– це самостійний, господарюючий, статутний суб’єкт, який має права юридичної особи і виконує функції: виробничу,
Суть підприємництва розкривається через його головні функції.
Підприємницька діяльність має певні ознаки:
454.21K
Category: economicseconomics

Підприємство та підприємництво

1.

Презентація
з дисципліни “Економічна теорія”
на тему:
Підприємство та підприємництво
Виконав:
студент
Групи М-21
Ткач Р.С

2.

Підприємство
Функції підприємства
Організаційні форми підприємства
Форми власності
Підприємництво
Підприємець та його функції
Види підприємницької діяльності.

3.

Актуальність цієї теми полягає у тому,
що підприємництво є основною ланкою
народного господарства, на ньому
відбувається поєднання особистісних і
речових
факторів
виробництва,
виготовляється в процесі праці вся
сукупність економічних благ.

4. – це самостійний, господарюючий, статутний суб’єкт, який має права юридичної особи і виконує функції: виробничу,

науководослідницьку, комерційну діяльність з
метою одержання відповідного доходу.

5.

1. Виробничо-технологічна
2. Економічна
3. Соціальна
4. Зовнішньо-економічна

6.

1. Одноосібне
володіння
2. Корпорація
3. Партнерство

7.

8.

Підприємництво – самостійна, ініціативна,
на власний ризик господарська діяльність
людей, спрямованих на отримання прибутку
Підприємницька
діяльність
фізичної особи –
індивідуальний
бізнес
-
Види підприємницької
діяльності:
виробнича;
комерційна;
фінансова;
посередницька;
страхова;
консультаційна;
інші.
Підприємницька
діяльність
юридичної особи
– підприємства,
фірми

9.

це людина, яка здійснює
самостійну, систематичну,
ініціативну, ризикову діяльність
спрямовану на
виробництво товарів чи надання
послуг з метою
одержання прибутку.
1. Ініціативна
2. Організаційна
3. Інноваційна
4. Ризикова

10.

Суть підприємництва розкривається через
його головні функції.
Інноваційна
Ресурсна
Організаційна
• генерування і активне
впровадженню новаторських ідей і
проектів.
• продуктивне використання
власного капіталу та інших
ресурсів.
• поєднання чинників виробництва в
оптимальних пропорціях, здійсненні
контролю за усім використанням.

11. Суть підприємництва розкривається через його головні функції.

Підприємницька діяльність має певні
ознаки:
Самостійність.
Ініціативна діяльність.
Підприємницька діяльність є систематичною.
Підприємницька діяльність здійснюється на власний
ризик.
Основною метою підприємницької діяльності є
одержання прибутку.
Підприємництво, як правило пов’язане з новаторством.
В основі підприємницької діяльності лежить право
приватної власності.

12. Підприємницька діяльність має певні ознаки:

Види підприємництва
Виробниче
Комерційне
Фінансове
Консультативне
Інноваційне
Торгівельне
Банківське
Загальне управління
Страхове
Адміністрування
Аудиторське
Фінансове управління
Лізингове
Управління кадрами
Фондові біржі
Маркетинг
Науково – технічне
Виробництво товарів
Надання послуг
Виробниче споживання
товарів
Інформаційне
Торгівельнозакупівельне
Торгівельно –
посередницьке
Товарні біржі
Виробництво
Інформаційна
технологія
Спеціалізовані послуги
Підприємницька діяльність досить різноманітна. Оскільки
будь-який бізнес в тій чи іншій мірі пов'язаний з основними
фазами виробничого циклу – виробництвом товарів і
послуг, обміном та розподілом товарів, їх споживанням.

13.

Підприємство є одним із основних суб’єктів
економіки, що спеціалізується на виконанні
певної виробничої функції. Підприємство
характеризується територіально-технологічною,
економічною та соціальною відособленістю.
Основна функція підприємства – максимально
можливий випуск продукту для задоволення
потреб споживачів при найменших витратах.
Отже підприємство та підприємництво є
важливою складовою вивчення курсу економіки.
English     Русский Rules