Чи може Україна розраховувати на швидке створення ЗВТ+ з ЄС?
Україна та ЄС
Серед основних здобутків від укладення Угоди загалом можна виділити, перш за все:
Серед основних здобутків від укладення Угоди загалом можна виділити, перш за все:
Перешкоди у швидкому створенні ЗВТ:
Перспективи
Перспективи 2
Сфера послуг
Базовий прогноз розвитку України
Прогнозні зміни після підписання Угоди(%)
Сучасні проблеми і ризики розширення ЄС:
Сучасні проблеми і ризики розширення ЄС:
Висновки
173.20K
Category: economicseconomics

Україна та ЄС

1. Чи може Україна розраховувати на швидке створення ЗВТ+ з ЄС?

Роботу виконали
студентки групи ВЕ-12-1
Стецюк Наталія та Чус Ірина

2. Україна та ЄС

• Важливим елементом Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС є положення про
створення поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі (ЗВТ). Ними
передбачено суттєву лібералізацію торгівлі
(усунення тарифів чи квот) між сторонами,
гармонізацію законодавства і нормативнорегуляторної бази.

3. Серед основних здобутків від укладення Угоди загалом можна виділити, перш за все:

• покращення умов експорту до ЄС української
продукції
• прискорення темпів економічного зростання
• збільшення кількості зайнятих економічною
діяльністю
• розширення доходної частини державного
бюджету
• заохочення прямих іноземних інвестицій в
Україну

4. Серед основних здобутків від укладення Угоди загалом можна виділити, перш за все:

• покращення ділового та
інвестиційного клімату для
національних бізнес-операторів
• переваги для українських споживачів
• відмова ЄС від застосування
експортних субсидій в торгівлі з
Україною

5. Перешкоди у швидкому створенні ЗВТ:

• товарна структура українського експорту до
ЄС (сировина та товари першого ступеню
обробки)
• повільний процес реформування
• економічна та політична криза

6. Перспективи

• Переваги вітчизняним експортерам на ринку
з достатньо високим захистом
• Підвищення конкурентоспроможності
української продукції
• Покращення ділового та інвестиційного
клімату

7. Перспективи 2

• Збільшення обсягів експорту товарів та
послуг(2-3 %)
• Прискорення темпів економічного зростання
• Збільшення кількості зайнятих
• Поліпшення структури вітчизняного
експорту
• Ризик спричинення диспропорційності
розвитку окремих галузей - переважно у
короткостроковому періоді.

8. Сфера послуг

9. Базовий прогноз розвитку України

10. Прогнозні зміни після підписання Угоди(%)

11.

• Горизонтальне законодавство
Впроваджено 5 з 5 актів ЄС
змінено/доповнено/прийнято ЗУ “Про загальну безпечність
нехарчової продукції”,“Про державний ринковий нагляд і
контроль нехарчової продукції”, “Про акредитацію органів з
оцінки відповідності”, “Про стандарти, технічні регламенти і
процедури оцінки відповідності”, “Про метрологію та
метрологічну діяльність” тощо
• Вертикальне законодавство
Впроваджено майже усі з 27 технічних регламентів ЄС, що
наберуть чинності у 2015-2020 рр.

12. Сучасні проблеми і ризики розширення ЄС:

• протиріччя, що виникли в результаті
реформування наднаціональних інститутів
ЄС у зв'язку з новим розширенням 2004 р.
• протиріччя між багатими й бідними ( рівень
життя) та поляризація
• розбіжності між країнами-членами з питань
зовнішньої й оборонної політики
• лобіювання інтересів і система прийняття
рішень в інститутах Євросоюзу

13. Сучасні проблеми і ризики розширення ЄС:

• функціонування єдиної аграрної політики
(ЄАП) Євросоюзу в умовах розширення
• нерівномірність трудової міграції
• слабкий “політичний союз”
• загальна економічна криза в окремих
країнах-членах
• уповільнення темпів економічного зростання
в цілому

14. Висновки

• Водночас нерівномірність господарського
розвитку та структурні диспропорції стали
основними причинами загострення протиріч
всередині союзу. Ці протиріччя посилилися
спочатку зі вступом до ЄС менш розвинених
країн (Ірландії, Іспанії, Португалії, Греції), а
особливо - з приєднанням до Євросоюзу країн з
перехідними економіками. В ЄС почало зростати
невдоволення масштабами та наслідками
розширень. З'явився навіть термін „втома від
розширення".
English     Русский Rules