Есепті кезеңнің және өткен кезеңдердің бөлінбеген кірісі (пайдасы) жабылмаған зияны
Бөлінбеген пайда (табыс) —
5500 шоты
5500 «Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)» бөлімшесі бөлінбеген кірісті немесе жабылмаған залалды есепке алу үшін арналған және
Назарларыңызға рахмет!
141.27K
Category: financefinance

Есепті кезеңнің және өткен кезеңдердің бөлінбеген кірісі (пайдасы) жабылмаған зияны

1. Есепті кезеңнің және өткен кезеңдердің бөлінбеген кірісі (пайдасы) жабылмаған зияны

2. Бөлінбеген пайда (табыс) —

кәсіпорынның жалпы кірісінен (пайдасынан)
барлық жұмсалған шығындарды
(бюджетке төленген салық сомаларын,
кірістен (пайдадан) басқадай бағыттарға
пайдаланған сомаларын шегеріп
тастағандағы қалған бөлігі болып
табылады.

3.

Кәсіпорынның
қорытынды
табысынан
бюджетке төленетін
салықтарын және
табыстың есебінен
өтелетін басқадай
шығындарды
төлегеннен қалған
сомасы есепті
жылдың
«Бөлінбеген
пайдасы
(жабылмаған
залалы)» болып
табылады.

4. 5500 шоты

«Бөлінбеген пайда (залал)» есебі
бухгалтерлік есеп шоттарының
жұмыс жоспарындағы 5500
бөлімшесіндегі шоттарында
жүргізіледі.

5. 5500 «Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)» бөлімшесі бөлінбеген кірісті немесе жабылмаған залалды есепке алу үшін арналған және

5510 «Есепті жылдың
бөлінбеген пайдасы
(залалы)»
мұнда есептік жылдың
пайдасы немесе залалы
көрсетіледі, сондай-ақ
есептік жыл үшін түпкі
қаржылық нәтижені
қалыптастыру жөніндегі
ақпарат жинақталады;
5520 «Өткен жылдардағы
пайда (залал)»
мұнда өткен жылдардағы
пайда (залал) көрсетіледі.

6.

Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) есебі бойынша
шоттар корреспонденциялары

Шоттар
корреспонденци
ялары
Дебет Кредит
Операциялардың мазмұны
1. Есепті жыл соңында жабылуы:
5520
5510
5420,
5440
5510
5460
5510
а) номиналдық құнынан төмен баға бойынша
5210
5510
б) номиналдық құнынан жоғары баға бойынша
5510
5210
5510
5410,54
60
5. Акциялар бойынша дивидендтер есептеу
5510
3510
6. Есепті жылдың бөлінбеген кірісінің қалған сомасын өткен жылдар кірісіне
апару
7. Есепті жылдың жабылмаған залалын жабу:
5510
5520
5410,54
60
5520
5510
2. Қайта бағалаудан алынған баға көбеюі:
а) негізгі құралдар мен ұзақ мерзімді инвестициялар оларды есептен
шығарып тастағаннан кейінгі
б) өзге активтерді
3. Акционерлерден меншікті акциялар сатып алу кезінде алынған айырма:
4. Есепті жылдың бөлінбеген
аударымдарды көрсету
кірісінен
резервтік
а) резервтік капитал есебінен
б) өткен жылдардың бөлінбеген кірісі есебінен
капиталға
жасалған
5510
English     Русский Rules