“Біографія Піфагора та его вчення”
Біографія
Біографія
Біографія
Біографія
Філософське вчення
Філософське вчення: Про всесвіт
Філософське вчення: Про Бога
Філософське вчення: Про Гармонію
744.87K
Categories: biographybiography philosophyphilosophy

Піфагор та його вчення

1. “Біографія Піфагора та его вчення”

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ
ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
Тема презентаційної доповіді:
“Біографія Піфагора та
его вчення”
Виконав:
Студент 2-го курсу, гр.БЕМ-14
Талашов Єгор Володимирович
Київ_2015 рік

2.

Піфагор (давф.-гр.Πυθαγόρας, 570 до н. е.,Сідон — 497 до
н. е.,Метапонт) — давньогрецький філософ, релігійний та
політичний діяч, засновник піфагореїзму, став легендою і
джерелом дискусій уже в стародавні часи.
У 306 р. до н. е. йому, як найрозумнішому з греків,
поставили пам'ятник у римському форумі.
З тих часів мало що прояснилося в біографії Піфагора та в
історичній ролі організованого
нимсоюзу, клубу чи орденупіфагорійців.
І досі висуваються нові гіпотези, тлумачення діяльності
стародавнього мудреця та його послідовників.
2

3. Біографія

БІОГРАФІЯ
Основними
джерелами
про життя і
вчення
Піфагора є
твори
філософа:
Неоплатоника
Ямвлиха
(242–306 рр..)
«Про
пифагорове
життя»;
Порфирія
(234–305 рр..)
«Життя
Піфагора»;
Діоген
Лаертський
(200–250 рр..)
Кн. 8,
«Піфагор».
3

4. Біографія

БІОГРАФІЯ
Народився Піфагор
у Сідоні.
За переказами його
батько Мнесарх був
фінікійським купцем
з Тіра.
Батько дав Піфагору
добру освіту,
навчаючи його в
найзнаменитіших
учителів того часу.
4

5. Біографія

БІОГРАФІЯ
Переказують, що він побував і в Індії, де спілкувався з брахманами, від
яких засвоїв не тільки філософію, зокрема вчення про переселення душ,
а й секрети вправ для тіла.
Повернувшись у Грецію на п'ятдесятому році життя, Піфагор оселився
на півдні італійського півострова в полісіКротоні.
Його появі передували чутки про зроблені ним чудеса, а його виступи
перед кротонцями були першими кроками на шляху досягнення
моральної і політичної влади.
5

6. Біографія

БІОГРАФІЯ
Незабаром навколо Піфагора згуртувалися
однодумці, організувавши аристократичний
за духом, таємний релігійно-політичний
союз — гетерію — прообраз майбутньої
філософської школи..
Незабаром і в інших полісах південної Італії
та Греції виникли піфагорійські гетерії, в
яких поряд з науковими проблемами —
математичними, філософськими,
етичними — розглядалися релігійні й
політичні.
6

7. Філософське вчення

ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ
• Філософи належать до особливого
типу людей, які замість того, щоб
турбуватися про славу чи визнання,
гроші чи прибуток, все життя
Введення
присвячують вивченню природи
терміну«філософ»прип
речей.
исують Піфагору, який
назвав себе не
мудрецем, а «тим, хто
любить мудрість».
7

8. Філософське вчення: Про всесвіт

ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ: ПРО
ВСЕСВІТ
Піфагор був першим, хто назвав Всесвіт «Космосом» через ту впорядкованість, яка
йому притаманна.
Всесвіт, за Піфагором, — шароподібний і складається з десяти небесних сфер.
У центрі Всесвіту розташований невидимий із землі «вогонь», який піфагорійці
називають «вартовим Зевса».
Навколо нього обертаються всі сфери, в тому числі й Земля.
Кожна сфера є визначена числом і дає притаманний лише їй звук, в результаті космос в
цілому являє собою гармонійний світовий хор.
8

9. Філософське вчення: Про Бога

ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ: ПРО БОГА
За вченням Піфагора,
«Бог — це число чисел»,
це єдинийБог, що
містить в собі все.
Бог виявляється як закон
і сам є закон. А
прийняття цього
Закону — Клятва
слухняності закону.
Піфагорійці, даючи
клятву, були впевнені,
що справа, яку вони
обіцяють виконати,
освячена божественним
Законом.
Клятва: «Клянуся ім'ям
Тетрактис, що послана
нашим душам. В ній
джерело й корені вічно
квітнучої природи».
9

10. Філософське вчення: Про Гармонію

ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ: ПРО
ГАРМОНІЮ
Гармонія присутня скрізь у Всесвіті: і в комбінації ритмів астрономічних тіл, за
якими вони обертаються в просторі, відомій як «музика сфер», і в мистецтві
музики, яка очищує душу.
Гармонія встановлена не лише на фізичному рівні, але також і в зв'язках між
космічним і моральним порядком.
Піфагор увів звичай застосовувати музику для очищення душі й практикував
лікування музикою.
Деякі мелодії були проти пригнічуючих душу страждань — смутку й мук, другі —
проти гніву й злості, а треті — проти пристрастей.
Піфагорейцями було відкрито гармонійні співвідношення октави, квінти й кварти, а
також числові закони, що ними керують.
10

11.

Філософські твори
• «Про природу»
• «Про виховання»
• «Про державу»
• «Про світ»
• «Про душу»
11

12.

Висновки
Можна зробити висновок, що піфагорське вчення
помітно вплинуло на подальший розвиток вчень
про природу і сутність гармонії.
Ідеї, що лягли в сонові вчень про гармонію сфер,
про єдність мікро- і макрокосмосу, про гармонійні
пропорції, були започатковані саме піфагорійцями.
12

13.

13
English     Русский Rules