Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университеті Химия және химиялық технология факультеті
ЖОСПАР:
БЕРІЛГЕН ТАПСЫРМА:
ТЕОРИЯЛЫҚ КІРІСПЕ:
374.48K
Category: chemistrychemistry

Әртүрлі заттардың кристаллдық тор энергиясын, сольваттану энергиясын, гидратация жылуын есептеу

1. Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университеті Химия және химиялық технология факультеті

СӨЖ
Тақырыбы: Әртүрлі заттардың кристаллдық
тор энергиясын, сольваттану энергиясын,
гидратация жылуын есептеу
Орындағандар: Бақытқан.Б.
Қадылбекова.А
401-ХИ
Тексерген: х.ғ.д.,профессор
Оспанова.А.К
Алматы, 2017

2. ЖОСПАР:

1. Теориялық кіріспе
2. Есептеу барысы
3. Нәтижелерді өңдеу
4. Қорытынды

3. БЕРІЛГЕН ТАПСЫРМА:

1. NaCl типтi кристалдық торы бар, рубидий және калий, натрий, литий иодидтерi үшiн Борн моделi
бойынша кристалдық тор энергиясын есепте. Моделунг константасы 1,7480. n константасын мына
мәндерге сәйкес 6,20; 8,00; 9,30 және 9,50-ге тең. Кристалдық радиустың шамасын “Краткий справочник
физико-химических величин” аттыанықтамалықты қолданып алыңдар.
Алынған мәндердiң негiзiнде кристалдық тор энергиясының иондық радиус шамасынан тәуелдiлiгi
туралы қорытынды жаса.
2. NaCl типтi кристалдық торы бар, рубидий және калий, натрий, литий иодидтерi үшiн Капустинский
моделi бойынша кристалдық тор энергиясын есепте. Кристалдықрадиустыңшамасын “Краткий
справочник физико-химических величин” атты анықтамалықты қолданып алыңдар.
Алынған мәндердiң негiзiнде кристалдық тор энергиясының иондық радиус шамасынан тәуелдiлiгi
туралы қорытынды жаса.
3. NaCl типтi кристалдық торы бар, рубидий және калий, натрий, литий иодидтерi үшiн сольваттану
энергиясынесепте. Кристалдық радиустың шамасын “Краткий справочник физико-химических
величин” аттыанықтамалықтықолданып алыңдар.
Алынған мәндердiң негiзiнде сольваттану энергиясының иондық радиус шамасынан тәуелдiлiгi туралы
қорытынды жаса.
4. 250С-та болғанкездегi, NaClтиптiкристалдық торы бар рубидий және калий, натрий, литий
иодидтерiүшiн Борн-Бьеррум теңдеуi бойынша гидратация жылуын есепте. Кристалдың радиус
шамасын “Краткий справочник физико-химических величин” аттыанықтамалықтықолданыпалыңдар.
Алынған мәндердiң негiзiнде гидратация жылуының иондық радиус шамасынан тәуелдiлiгi туралы
қорытынды жаса.

4. ТЕОРИЯЛЫҚ КІРІСПЕ:

Кристалдық тор энергиясын есептеудегі
Макс Борнның әдісі (1920 ж.)
Кристалдық тор энергиясы- вакуумдегі иондарды шексіз
үлкен арақашықтыққа бөлуге жұмсалатын жұмыс.
(Дж/моль). +z2 және –z2
+z2 және –z2 зарядтардың арасындағы электростатикалық
тартылыс күші : Fэл= -z1z2e02 / 4πɛr2
Электрон қабықшаларының тебілу күші белгісіз, бірақ
болжамды түрде : Fтеб = B/ rn+1
Олай болса, әрекеттесудің қосынды күштері :
F=Fэл+Fтерб= -z1z2e02 / 4πɛr2+ B/ rn+1
Тепе-теңдік жағдайда F=0 , r= r0 . Сәйкесінше: B/rn+1 - z1z2e02/4πɛr2=0 ,
B= z1z2e02r02/4πɛ
Анықтама бойынша, F=-dU/dr , U-жүйенің потенциалдық энергиясы.
Иондарды шексіз арақашықтыққа бөлу энергиясы мынаған тең:

5.

Бұл иондық жұптардың 1 молін бұзуға қажетті энергия. Борн бойынша кристаллдық
тор энергиясы:
English     Русский Rules