ПАТОЛОГИЯЛЫҚ АНАТОМИИ-2 БОЙЫНША ТӘЖІРБИЕЛІК ДАҒДЫЛАР МОДУЛЬ: ЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫР ЖҮЙЕСІ Тема №2 Миокард инфарктысы, патанатомиясы,
МАҚСАТЫ:
Оқыту мақсаты:
ИШЕМИЯЛЫҚ ИНФАРКТ
Бас миының орталық ми артериясы бассейніндегі инфарктысы
Инфарктің түзілімі
Бас миының геморрагиялық инфаркты
Тәж артериясының атеросклерозы
Жедел миокард инфарктісі
Жедел миокард инфарктісі
Миокард инфарктысы
Инфарктан кейінгі сол жақ қарынша қабырғасының жыртылуы
Миокард жыртылуы
Сол жақ қарынша аневризмасы тромбозбен
Тәж артериясының ангиографиясы
Тәж артериясының ангиографиясы
Тәж артериясының атеросклероз тромбозбен
Тәж артериясының тромбозы
ГЕМОСИДЕРИН МАКРОФАГТАРЫМЕН ТОЛЫҚҚАН
Бүйрек. Артерио және артериолосклероз
  Бүйрек, артериолосклерозы.
Сол жақ қарыншаның концентрикалық гипертрофиясы
Тілінген қолқа
ҚОЛҚАНЫҢ ОРТАҢҒЫ ҚАБЫҒЫНЫҢ НЕКРОЗЫ
ҚОЛҚАНЫҢ ҚҰРСАҚ БӨЛІГІНІҢ АТЕРОСКЛЕРОТИКАЛЫҚ АНЕВРИЗМАСЫ
Гиперпластикалық артериолосклероз
  Миокард гипертрофиясы
Тәж артериясының тромбозы
Жалпы созылмалы венозды толақандылық
Жалпы созылмалы венозды толақандылық
Созылмалы венозды толақандылық кезіндегі өкпе
Өкпе ісінуі
Созылмалы венозды толақандылық
Өкпе инфарктісі
Өкпе инфарктсы
Өкпе инфарктсы
Туа біткен жүрек патологиясында тамырлардағы өзгерістер
9.87M
Category: medicinemedicine

Миокард инфарктысы, патанатомиясы, асқынуы, өлім себебі. ЖИА және атеросклероздың арақатынасы

1. ПАТОЛОГИЯЛЫҚ АНАТОМИИ-2 БОЙЫНША ТӘЖІРБИЕЛІК ДАҒДЫЛАР МОДУЛЬ: ЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫР ЖҮЙЕСІ Тема №2 Миокард инфарктысы, патанатомиясы,

асқынуы, өлім себебі. ЖИА және атеросклероздың
арақатынасы. Эссенциальды және симптоматикалық
артериальды гипертензия. Морфологиялық
мінездемесі, соңы, өлім себебі.
Дайындаған:
м.ғ.д. Шабдарбаева Д.М.

2. МАҚСАТЫ:

• Жүрек ақауларының пайда болу
механизмін және созылмалы жүрек
жетіспеушілігі, балалардағы
ерекшеліктер, компенсирленген және
декомпенсирленген жүрек ақауларының
морфологиялық мінездемесін түсіну
және толықтырып шыңдау

3. Оқыту мақсаты:

• Студент білуі керек:
• ЖИА этиологисы, патогенезі және патанатомиясы. Жиа
формалары, кезеңдері және асқынуы. Атеросклероздың
этиологиясы, патогенезі, морфологиясы және морфогенезі,
оның клинико-морфологиялық формаларын ажырата білу және
асқынуы. Гипертониялық ауру (ГА) Анықтамасы. Гипертониялық
аурудың сатыларын суреттеу, қатерсіз- қатерлі гипертонияның
морфологиясы. Клинико-морфологиялық белгілеріне сүйене
отырып ГА әртүрлі формаларын салыстыру.
• Студент жасай білу керек:
• Макро және микропрепарат бойынша ЖИА клиникоморфологиялық формаларын диагностикалау, ЖИА негізгі
этиология факторын және патогенез бөлімін анықтай білу.
Макро және микропрепарат бойынша атеросклероз сатыларын
диагностикалау және клинико-морфологиялық белгілеріне
сүйене отырып ГА әртүрлі формаларын салыстыру.

4.

Мықын артериясының кальцинозбен жүретін атеросклероз.
а – кальции тұздары (көк түсті)
б – дәнекер тіннің өсуі

5.

Атеросклероз с кальцинозом подвздошной артерии и тромбозом
а – соли кальция (синего цвета)
б - тромб

6.

7.

Бүйректің анемиялық
Анемический
инфарктинфаркты
почки с зоной
демаркационды
демаркационного
қабыну
воспаления
аймағымен
а – некроз; б – қан
кровоизлияния;
құйылу; в – лейкоциттердің
в – скопление лейкоцитов
жиналуы

8.

9.

10.

11. ИШЕМИЯЛЫҚ ИНФАРКТ

А
А. ИШЕМИЯЛЫҚ ИНФАРКТ АЙМАҒЫ

12.

Бас ми инфарктысы көпір аймағындағы
Г
А
Б
В
А.көпір
Б.ИНФАРКТ АЙМАҒЫ
В.БАЗИЛЛЯРЛЫ АРТЕРИЯНЫҢ ТРОМБОЗЫ
Г.МИШЫҚ

13. Бас миының орталық ми артериясы бассейніндегі инфарктысы

А
• А. жаңа пайда болған инфаркт зонасы

14. Инфарктің түзілімі

А
А. Инфаркт болған зона

15. Бас миының геморрагиялық инфаркты

А
Б
Г
А.ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ИНФАРКТ
Б.ГИПППОКАМП
В.ҚАРА СУБСТАНЦИЯ
Г.АЯҚТАРЫ
В
В
Г
Б

16.

Қатерлі гипертензияда фибриноидты некроз
А
Б
А.Шумақша байламдары
Б. Фибриноидты некроз

17.

а
Атеросклероз
аорты: а: –
пятна,жолақтар
полоски
Аорта атеросклерозы
а жировые
– май дақтары,

18.

а
б
Аорта атеросклерозы: а – май дақтары, жолақтар
б – бастаушы фиброзды түйін

19.

а
Атеросклероз
Аорта
атеросклерозы:
аорты: аа- –фиброзная
жараланумен
бляшка
фиброзды
с изъязвлением
табақша

20.

а
б
Инфаркт миокарды: а – некроз аймағы, б – кардиосклероз аймағы

21.

Біріншілік-бүріскен бүйрек

22. Тәж артериясының атеросклерозы

В
А
Б
А. ҚУЫСЫ ТРОМБПЕН ТЫҒЫНДАЛҒАН
Б.АТЕРОСКЛЕРОЗДЫҚ ТАБАҚША
В.ТАБАҚШАНЫҢ ЖЫРТЫЛУ АЙМАҒЫ

23. Жедел миокард инфарктісі

Б
Д
Г
В
А
А.Сол жақ қарынша
Б.Қарынша аралық перделер
В.Оң жақ қарынша
Г. Эпикард майлы тіндері
Д. Инфаркт зона

24. Жедел миокард инфарктісі

А
А. нейтрофилдер

25. Миокард инфарктысы

Б
А
• А.Қысқарған талшықтар
• Б. Нейтрофилдер

26. Инфарктан кейінгі сол жақ қарынша қабырғасының жыртылуы

А
А. Инфаркт зонасы
Б. Жыртылу зонасы
Б

27. Миокард жыртылуы

А
Б
В
Г
А.жыртылу каналы
Б. трансмуральды инфарктысы зонасы
В. Коагуляциялық инфарктысы зонасы
Г. Миокардтың өзгеріссіз зонасы

28. Сол жақ қарынша аневризмасы тромбозбен

Б
А
• А.Аневризма және тромбоз
• Б.Субэндокардиальды тыртықтар

29. Тәж артериясының ангиографиясы

• А.Тәж артериясының тарылуы

30. Тәж артериясының ангиографиясы

• Тәж артериясы саңылауының тарылуы

31. Тәж артериясының атеросклероз тромбозбен

А
А. Тәж артериясы саңылауындығы тромб

32. Тәж артериясының тромбозы

В
Б
Г
Д
А. Интима
Б. Тромбоз
В. Реканализация
Г. Ортаңғы қабығы
Д. Адвентиция
А

33. ГЕМОСИДЕРИН МАКРОФАГТАРЫМЕН ТОЛЫҚҚАН

А
Б
• А.МАКРОФАГТАР ГЕМОСИДЕРИНМЕН ТОЛЫҚҚАН
• Б. АЛЬВЕОЛА ҚАБЫРҒАСЫНДА ТОЛАҚАНДЫ КАПИЛЛЯРЛАР

34. Бүйрек. Артерио және артериолосклероз

А
А
• А. КОРТИКАЛЬДЫ ТЫРТЫҚТАР

35.   Бүйрек, артериолосклерозы.

Бүйрек, артериолосклерозы.
Г
В
А
Б
А.ГИАЛИНДЕЛГЕН ТАМЫРЛАР
Б. ИНТИМА ФИБРОЗЫ
В. ШУМАҚШАЛАР СКЛЕРОЗЫ
Г. КАНАЛДАР АТРОФИЯСЫ

36. Сол жақ қарыншаның концентрикалық гипертрофиясы

Б
В
Г
А
А. Сол жақ қарынша
Б. Оң жақ қарынша
В.Аралық перде
Г. Сол жақ қарыншаның қуысының кішірейуі

37. Тілінген қолқа

А
В
Б
• А.АДВЕНТИЦИЯ
• Б.ҚОЛҚА ИНТИМАСЫ
• В.ГЕМАТОМА, ТІЛІНГЕН ОРТАҢҒЫ ҚАБЫҚ

38. ҚОЛҚАНЫҢ ОРТАҢҒЫ ҚАБЫҒЫНЫҢ НЕКРОЗЫ

А
А
• А. НЕКРОЗ ЗОНАСЫ

39. ҚОЛҚАНЫҢ ҚҰРСАҚ БӨЛІГІНІҢ АТЕРОСКЛЕРОТИКАЛЫҚ АНЕВРИЗМАСЫ

А
Б
В
• А.САҢЫРАУҚҰЛАҚ ТӘРІЗДІ АНЕВРИЗМА
• Б.МЫҚЫН АРТЕРИЯСЫ
• В.ҚУЫСЫНЫҢ ІРІ ТРОМБЫСЫ

40. Гиперпластикалық артериолосклероз

А
• А. Қуысының тарылуы
• Б. Тегіс бұлшық етті жасушаның гиперплазиясы
Б

41.   Миокард гипертрофиясы

Миокард гипертрофиясы
В
А
• А.Зақымдалмаған жүрек
• Б.Концентрикалық гипертрофия
• В.Қарынша дилятациясы
Б

42. Тәж артериясының тромбозы

Б
А
В
А.ортаңғы қабықша
Б.интима
В. қуысы

43. Жалпы созылмалы венозды толақандылық

44. Жалпы созылмалы венозды толақандылық

Б
А
• А. Триада
• Б. Толақандылық

45. Созылмалы венозды толақандылық кезіндегі өкпе

46. Өкпе ісінуі

А
Б
А. Альвеола аралық перденің толақандылығы
Б. интраальвеолярлы транссудат

47. Созылмалы венозды толақандылық

А
Б
• А. альвеола аралық перде
• Б. гемосидерині бар макрофактар

48. Өкпе инфарктісі

А
• А.Инфаркт
• Б.Плевра
Б

49. Өкпе инфарктсы

50. Өкпе инфарктсы

51. Туа біткен жүрек патологиясында тамырлардағы өзгерістер

Б
А
• А.Саңылаулардың стеноздануы
• Б.Тегіс саласы бұлшық еттік жасушаның
гипертрофиясы
English     Русский Rules