Жоспары:
Саңырауқұлақтың өсімдіктермен жпнуарларға тән ұқсастығы:
Қолданылған әдебиеттер:
2.51M
Category: biologybiology

Саңырауқұлақтарың морфологиясы

1.

Орындаған: Тургынбаев Жанибек
ТоБы:В-16 Эко-3

2. Жоспары:

ЖОСПАРЫ:
Саңырауқұлақтарың
морфологиясы
Саңырауқұлақтардың жіктелуі
Саңырауқұлақтардың көбеюі,
қоректенуі

3.

Саңырауқұлақтар
1. Төменгі
сатыдағы өсімдіктердің
ішіндегі ең көп тарағаны.
2.Олардың 100000 жуық түрі
бар.
3. Басқа өсімдіктер
типтерінен басты
айырмашылықтары пласти
дтері, хлорофилі болмайды.
4. Бұлар дайын органикалық
заттармен
қоректенетін өсімдіктер.

4.

Улы
Жеуге жарамды

5.

6.

Саңырауқұлақ жасушасының
құрылысы:

7. Саңырауқұлақтың өсімдіктермен жпнуарларға тән ұқсастығы:

САҢЫРАУҚҰЛАҚТЫҢ ӨСІМДІКТЕРМЕН
ЖПНУАРЛАРҒА ТӘН ҰҚСАСТЫҒЫ:
Үздіксіз өсуі;
Жасуша
қабырғасының
болуы;
Бір орынан екінші
орынға қозғала
алмауы;
Фотосинтезге қатыспауы;
Гетеротрофты қоректенуі;
Қорға гликогенның жинауы;
Жасуша қабырғасының
негізі хитин, ал өсімдікте
целлюлоза;
Жасушада май жиналады;
Хлорофил болмайды.

8.

-Гетеротрофты жолмен қоректенеді.
- Минералды заттарды қоршаған ортадан сіңіре алады, бірақ органикалық
заттарды дайын күйінде пайдаланады.
- Олар пішіні үлкен болып келетін қоректі пайдалана алмайды, сондықтан
бүкіл денесімен тек қана сұйық заттарды сіңіреді
Органикалық заттарды пайдалануына қарай:
Симбионтты – өзіне пайдалы өсімдіктермен селбесіп омір сүреді.
көмірсу, аминқышқылы
Өсімдік
минералды заттар
саңырауқұлақ (ақ саңырауқұлақ,);
Паразиттер – басқа ағзаларды тек кажетті заттарды алу
ушін пайдаланады және озинин иесіне еш пайда әкелмейді, тіпті зақым
келтіреді. Паразитті саңырауқұлақтардың иесі жоғарғы сатыдағы өсімдіктер,
жануарлар, адамдар болып келеді. Фитофтор саңырауқұлағы жатады.

9.

- Вегетативті көбею: бүршік пайда болады, ол өздігінен бөлініп бөлек
организмге айналады.
- Негізгі жыныссыз көбею: спора, зооспора, конидий арқылы.
Жасалу жолына қарай:
эндогенді – төменгі сатыдағы саңырауқұлақтарға тән.
Олар спорангийда жасалады. қозғалмайтын споралар-спорангиоспоралар.
Қозғалатын споралар – зооспорангиялар.
Экзогенді споралар - көбінесе конидий деп атайды.
Бұл жоғарғы сатыдағы саңырауқұлақтарда және кейбір төменгі сатыдағы
саңырауқұлақтарда бар.
Конидий- тығыз қабықпен қапталған, сондықтан да тұрақты, қозғалмайды.
Олар бірнеше шақырымдарға жел арқылы қозғалады.

10.

-
-
Төменгі сатыдағы саңырауқұлақтар зиготаның жасалуы арқылы яғни
гаплоидты жасушаның изогамии, анизогамии және оогами жолдарымен
жасалуы. Бастапқы уақытта зигота тыныштық күйінде болады, содан
кейін барып өсе бастайды. Оогамии кезінде оогони мен антеридии
дамиды. Көптеген саңырауқұлақтарда мицелияның дамуының әр түрлі
типіндегі жасушалар қосылады.
Жоғарғы сатыдығы саңырауқұлақтарда бөлек жасушалар емес, жыныс
мүшелері қатысады. Самотогамия кезінде көбеюге вегетативті гиф
қатысады. Ең алдымен цитоплазма(плазмогамия) содан ядро(кариогамия)
қатысады.

11.

12. Қолданылған әдебиеттер:

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
Абдрахманов О. “Төменгі сатыдағы өсімдіктер
систематикасы”. Алматы: Мектеп, 1972.-242
бет.
Овчарова Е.Н., Елина В.В. Биология
(растения, грибы, бактерии, вирусы). ИНФРАМ, 2010 г.
www. wikipedia.ru
English     Русский Rules