELECT [ALL|DISTINCT]
{ * | expr_1
[AS c_alias_1] [, ...
[, expr_k [AS c_alias_k]]]}
FROM table_name_1
[t_alias_1]
[, ... [, table_name_n
[t_alias_n]]]
[WHERE condition]
[GROUP BY name_of_attr_i
[,... [, name_of_attr_j
]] [HAVING condition]]
[{UNION [ALL] | INTERSECT | EXCEPT} SELECT ...]
[ORDER BY name_of_attr_i
[ASC|DESC]
[, ... [, name_of_attr_j [ASC|DESC]]]];3

4.

ПРОСТІ
ЗАПИТИ
4

5. Завдання:

Вибрати
всі дані із таблиці
5

6. Запит

Select * from Goods
6

7. Результат виконання

7

8.

ВИБІРКА
ЗА УМОВОЮ
8

9. Ключове слово

WHERE
9

10. Завдання:

Вибрати
всі товари із
таблиці, ціна яких більша
за 400
10

11. Запит

Select * from goods g
where g."Price">400
11

12. Результат виконання

12

13. Завдання:

Вибрати
всі товари із
таблиці, які починаютсья
на літеру «С»
13

14. Запит

Select * from goods g
where g."Name" Like 'С%'
14

15. Результат виконання

15

16.

З’ЄДНАННЯ
ТАБЛИЦЬ
16

17. Завдання:

Вивести
перелік всіх
товарів із одиницями, в
яких вони вимірюються
17

18. Запит

Select g."Name", u."Name", g."Price"
from goods g, uom u
where g."id_UoM"=u."ID_UoM"
18

19. Результат виконання

19

20.

СОРТУВАННЯ
20

21. КЛЮЧОВЕ СЛОВО

ORDER
BY
21

22. Завдання:

Вивести
перелік всіх
товарів відсортований за
алфавітом
22

23. Запит

Select g."Name", u."Name", g."Price"
from goods g, uom u
where g."id_UoM"=u."ID_UoM"
order by g."Name"
23

24. Результат виконання

24

25. Змінимо напрям сортування:

25

26.

ПІДСУМКОВІ
ОПЕРАТОРИ
26

27.

AVG, COUNT, SUM,
MIN, MAX
27

28. Завдання:

Визначити
середню ціну
товарів в таблиці «Goods»
28

29. Select AVG(g."Price") from goods g

Select AVG(g."Price") from goods g
29

30. Завдання:

Визначити
кількість товарів в
таблиці «Goods»
30

31. Select COUNT(g."Name") from goods g

Select COUNT(g."Name") from
goods g
31

32.

ПІДСУМКИ
ПО ГРУПАХ
32

33. КЛЮЧОВЕ СЛОВО

GROUP
BY
33

34. Завдання:

Визначити
в яких одиницях
вимірюються товари із
таблиці «Goods» та
порахувати загальну кількість
товарів для кожної одиниці
виміру
34

35. Запит

Select u."Name", Count(g."Name")
from goods g, uom u
where g."id_UoM"=u."ID_UoM"
Group By u."Name"
35

36. Результат виконання

Select u."Name", Count(g."Name")
from goods g, uom u
where g."id_UoM"=u."ID_UoM"
Group By u."Name"
Having Count(g."Name")>=2
36

37. КЛЮЧОВЕ СЛОВО

HAVING
37

38. Завдання:

Визначити в яких одиницях вимірюються
товари із таблиці «Goods» та порахувати
загальну кількість товарів для кожної одиниці
виміру
І
ВИВЕСТИ ЛИШЕ ТІ З
ГРУП, КІЛЬКІСТЬ
ТОВАРІВ В ЯКИХ >=2
38

39. Запит

Select u."Name", Count(g."Name")
from goods g, uom u
where g."id_UoM"=u."ID_UoM"
Group By u."Name”
Having Count(g."Name")>=2
39

40. Результат виконання

40

41.

ПІДЗАПИТИ
41

42. ВКЛАДЕНІ ЗАПИТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ:

WHERE
HAVING
42

43. Завдання:

Вибрати
всі товари із
таблиці, ціна яких більша
за ціну товару «Цемент»
43

44. Запит

Select * from goods g
where g."Price" >
(Select g."Price" from goods g
where g."Name"='Стілець')
44

45. Результат виконання

45

46.

ОБ’ЄДНАННЯ,
ПЕРЕТИН
ВИКЛЮЧЕННЯ
46

47. ОБ’ЄДНАННЯ. КЛЮЧОВЕ СЛОВО

UNION
47

48. Текст запиту

Select * from goods g
where g."Name" Like 'С%'
UNION
Select * from goods g
where g."Name" Like 'Ц%'
48

49. Результат запиту

49

50. ПЕРЕТИН. КЛЮЧОВЕ СЛОВО

INTERSECT
50

51. Текст запиту

Select * from goods g
where g."Price">400
INTERSECT
Select * from goods g
where g."Price">650
51

52. Результат запиту

52

53. ВИКЛЮЧЕННЯ. КЛЮЧОВЕ СЛОВО

EXCEPT
53

54. Текст запиту

Select * from goods g
where g."Price">400
EXCEPT
Select * from goods g
where g."Price">650
54

55. Результат запиту

55

56.

ОБ’ЄДНАННЯ
НАБОРІВ ДАНИХ
56

57. ОБ’ЄДНАННЯ -

ОБ’ЄДНАННЯ це
вибірка даних із різних
джерел із об’єднанням їх
полів.
57

58. ВИДИ ОБ’ЄДНАНЬ

58

59. Зовнішні об’єднання бувають:

Ліві (LEFT JOIN).
Праві (RIGHT JOIN).
Повні (FULL JOIN).
59

60. СИНТАКСИС

[INNER | {FULL | LEFT | RIGHT} [OUTER]]
JOIN таблиця {ON умова}
60

61. Об’єднання таблиць (попередня лекція)

61

62. CROSS JOIN

62

63. [INNER] JOIN

63

64. LEFT OUTER JOIN

64

65. RIGHT OUTER JOIN

65

66. ДОДАТКОВІ КЛЮЧОВІ СЛОВА

NATURAL
USING
(поле[ ])
66
English     Русский Rules