Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник
952.50K
Category: mathematicsmathematics

Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник

1. Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник

«Серед рівних розумом - за однакових умов –
переважає той, хто знає геометрію»
Блез Паскаль

2.

Центром вписаного у трикутник кола є точка перетину
його бісектрис. Центр вписаного кола знаходиться всередині
трикутника.
Центром описаного навколо трикутника кола є точка перетину серединних перпендикулярів, проведених
до його сторін.
Гострокутний трикутник
Прямокутний трикутник
Тупокутний трикутник

3.

Для рівностороннього трикутника
R
a
r
R=2r
Варіант 29. Завдання 2.6
Як відноситься сторона правильного трикутника,
вписаного в коло, до сторони правильного трикутника,
описаного навколо цього кола?
Для АВС коло є вписаним,
а для MNK коло є описаним
NM : АВ = 1 : 2

4.

c
b
a
За властивістю дотичних, проведених до
кола з однієї точки
BM=BN, CM=CK=r, AK=AN
AC + BC = AB + 2 r

5.

b
a
r
c
b
a
R
c

6.

7.

В
А
В
Г
А
В
Б
Г
Б
А
Г
Б

8.

Варіант 80. Завдання 2.6
Основа рівнобедреного тупокутного трикутника дорівнює 18 см, а радіус описаного
навколо нього кола - 15 см. Знайдіть бічну сторону трикутника.
Розв’язання.
У трикутнику АВС АО=ВО=СО=15 см
як радіуси описаного кола
У рівнобедреному трикутнику АВС
АС=ВС, основа АВ=18 см
3
9
15
12?
9
15
Висота CD лежить на серединному
перпендикулярі до основи АВ, тому
AD=BD=0,5∙AB=0,5∙18cм=9см

9.

Варіант 37. Завдання 2.6
Радіус кола, описаного навколо трикутника АВС, дорівнює 6 см. Знайдіть радіус
кола, описаного навколо трикутника АОС, де О – точка перетину бісектрис
трикутника АВС, якщо АВС= 600
Розв’язання.
У трикутнику АВС
АС=2∙R∙sin600
У трикутнику АOС АС=2∙R1∙sin AOC
Маємо А+ С=1800 - 600=1200
Маємо САО+ АСО=1200 : 2=600
АОС=1800 - 600=1200
Так як sin600=sin1200, то R1=R=6см
Відповідь: 6 см

10.

Варіант 18. Завдання 3.4.
Вписане коло прямокутного трикутника АВС дотикається до гіпотенузи АВ
у точці К. Знайдіть радіус вписаного кола, якщо АК= 4 см, ВК= 6 см.

11.

Варіант 9. Завдання 3.4
Бічна сторона рівнобедреного трикутника точкою дотику вписаного кола ділиться
у відношенні 8 : 9, рахуючи від вершини кута при основі трикутника.
Знайдіть площу трикутника, якщо радіус вписаного кола дорівнює 16 см.

12.

13.

14.

Підсумок уроку. Домашнє завдання.
Розглянути хід розв’язку виконаних на уроці задач.
Розв’язати задачі 2.5 варіанту 36 та 3.4 варіанту 25.
English     Русский Rules