84.89K
Category: lawlaw

Алгоритм дій патрульних інспекторів поліції щодо припинення та документування факту насильства в сім’ї. (Лекція 2)

1.

ТЕМА 2.
АЛГОРИТМ ДІЙ ПАТРУЛЬНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПОЛІЦІЇ
ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ФАКТУ
НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї, ТА НАДАННЯ ДОПОМОГИ
ПОСТРАЖДАЛИМ, В Т.Ч. ІНФОРМАЦІЙНОЇ.
ПОВНОВАЖЕННЯ ІНШИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ОВС ЩОДО РЕАГУВАННЯ НА ФАКТИ НАСИЛЬСТВА В
СІМ’Ї.
ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ТА НЕУРЯДОВИМИ
СТРУКТУРАМИ.

2.

АЛГОРИТМ ДІЙ ПАТРУЛЬНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПОЛІЦІЇ
► Вживають заходів щодо негайного припинення правопорушення.
► У
разі
необхідності
надають
потерпілій
особі
або
правопорушнику першу медичну допомогу та/або викликають
бригаду швидкої медичної допомоги.
► Приймають заяву про факт вчинення насильства в сім’ї від
потерпілої особи та передають до чергової частини для
подальшої її реєстрації. А у разі присутності неповнолітньої або
недієздатної особи в сім’ї, де вчинено насильство, складають
рапорт про факт вчинення такого насильства.

3.

АЛГОРИТМ ДІЙ ПАТРУЛЬНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПОЛІЦІЇ
► Інформують щодо можливості направлення постраждалих до
установ, які надають допомогу жертвам насильства в сім’ї.
► Перевіряють кривдника за базою даних ОВС на наявність
зареєстрованої зброї, причетність до вчинених раніше
правопорушень та злочинів, перебування на профілактичних
обліках тощо.
► За наявності підстав вважати, що поведінка кривдника може
бути небезпечною для життя і здоров’я інших членів сім’ї, або
наявності інформації про перебування кривдника на
профілактичному обліку, доставляють його до органу внутрішніх
справ для вжиття заходів, передбачених законодавством
(складання адміністративного протоколу за ст.173-2 КУпАП),
про що складають відповідний рапорт.

4.

АЛГОРИТМ ДІЙ ПАТРУЛЬНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПОЛІЦІЇ
► У разі виявлення ознак кримінального правопорушення або
злочину на місці події, викликають СОГ та до її приїзду
забезпечують заходи з охорони місця події. Під час приїзду СОГ
доповідають старшому про обставини події.
► У разі присутності неповнолітньої особи в сім’ї, де вчинено
насильство, обов’язково зазначають про цей факт в рапорті для
подальшої участі працівників КМСД у вжитті заходів реагування.
Під час охорони громадського порядку на території
патрулювання, у разі наявності/виникнення підстав щодо
ймовірного вчинення насильства в сім’ї, вживають заходів щодо
попередження правопорушення (проводять профілактичну
бесіду щодо запобігання проявам насильства).

5.

АЛГОРИТМ ДІЙ ПАТРУЛЬНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПОЛІЦІЇ
Після закінчення патрулювання складають рапорт із
зазначенням усіх виявлених, припинених правопорушень та
вжитих заходів.
► Під час виконання службових обов’язків особливу увагу
приділяють заходам особистої безпеки.

6.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
► заява про допомогу жертві насильства в сім’ї або члена сім’ї,
стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства;
► висловлене жертвою насильства в сім’ї або членом сім’ї,
стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в
сім’ї, бажання щодо вжиття заходів попередження насильства в
сім’ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від
нього/неї особисто;
► отримання повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або
реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи
недієздатного члена сім’ї;
► отримання інформації про реальну загрозу вчинення насильства
в сім’ї за інших обставин (публікації в ЗМІ, колективні звернення
громадян, навчальних закладів та ін.).

7.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
Необхідно пам’ятати:
Отримання відповідної інформації від указаних осіб може бути
підставою для вжиття заходів попередження насильства в сім’ї
тільки за умови наявності бажання жертви насильства в сім’ї або
особи, щодо якої існує реальна загроза його вчинення.
Проте:
Отримання такої згоди не є обов’язковим, якщо
насильства є неповнолітня або недієздатна особа.
жертвою

8.

ПОВНОВАЖЕННЯ ІНШИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС
Законом України «Про попередження насильства в сім’ї» вжиття
спеціальних заходів з попередження насильства в сім’ї покладено
на служби дільничних інспекторів та орган ОВС, повноважний у
справах дітей (раніше кримінальна міліція у справах дітей).
Спеціальні заходи
Офіційне попередження
про неприпустимість
вчинення насильства в сім’ї
(ст. 10 Закону)
Узяття на профілактичний
облік
(ст. 12 Закону)
Направлення на
проходження корекційної
програми для кривдників
(ч. 3 ст. 10 Закону)
Захисний припис
(ст. 13 Закону)

9.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї
У заяві зазначаються:
1. Прізвище, ім’я та по батькові постраждалого.
2. Місце проживання постраждалого від насильства в сім’ї або
члена сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення
насильства.
3. Інформація про те, ким вчинено насильство в сім’ї, час і місце
його вчинення, умисні дії фізичного, сексуального, психологічного
чи економічного спрямування, інші обставини вчинення
насильства в сім’ї.
Відомості про особисте життя та інша інформація, що міститься в
заяві, не підлягають розголошенню.

10.

ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ТА НЕУРЯДОВИМИ
СТРУКТУРАМИ
Державні органи, з якими поліція має взаємодіяти:
1. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань
попередження насильства в сім’ї, яким визначено Міністерство
соціальної політики України, а також відповідні управління
місцевих державних адміністрацій.
2. Відповідні підрозділи органів внутрішніх справ, до яких
належать служба дільничних інспекторів та орган ОВС,
повноважний у справах дітей (раніше кримінальна міліція у
справах дітей).
3. Органи опіки і піклування.

11.

ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ТА НЕУРЯДОВИМИ
СТРУКТУРАМИ
Державні органи, з якими поліція має взаємодіяти:
4. Спеціалізовані установи для осіб, які вчинили насильство в
сім’ї, та жертв такого насильства, до яких належать:
– кризові центри для членів сімей, у яких вчинено насильство
в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення;
– центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в
сім’ї.
А також:
- служби у справах дітей;
- центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- органи охорони здоров’я;
- органи освіти та установи кримінально-виконавчої системи (в
частині попередження жорстокого поводження з дітьми).

12.

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПІДТРИМКУ ЖЕРТВАМ
НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
Міжнародний жіночий правозахисний центр
«Ла Страда-Україна»
Національна «гаряча лінія»
із попередження домашнього насильства,
торгівлі людьми та гендерної дискримінації
0800-500-335 або 386 з мобільних
• Деснянський районний притулок для жінок, які зазнали
насильства в сім'ї
• Київський міський центр соціально – психологічної
допомоги
• Київський міський центр по роботі з жінками
• Притулок при православній церкві
English     Русский Rules