Діяльність спортивного клубу у ВНЗ
Спортивний клуб у вузі розв'язує наступні завдання: - залучення студентів, аспірантів, співробітників до систематичних занять
Він організовується на кафедрі фізичного виховання вузу і виконує наступні функції: - впроваджує ФК і С серед студентів вузу;
Спортивний клуб має свій прапор, емблему, спортивну форму, штамп, бланк і може вирішувати питання згідно установленого
Спортивний клуб постійно взаємодіє з ректором, деканатами, суспільними організаціями вузу і кафедрою ФВ. СК повинен мати
225.00K
Categories: pedagogypedagogy sportsport

Діяльність спортивного клубу у ВНЗ

1. Діяльність спортивного клубу у ВНЗ

2. Спортивний клуб у вузі розв'язує наступні завдання: - залучення студентів, аспірантів, співробітників до систематичних занять

ФКіС.
- організація та проведення масових
оздоровчих і фізичних заходів;
- створення спортивних об'єднань,
клубів, секцій та команд з видів спорту.

3. Він організовується на кафедрі фізичного виховання вузу і виконує наступні функції: - впроваджує ФК і С серед студентів вузу;

-пропагандує здоровий спосіб життя;
- проводить роботу з фізичної реабілітації
студентів, які мають відхилення у стані здоров'я;
-створює необхідні організаційно-методичні умови
для занять різними формами і видами ФК і С;
-організовує для студентів спортивно-оздоровчі
табори;
- організовує і проводить навчальнотренувальний процес успортивних секціях;
- організовує і проводить спортивно - масову
роботу у студентському гуртожитку/

4. Спортивний клуб має свій прапор, емблему, спортивну форму, штамп, бланк і може вирішувати питання згідно установленого

кошторису.
Спортивний клуб вузу має право присвоювати I спортивний
розряд, та 1 суддівську категорію.
Вищим органом управління СК являються загальні збори. Голова
СК - штатна одиниця студентського профкому. Спортивний клуб
може одержувати доходи із наступних джерел: від профкому,
індивідуальних членських внесків, доходи від проведення різних
заходів, доходи від абонентних груп та інших надходжень в тому
числі від спонсорів.
Навчально-спортивна робота клубу складається із наступних
розділів:
-організація груп, "клубів" з видів спорту, спортивних секцій;
-підбір тренерів;
- забезпечення усіх видів занять методичними посібниками;
-створення розкладу та всі види планування;
- організація проведення і обслуговування усіх видів вузівських
змагань.

5. Спортивний клуб постійно взаємодіє з ректором, деканатами, суспільними організаціями вузу і кафедрою ФВ. СК повинен мати

наступну
документацію:
- журнал обліку роботи СК;
- журнал обліку роботи навчальних груп з всіх видів
спорту;
- календарний план та книгу обліку масових
спортивно-оздоровчих заходів;
- протоколи змагань з видів спорту;
- книга обліку "рекордів вузу";
- журнал обліку травматичних випадків.
Для отримання додаткових фінансових прибутків
СК може почати фінансово-комерційну діяльність та
отримувати доходи від сфери фізично-спортивних
послуг.
English     Русский Rules