Тема 7. МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ: МЕТА, ЗАВДАННЯ, МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Структура інтеграційного процесу
Передумови міжнародної економічної інтеграції 
Цілі створення інтеграційного об'єднання 
Форми міжнародної економічної інтеграції на мікрорівні
МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ
Класифікація країн в залежності від ступеня залученості в інтеграційний процес:
ЕФЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Наслідки економічної інтеграції
Стимулюючі фактори до інтеграції
Чинники впливу стратегій макрорегіональних об’єднань на світове співтовариство
Північноамерика́нська угода про ві́льну торгі́влю  ( North American Free Trade Agreement, NAFTA)
Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво 
567.50K
Category: economicseconomics

Міжнародні інтеграційні стратегії. Мета, завдання, механізми реалізації

1. Тема 7. МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ: МЕТА, ЗАВДАННЯ, МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

1.
Сутність і фактори міжнародної економічної інтеграції.
2.
Моделі формування міжнародних економічних
об'єднань.
3.
Ефекти регіональних торговельних угод.
4.
Загальна характеристика міжнародних інтеграційних
угруповань.
5.
Особливості сучасної регіональної структури світового
господарства.

2.

Поняття “інтеграція” походить від лат. слова,
що означає возз'єднання і означає стан
поєднання окремих диференційованих
частин і функцій системи в ціле.
Економічна
інтеграція

форма
інтернаціоналізації господарської діяльності
(виробництва), зближення та поглиблення
взаємодії національних економік.

3. Структура інтеграційного процесу

4. Передумови міжнародної економічної інтеграції 

Передумови міжнародної економічної
інтеграції
- близькість рівнів економічного розвитку та ступеня ринкової
зрілості країн, що інтегруються;
- географічна близькість країн, що інтегруються;
- наявність усталених економічних зв'язків ;
- наявність спільних економічних, соціальних,
технічних та інших проблем розвитку ;
науково-
- чинники економічної кон'юнктури як країн-учасниць, так і
всього регіону
цілеспрямована політика держав, зацікавлених у
розвитку інтеграційних процесів.
- -

5. Цілі створення інтеграційного об'єднання 

Цілі створення
інтеграційного об'єднання
використання переваг ефекту масштабу
розширення інвестиційних можливостей задля
економічного розвилку
забезпечення підтримки національних виробників
забезпечення прогресивних структурних зрушень
укріплення взаємодопомоги і співробітництва
країн-учасниць у політичній, військовій,
соціальній, культурній та інших неекономічних
сферах.

6.

7. Форми міжнародної економічної інтеграції на мікрорівні

спільне проведення проектноконструкторських робіт;
спільне будівництво господарських
об'єктів;
створення спільних підприємств;
спеціалізація і кооперація виробництва;
формування міжнародних наукововиробничих, господарських і економічних
організацій.

8. МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Функціональна модель (“знизу – вгору”)
Інституціональна („згори-донизу”)

9. Класифікація країн в залежності від ступеня залученості в інтеграційний процес:

маргіналізовані (не залучені до
інтеграційних процесів країни )
початково інтегровані (більшість
інтеграційних об'єднань світу)
локально інтегровані (США, Японія)
системно інтегровані (ЄС)

10. ЕФЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

СТАТИЧНІ ЕФЕКТИ
ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ
скорочення
адміністративних витрат на
утримання митних і
прикордонних органів
ДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ
ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ
• конкурентна боротьба виробників
країн об'єднання
ефект створення торгівлі
• поліпшення якості товарів
ефект відхилення торгівлі.
• створення і впровадження нових
технологій.
• обмеження зростання цін

11. Наслідки економічної інтеграції

Позитивні наслідки
приплив іноземних інвестицій;
доступ до технологій і ресурсів
об'єднання;
формування місткого ринку;
спільне вирішення складних
соціальних проблем;
захист від конкуренції;
прискорення науково-технічного
прогресу та економічного
зростання.
Негативні наслідки
перерозподіл ресурсів
усередині угрупування на
користь більш сильних
партнерів;
можливості олігопольної
змови ТНК країн-учасниць,
що призводить до зростання
цін;
дії ефекту втрат від
збільшення масштабів
виробництва при високому
рівні його концентрації.

12. Стимулюючі фактори до інтеграції

13. Чинники впливу стратегій макрорегіональних об’єднань на світове співтовариство

14.

15.

16. Північноамерика́нська угода про ві́льну торгі́влю  ( North American Free Trade Agreement, NAFTA)

Північноамерика́нська угода про ві́льну
торгі́влю
( North American Free Trade Agreement, NAFTA)
Утворена в січні 1994 р. США,
Канадою, Мексикою.
По чисельності населення, обсягу
ВВП і ряду базових економічних
показників НАФТА порівняне з
Європейським союзом.
Щорічний обсяг виробництва
товарів і послуг США, Канади,
Мексики дорівнює 3 трлн. дол.
Частка у світовій торгівлі складає
майже 20%.
В перспективі НАФТА буде
інтегруватися з торговоекономічним блоком «Меркосур»

17. Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво 

Азійсько-Тихоокеанське
економічне співробітництво
Ціль об'єднання –
сформувати систему вільної
торгівлі й інвестицій до
2010 р. для розвинутих
країн та до 2020 р. для
країн, що розвиваються.
До кооперації входять 21
економіка.
Частка держав-членів
становить:
40,5% планетарного
населення,
54,2% ВВП
43,7% міжнародної
торгівлі
English     Русский Rules