Дәрігерлік қабылдау мәдениеті. Ортопедиялық стоматология клиникасында келіспеушіліктің дамуы мен туындауын ескеру.
Жоспар
Кіріспе
Сыртқы көрініс
Дәрігер мен науқастың арасындағы қатынастардың негізгі моделдері (О.М. Лесняку (2003))
Медициналық этиканың халықаралық кодексі
Науқасқа қатысты дәрігердің міндеттері:
Дәрігерлердің бір біріне қатысты  міндеттері:
ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯДАҒЫ ДЕОНТОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ​
Науқастың жүргізілген  стоматологиялық емге деген қанағаттанбаушылығынан туатын конфликт жағдайларының негізгі себептері 
Дәрігер өз науқасын 3  негізгі мәселе бойынша мағлұматтауы қажет:
Ескерту қажет:
Науқаспен сөйлесудің ережелері
Стоматология тәжірибесіндегі даулар
Дәрігерге деген сенімнің болмауынан туатын дауласулар 
Дәрігердің қателігінен болатын қақтығыстар
Дәрігерлік қателіктерді келесі топтарға бөлсек болады:
Дәрігерлік құжаттар келесі принциптерге негізделген
Дәрігерлік құжаттама - дәрігерді және емхананы айғақсыз наразылықтан қорғау формасы
Қорытынды:
Әдебиеттер
1.18M
Category: medicinemedicine

Дәрігерлік қабылдау мәдениеті. Ортопедиялық стоматология клиникасында келіспеушіліктің дамуы мен туындауын ескеру

1. Дәрігерлік қабылдау мәдениеті. Ортопедиялық стоматология клиникасында келіспеушіліктің дамуы мен туындауын ескеру.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
Ортопедиялық стоматология кафедрасы

2. Жоспар

• Кіріспе
• Дәрігер мен науқас арасындағы қарым қатынас құрудың негізгі
модельдері
• Медициналық этиканың халықаралық кодексі
• Ортопедиялық стоматологияда туындайтын деонтология
сұрақтары
• Стоматологиялық тәжірибеде кездесетін келіспеушіліктер
• Медициналық құжат арқылы дәрігердің құқығын сақтау
• Қорытынды
• Қолданылған әдібиеттер

3. Кіріспе

«Әрқашан сабырлы, мұқият бол. Байсалды бол,
жұмысыңды терең оймен атқар.
Старайся исцеленье дать больному,
Не требуя ни жертв, ни блага для себя».

4.

[П.А. Леус, 1997].

5. Сыртқы көрініс

• Дәрігердің сырт келбеті ішкі жинақылықты көрсетуі
керек. Медициналық «униформа» әсемдікті қажет
етпейді.
• Науқас әрқашан ұқыпты киінген дәрігер жақсы ем
көрсете алады деген сенімде болады.

6. Дәрігер мен науқастың арасындағы қатынастардың негізгі моделдері (О.М. Лесняку (2003))

Белсендіпассивті
Дәрігер өз жұмысын науқастан
Өз жұмысын
жақсы білетініне негізделген.
науқастың
Науқас шешім қабылдауға
қатысынсыз атқарады қатыса алмайды
Нұсқаулы
Науқасқа оғанкөмектесу
үшун не қажет екендігін
түсіндіреді. Ұстаз ролін
атқарады
Науқасқа дәрігердің ойынша
науқасқа қажет мағлұмат қана
беріледі
Мағлұматтық
Компетентті техникалық
эксперт ролі
Дәрігер науқасқа бар
мағлұматты береді, ал науқас
өзі шешім қабылдайды

7.

Интерпретивті
Науқасқа кеңес
береді,оған шешім
қабылдауға
көмектеседі. Кеңесші
ролін атқарады
Науқас тек қана
диагнозын дәлелдеуді
қажет етеді деп
қабылданады. Науқас
өзі шешім қабылдайды.
Келісімді
Науқасты өзінің
Дәрігердің кеңесі
денсаулығына қатысты
науқастың шешіміне
жағдайларды түсіну
тікелей әсер етеді
үшін кеңесуге тартады

8. Медициналық этиканың халықаралық кодексі

Дәрігер өз пайдасын ойлау
арқылы науқастың пайдасына
шешілуі тиіс жағдайларға
кәсіби кері әсерін тигізбеуі
қажет .
Дәрігер өзінің кәсіби
мамандығына қарамастан
толық медициналық
аспектілерге жауап беретін
көмек көрсетуі және науқастың
адамдық қасиетін таптамай,
жанашырлықпен қарауы қажет.
Дәрігер науқаспен өз
әріптестері алдында шынайы
болып, шынайылық
таныпайтын әріптестерімен
күресуі қажет.

9.

Медициналық норма этикасына сәйкес емес:
Ел заңымен немесе медицинал
ық ассоциациялардың этика ко
дексімен рұқсат етілмесе,өзін өз
і жарнамала-мау
Науқасты басқа емдеу мекемелерінен,немесе басқа дәріг
ерлердің мединалық жеткіліксіз негізсіз жібергені үшін
ақша алу
Дәрігер науқас пен әріптестері нің құқықтарын силап, медицин
алық құпияны сақтауы қажет..
Дәрігер медициналық көмек көрсету барысында тек қана науқастың жағдайын жақсар
ту мақсатында ғана оның психикалық неме
се физикалық жағдайына әсер ететін медиц
иналық көмек көрсетуге құқылы
Дәрігер тек қана өзі көзі жеткен жән
е өзі тексерген мағлұматты тұжырымдауға құқылы.

10. Науқасқа қатысты дәрігердің міндеттері:

Дәрігер әрқашан адам өмір
ін сақтап қалу жайлы өзінің
міндетін ұмытпауы қажет
Егер науқасты емдеу мен диагностик
алауда өзінің кәсіби білімі жеткіліксіз
болып жатса,басқа мамандардан ке
ңес алу
Дәрігер өз науқасының өлімінен соң
да дәрігерлік құпяны сақтауы міндет
ті
Дәрігер өзінен басқа адамдар көм
ек көрсету қалауын білдірмесе,же
дел жәрдем көрсетуі міндетті
.

11. Дәрігерлердің бір біріне қатысты  міндеттері:

Дәрігерлердің бір біріне қатысты
міндеттері:
Дәрігер өзінің әріптестері о
ған қандай қарымқатынас жасағанын қаласа,
өзі де әріптестеріне сондай
қатынас жасауы тиіс
Дәрігер өз әріптестерінің науқастарын өзіне
тартып алмауы қажет.

12. ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯДАҒЫ ДЕОНТОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ​

ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯДАҒЫ
ДЕОНТОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ
Науқас ушін тісінен айырылу ауыр психологиялық жар
ақат болып табылады. Толыққанды жақсы протез бетжақ құрылымындағы косметикалық және функционал
дық кемшілікті жабуы қажет.

13. Науқастың жүргізілген  стоматологиялық емге деген қанағаттанбаушылығынан туатын конфликт жағдайларының негізгі себептері 

Науқастың жүргізілген стоматологиялық емге деген қанағаттанбау
шылығынан туатын конфликт жағдайларының негізгі себептері
келесі :
Көрсетілген медициналық көмектің жеткілікті түрде сапасыз болуы. Осыл
айша,ведомстволық және сотмедициналық экспертизаның тәжірибесі аурудың асқынуларының ең жиі
кездесетін және ауыр себептері болып жақтіс құрылымының толық қаралмауы; аламалысалмалы конструкциялардың жасалуына негізсіз сипаттама беру; көпіртәрі
здес қарсы протездер жасау;консольді көпіртәріздес протездерді көрсетілі
мсіз жасау ;уақытша капптар мен уақытша пластиналық протездерден бас
тарту табылады
.
Днотологиялық принцитердің орындалмауы,жақсы нәтиже алуға
бағытталған науқаспен жақсы қарымқатынастың орнамауы. Сонымен қатар науқастың талап еткен мағ
лұматын дұрыс бермеу. Бұл көп жағдайларда науқастың жағымс
ыз мінезін тудырады

14. Дәрігер өз науқасын 3  негізгі мәселе бойынша мағлұматтауы қажет:

Дәрігер өз науқасын 3 негізгі мәселе бойынша ма
ғлұматтауы қажет:

15.

шешілмелі протез қандай сипатт
амаларға ие
шайнау функциясын қалпына
келтірудегі оның мүмкіншіліктері қандай

16.

• Стоматологортопедтің тәжірибесінде 2 түрлі науқас категориясы кез
деседі: бұл ортажастағы және жасы келген науқастар

17.

• Өзінің медициналық тәжірибесінде стоматологортопед протездеуді және стоматологтың
көмегін қажет ететін бірақ оны қаламайтын
науқастар кездеседі. Бұндай науқастар
стоматологқа отбасының қысысмымен ғана
қаралады және оның кеңестері мен
әрекеттеріне сенбейді.

18.

• Басқа жағдайларда асқорыту органдарының ақаулары
бар науқастар пртездеу оларды бұл аурудан құтқарады
деп есептейді. Олар протез салуды өздері сұрап,
протездеуге дайындау шараларына жататынкез келген
хирургиялық іс-әрекеттерге көнеді. Бұндай науқастар
протезді қолданады және оларда кейбір
кемшіліктердің болуына қарамастан көңілдері толады

19.

• Дәрігер протез салдырудың мәнін шыдамдылықпен
және түсінікті түрде жеткізіп, оның медициналық
(шайнау,жұту және дыбыс шығару функциялары) және
қоғамдық (адамдармен қарым қатынас жеңілдейді)
мәнін түсіндіруі қажет

20.

• Жасы келген адамдар жақ және тіс протездеріне қиын
үйренеді. Бұл жағдай дәрігерді әр жағдайда әр
науқасты жеке психотерапевтік дайындықтан өткізіп
ерекше көңіл бөлуіне міндеттейді

21. Ескерту қажет:

• Протезге үйрену уақытша ғана жағымсыз әсер
беретін кезең екендігін ескерту

22.

• Тістерді пішіні,түсі, мөлшері бойынша таңдағанда
әріптестер тіс техниктарымен кеңескен жөн. Бұндай
көңіл бөлуді көрген науқас оған ұсынылған протездің
коокнструкциясы мен пішініне қиындықсыз көнеді.
Әсіресе аламлы салмалы протездерді қалайдұрыс
пайдаланып , оларға дұрыс күтім жасау жайлы
мағлұматты толық шыдамдылықпен жеткізген жөн.

23.

24. Науқаспен сөйлесудің ережелері

• «Дәрігер-науқас » құрылымында сөйлесу
психологиясының келесі ережелері ұысынылады:

25.

Адамдарға өзіңізге қандай қарым қатынас тілесеңіз,сондай
көзқараспен қараңыз. Әңгіме барысында әңгімелесүшіге
оның үстемі биігірек екендігін көрсетіңіз. Тек қана сізді
емес,сонымен бірге әңгімелесушіңізді де қызықтыратын
әңгіме қозғай біліңіз. Науқаспен тек қана оның диагнозы
мен аурудың қалай әсер етуі жайлы ғана соөйлеспеңіз.
Өзіңіз ғана сөйлемей,әңгімелесушіңізге де сөйлуге
мүмкіндік беріңіз. Адамдарға деген шынайы қызығушылық
танытыңыз. Аурумен және жеке,қоғамдық
проблемалармен күресу барысында жанашу, аурудың
белгілеріне көңіл бөлу,мақтау сияқты жағдайлар өте
пайдалы.

26.

Батыл және тез шешім қабылдағыш болыңыз. Дәрігердің
абыройын шешім қабылдай алмаушылығы, өз бетімен
шешім қабылдауға қорқуы, жасы үлкенірек кісілерден
үнемі нұсқамалар күтуі, әсіресе тексеріс кездерінде,
қайта-қайта кеңесу сияқты жағдайлар түсіруі мүмкін.
Дәрігердің міндетіне кіретін сұрақтар оның өз бетінше
шешілу. Бүгін жасауға болатын жұмысты ертеңге
қалдырмаңыз. Өзіңізге деген сенімсіздік,шешім
қабылдай алмаушылық науқастың сізге деген
сенімсіздігін тудырады.

27.

Тәуекелге баруға қорықпаңыз. Науқас сіздің
шынайылығыңызды, көмек беруге деген
құлшынысыңызды тәуекелге қарамастан сезеді. Науқастың
тез шешімге келгіштігін,дәрігерге қарауға
көмектесуін,белсенді емделуін қолдаңыз. Есіңізде болсын,
сіздің сенімсіздігіңіз науқастың да сенімсіздігін тудырады,
емделуге деген кері әсерді кушейтеді, толық емделуге
деген қорқыныш пайда . Науқастың басқа науқастарға
деген көмегін, оларға сенімділікпен қарауға көмегін,
қолдауын бағалаңыз..

28.

Жиі күлімсіреңіз, жақсылық жасаңыз. Науқасты
күлімсіреп қарсы алыңыз. Науқасты қарсы алу
кезінде күлімсіреу оның сізге деген сенімділігін,
көмек көрсетуге дайын екендігіңізді көрсетеді. Бірақ
әзілдемеңіз, науқастың үстінен күлмеңіз.
Ашуға басынбаңыз. Дәрігерге ашуланып, шошып,
жайсыздануына болмайды. Ашушаң дәрігер науқас
алдында өз абыройын жоғалтып, науқасты өзіне
қарсы қояды. Егер басқа науқастардың іс-әрекеттерін
талқылағыңыз келсе, оларды кіналап,жүйкеңізді
тоздыруға асықпаңыз.

29.

Науқасқа сеніңіз. Науқасты ауру белгілері туралы сұрау
барысында науқастың ауруы жайлы асыраланған дәлел
айтуын,емнің нәтижелі болмайтыны туралы айтқанын
естігенде бірденсенімсіздігіңізді білдіруге тырыспаңыз.
Жағдайды бағалау емес, тыңдауға тырысыңыз. Науқасты өз
ауру белгілеріне көз жеткізуіне итермелеп, бірақ ауру деп
атамаңыз. «тәртіпсіз,әдепсіз, ақылсыз» деген сөздер орнына
«мен сіздің орныңызды уялушы едім, бұндайды күтпеген
едім» деген сөздер қолданған жөн.Дәрігер өзі жайлы айта
отырыа , науқасты ренжітпейді, тек қана өзінің туған жағдайға
деген көзқарасын білдіреді.

30.

31.

Емнің, қаралудың, жорамалдың мағынасы мен
мақсатын анық түсіндіріңіз. Емдеу, жорамалдау,
аурудың алдын алу жұмыстары бойынша
еңбегіңіздің нәтижелерін нақты бағалаңыз, кейбір
кемшіліктер болса, мойындаудан уялмаңыз,
керісінше олардың шешімін табуға тырысыңыз.
Емдеу мен жорамалдау жауапкершілігін
науқаспен бөлісіп, науқасқа медеу процесіне
кірісуге жол беріңіз,
Өзіңіздің жұмыс орныңыз бен билігіңізді
пайдаланбаңыз.Науқас сізбен өзінің
қорқыныштары жайлы, отбасы
жағдайымен,қажеттіліктерімен бөліскісі
келетінАшық атмосфера жағдайын жасаңыз.
Сіздің әңгімелесу стиліңіз әрқашан дұрыс бола
бермейді, сондықтан өз қателіктеріңізді
мойындай біліңіз.

32.

Науқастың уялшақтығын өзіңіздің ашықтығыңызбен жоюға
тырысыңыз. Билікпен тек қана қажетті жағдайларда ғана
қолданыңыз, оның өзінде асырмауға тырысыңыз.
Барлықадамдардың көңілінен шығу мүмкін еместігін ұмытпаңыз.
Әрқашан сіздің жұмысыңыз көңілінен шықпайтын адам
табылады. Көңіліңізді түсірмеңіз. Ең бастысы туған
түсініспеушілік емдеу нәтижелеріне әсер етпегені жөн.Бұндай
жағдайларға жайлйлықпен қараңыз. Бұл тек қана көзқарастар
келіспеушілігі, сіздің жаман қасиетіңізден немесе қызметіңіз
бен билігіңізді асыра пайдалану емес. Әрқашан өзіңіздің және
науқастың ісәрекеттеріни толық бақылау қажет.Бұл сізге
келешекте көмектеседі.
Қырсық болмаңыз.Қателескен жағдайда науқастың , оның
туыстарының,достарының алдында кешірім сұрауға қорықпаңыз.
Өзіңіздің сезіміңізге, әрекеттеріңізге, ешімдеріңізге ақтау
іздемеңіз. Дәрігер неғұрлым кәсіби мықты болғанс сайын,
соғұрлым өзін төмен ал әріптестерін жоғары бағалайды, Және
өкінішке орай, керісінше. Науқастың және оның жақындарының
кез келген ұсынысын мұқият тыңдаңыз, міндетті түрде
түсініктемелер беріңіз. Ешқашан сөгіс айтуға,адамдардың үстінен
күлуге бармаңыз. Қиын жағдайларда өзіңізді науқастың орнына
қойып көріңіз.

33.

Өзіңіздің мінезіңізді қадағалаңыз.Дауыскөтермеңіз.
Дөрекілікті талап етудің бір жолы деп санамаңыз. Бұл
әртүрлі түсініктер. Проблеманы басқа жолдармен шешу
мүмкін болмағанда ғана пайдаланыңыз. Қарым қатынаста
индивидуалды жолды қолданыңыз.
Ем мен қаралудың орындалуын қадағалаңыз, науқастың өз
бетімен емделуін. Бақылаудың болмауы кей
сәйкессіздіктердің тууына, немесе емделу мен қаралудың
маңызды еместігі туралы ой тудыруы мүмкін.
Киім мәденеиті туралы да ұмытпаңыз.. Киім мәдениеті –адам
мәдениеті. Ұқыпты болыңыз.. Таза үтіктелген көйлек, тазаланған аяқ
киім, таза беторамал, байланған галстук науқасқа деген силастықты
көрсетеді. Сымбаттылық пен жас көріну — адамныңішкі тазалығы мен
тәртәптәләгн көрсетеді. Сіздің ұқыпсыздығыңыз айналадағы
дамадардың сізді өсектеу себебіне айналмайды деп ойламаңыз.
Өзіңіздің сырт келбетіңізді қадағалаңыз.

34.

Ырғақтылықты ұмытпаңыз. Қаралуды ескертіп отырыңыз.
Науқас бұл туралы алдын алуға құқылы, қажет болса
дайындалуы қажет. Мақтаңыз, бірақ шектен аспаңыз. Жиі
мақтау – жағынудың түрі..
Ұқыпты ырғақты адам жұмысқа, науқастармен
кездесулерге, қаралуларға уақытында келеді. Ұқыпты
ырғақтылықтың негізі – адамға деген жоғары силастық пен
жоғары талаптылық.
Қарым қатынасқа ашық болыңыз. Ашықтық, адамға
үйірлілік қарым қатынас құруда сәттілікке әкеледі. Адамға
үйірлілікті жаттықтыруға болады. Ол тек қана көптеген
адамдармен қарым қатынасқа түскенде ғана қалыптасады.
Бұл кезде тек қана өз науқастарыңа емес, сонымен қатар
қоршаған ортаға деген қызығушылық таныта білу керек.
Қарым қатынас кезінде байланысты ұстау ушін «неге»,
«қашан», «қалай», «сіз қалай ойлайсыз?» деген сөздерді
пайдаланған жөн. Сол кезде монолог орнына диалог
орнайды.

35.

Ұрыспаңыз, талқылаңыз. Талқылау ұрысқа айналып
кетпес үшін әңгімелесушінің әрбір қарсы сөзіне жауап
издемеңіз. Оны аяғына дейін тыңдаңыз, ойын жеткізуге
мүмкіндік беріңіз, сұрақтар қойыңыз, оның жағдайы
мен арызына көңіл бөліңіз.
Науқасты мұқият тыңдаңыз. Әйтпесе екіжақты
сүйіспеншілік тумайды. Науқастың дәрігермен айтысуы
шығырмашылық қарым қатынас екенін ұмытпаңыз. Оны
әрқашан қабылдау керек.Некорректная форма беседы
ломает общение. В общении следует вести себя
вежливо, доброжелательно, корректно.Әңгіме
барысында өзіңді ұқыпты, игілікті, пейілді ұстау керек.
Науқасқа деген әділеттілік - дәрігердің керемет қасиеті,
тәрбиелі адамның және жақсы әңгімелесушінің қасиеті.

36.

Тік мінезді болмаңыз. Ара қатынасыңыз жақсы
қалыптасқан науқастармен жақсы ,мейірімді сөйлесуге
тырысыңыз. Дауласыңыз,бірақ міндет
етпеңіз.Науқастарды ауруға және дәрігерге деген
қатынасына қарай, жасына және мінезіне қарай бөліп
қараңыз.Науқастың ойына, қауіптеріне, сезіміне және іс
әрекеттеріне силастық білдіріңіз. «Бұлай болу мүмкін
емес » немесе «сіздікі дұрыс емес » деу – «Менсізден
ақылдымын» деумен тең, яғни ауыр соққы тигізу.
Мейірімді болыңыз. Болмайтын нәрсеге бола көңіліңізді
түсірмеңіз. Өзіңіздің сенімсіздігіңізді,
бақытсыздығыңызды, қорқыныңызды, қаупіңізді
ешқашан көрсетпеңіз. Науқастар бақытсыз , әрқашан
уайым басқан , ешқашан босамайтын адамдарды
ұнатпайды. Өзимизден басқа ешким бизге жан
тыныштығын силай алмайды. Біздің белсендігіміз бен
энергиямыз бақытты болуға бағытталған оө шешімімзге
байланысты.

37.

Шаршамай өзіңізді
жетілдіріңіз. Жоғарыда
айтылған кеңестерді жиі
қолданып, өзіңіздің қарым
қатынас,сойлеу стиліңізді
жетілдіріңіз, кәсіби
деңгейіңізді көтеріңіз,сонда
ғана толығымен жетілесіз.

38. Стоматология тәжірибесіндегі даулар

- Қандай арызыңыз бар?
- Сізге,дәрігер.
• Дәрігер стоматолог тәжірибесіндегі орын алатын
барлық дауласуларды 2 топқа бөлуге болады:

39. Дәрігерге деген сенімнің болмауынан туатын дауласулар 

Дәрігерге деген сенімнің болмауынан
туатын дауласулар
• Бұл дауласулар дәрігер өзіне деген, өзінің сататын
технологиясы мен емдеу әдісіне сенім тудыра
алмағаннан туады. Бұл дәрігерлердің көбіне
«Стоматолгиялық көмек» пен «Стоматологиялық
қызмет көрсету» деген сөздердің
майырмашылығын түсінбеуіне байланысты. Бұл
айырмашылық стоматологиялық көмек тегін
атқарылатынында және дәрігердің өз кәсіби
міндеттерін сапалы түрде лауазымдық қызмет
нұсқаулығынасәйкесжасауымен белгіленеді.

40.

• Ал егер көмек ақылы болған жағдайда, сәкесінше бұл
жағдайда «сатушы» мен «сатыпалушы» әрекеттері іске
асады. «Сатылатын ем» мағынасы дәрігердің өзінің қол
жеткізген тәжірибесін,білімін пайдаланатын
технологияны білдіреді.Дәрігер сатушы болып өз емінің
сатушысы болады, оны науқасқа ұсына білуі қажет, яғни
емдеу жоспарын құрып, науқасты осы емнің
қажеттілігіне сендіріп, ауыз құысын емдеуге дұрыс
емкомплексін ұсына отырып науқасқа тауарын дұрыс
бетимен көрсете білу.

41.

• Өкінішке орай сатушы мен сатып алушының менталитеті әрқшан
сәйкес бола бермейді. Соған байланысты дәрігерде науқастың
толық сеніміне кіре алмайды, дәрігердің ұсынған ем жоспарын
толықтай іске асыруына көндіре алмайды. Кейбір кездері
дәрігердің өзіне деген сeнімділігі соншалықты "маған қайтсе де
келеді" , "мен жақсы маманмын және көңіл аларлық әңгімелер
менің өкілеттілігіме кірмейді", "науқасты көндіру және жанжалды
шешу менің емес әкімшіліктің жұмысы" деген ойлары дәрігердің
абырой беделін түсіреді.

42. Дәрігердің қателігінен болатын қақтығыстар

• Бұл қақтығыстар біле тұра (мысалыға
дәрігер науқасқа ауырлық келтірмей
және тез қысқа уақытта емін жүргіземін
деп дұрыс емес анестезия жасау
мүмкін) және білмей жасап қойған
кезде (алаңғасарлығымен немесе
білмейтіндігінен). Ережеге сай, бұндай
қақтығыстар стоматологияда бірінші
кезеңде шешіледі, яғни дәрігер мен
науқастың қарым қатынасынан кейін.

43. Дәрігерлік қателіктерді келесі топтарға бөлсек болады:

(С.И. Козицыной и Л.В. Пинчук, 1999)
Емдік тактикалық
қателіктер:Диагнозды қою
кезіндегі дұрыс емес зерттеу
әдісі, зерттеу нәтижелерінің
дұрыс емес интерпритациясы,
емдеу әдісінің дұрыс емес
көрсеткіші кезінде
Емдік техникалық
қателіктер:науқасты толық емес
тексеру; емдік және
диагностикалық
манипуляцияларды дұрыс емес
жүргізу
Ұйымдық қателіктер;
жұмыс орнын дұрыс емес
ұйымдастыру, емдік үрдісті дұрыс емес
ұйымдастыру

44.

Құжаттарды
жүргізу кезіндегі
қателіктер
Қызметкерлердің
жүріс тұрысы
кезіндегі
қателіктер
• Құжаттар ақтайтын немесе
айыптаушы болу мүмкін. Жұмыс
жасалған бірақ жазба жоқ болатын
болса онда іс әрекет жасалмаған
болып саналады, егер жаза бар
жұмыс жасалмаған болса онда іс
әрекет жасалған болып саналады
• Этика және деонтология
принциптері айқын бұзылыс кезінде
болады. Кіші қызметкердің іс
әрекетіне, дәрігер жауапты

45. Дәрігерлік құжаттар келесі принциптерге негізделген

Жасалған зерттеулер және олардың нәтижесінің
құжаттары - толықтай диагностиканы растайды
Тағайындалған барлық манипуляциялар, емдеу кезеңдері,
аралық қарап тексерулер құжаттары - емдік кезеңдердің
жасалғанын растайды
Науқасты ақпараттандыру құжаттары - емді жоспарлаудан
бастап ем біткенге дейінгі ақпарат берілгенін растайды

46. Дәрігерлік құжаттама - дәрігерді және емхананы айғақсыз наразылықтан қорғау формасы

• науқастың ақпараттық келісімін қабылдау
• толықтай жасалған медициналық қызметтерді сонымен
қатар науқаспен деген қарым қатынас және
ақпараттандыру құжат түрінде растау
• науқастың наразылығы болған жағдайдағы сот алды
экспертиза ұйымы

47. Қорытынды:

• Жоғарыда айтылған сөздер тікелей науқас пен
дәрігердің қарым қатынасына байланысты, егерде
дәрігер мен науқастың ойы бір жерден шығатын болса,
онда қақтығыс орын алмайды. Ал егер дәрігер мен
науқастың ойы бір жерден шықпаса, жасалған
медициналық кызметке қанағаттанбаса бұл жерде дау
дамайға жанжалға алып келеді

48. Әдебиеттер

• http://xreferat.ru
• http://www.stomfak.ru
• Грандо А. А. Врачебная этика и медицинская
деонтология
• http://www.volgostom.ru
• http://doctor.kz
English     Русский Rules