С.Ж. Асфендияров студентінің жетістіктер Портфолиосы
Портфолио мазмұны
Портфолио технологиясының мақсаттары
ПОРТФОЛИО ҚҰРЫЛЫМЫ
Үдеріс алгоритмі
I бөлім.“МЕНІҢ ПОРТРЕТІМ”
“МЕНІҢ ПОРТРЕТІМ”
II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі
II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)
II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)
II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)
II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)
II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)
II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)
II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)
II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)
II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)
III бөлім. «Сандықша»
Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлері
Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлері
Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлер
Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлер
Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлер
Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлер
Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлер
Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлер
ТЬЮТОР ТҮЙІНДЕМЕСІ
III бөлім. Жеке жетістіктерді растайтын құжаттар жиынтығы
1.99M
Category: marketingmarketing

Портфолио мазмұны

1. С.Ж. Асфендияров студентінің жетістіктер Портфолиосы

оның өздігінен дамытыу мен
рефлексия деңгейін бағалау тәсілі
ретінде
ЖОБА
Алматы, 2015 ж.

2. Портфолио мазмұны

Портфолио – студенттің жетістіктерін, яғни
оның оқу барысында және оқудан тыс
жинаған тәжірибесін құжаттайтын жұмыс
папкасы.
Бағалау технологиясы ретінде портфолионың
ерекшелігі – студент өзінің оқу, ғылымизерттеу, шығармашылық, әлеуметтік және т.б.
танымдық белсенділіктердің нәтижелерін
бағалау үдерісінің субъектісі болып табылады,
яғни өз жетістіктерін өзі бағалайды.

3. Портфолио технологиясының мақсаттары

Болашақ маманның кәсіби және тұлға ретінде
қалыптасуы бойынша маңызды нәтижелерді көрсету
мен талдау
Студенттердің жеке даму динамикасы мен тұлғалық
өсуін бағалау
Білім алушылардың жалпымәдени және кәсіби негізгі
құзыреттерінің қалыптасу деңгейін анықтау
Студенттер бойындағы өзін-өзі саралау, бақылау,
бағалау құзіреттерін дамыту
Студенттердің түрлі салаларда нақты
нәтижелерге жетуге деген құлшынысын ояту

4. ПОРТФОЛИО ҚҰРЫЛЫМЫ

ПОРТФОЛИО
Менің портретім
(Студенттердің
жеке
мәліметтері)
Бөлімдерден
құралатын, кестелік
формадағы жеке
жетістіктер тізімі
Жеке
жетістіктерді
растайтын
құжаттар
жиынтығы

5. Үдеріс алгоритмі

.
• Студент оқу семестрінің басында деканаттан электронды және қағаз
нұсқасында студенттің жетістіктер портфолиосын алып, оны семестр
бойы толтырады
.
• Сессия бітісімен топ тьюторы студенттерден портфолио папкасын
жинап, оның дұрыс толтырылуын тексереді, деректерді өңдейді және
жинақ тізімдемені құрастырады
.
.
• Тьютор топтың жинақ тізімдемесін соңғы емтихан тапсыратын күні
деканатқа табыстайды
• Деканат қабылданған құжаттарды өңдеп, кандидатураларды жоғары
стипендия / оқуға берілетін жеңілдіктер және т.б. жеңілдіктер
тағайындау туралы шешім қабылдайтын комиссияға ұсынады

6. I бөлім.“МЕНІҢ ПОРТРЕТІМ”

Бұл бөлім барлық оқу жылдарына ортақ төмендегі
мәліметтерді қамтиды:
1-ші бет – Портфолио иесі студенттің жеке мәліметтері:
Студенттің фотосы
Аты-жөні
_______________________________________________________
_________
Туған жылы__________________, ҚазҰМУ-ға
түскен жылы________________,
______________________ факультеті , ____________ курс,
__________ топ нөмірі
Мамандығы___________________________________________
_________

7. “МЕНІҢ ПОРТРЕТІМ”

2-ші бет – студенттің ой-өрісі көрсететін өзін-өзі
байқау элементтері бар (ой жүгірту, пайымдау,
логика, өз ойын айта білу, сауаттылық) «Неге мен
дәрігер мамандығын таңдадым? Менің кім болғым
келеді?» тақырыбына өз бетімен жазылған эссе;
3-ші бет – студенттің белгілі мерзімге қойылған
мақсаттарының қысқаша сипаттамасы,
жетістіктерінің талдауы;
Ескертпе : мазмұндама еркін түрде болуы мүмкін.
Университетте оқу мерзімі аралығында жоғарыда
көрсетілген әр құжаттың толықтырылуы, өзгертілуі,
ауыстырылуы мүмкін.

8. II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі

Оқу жоспарындағы пәндердің үлгерімі бойынша орта баллы
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Топ старостасының қолы

9. II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)

Пән бойынша олимпиадаларға қатысу
Курс
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Олимпиада
атауы
Өткізілетін
күні мен
уақыты
Ескерту (қызметтегі
қоғамдық құрметтеу
деректері – мақтау қағаздары,
алғыс хаттар, дипломдар)

10. II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)

Қосымша медициналық және білім беретін оқу бағдарламалары
мен элективті курстарды игеру

Элективті курс немесе
бағдарламаның атауы
Сағаттар саны
Өткізілетін
жері мен
уақыты
Бағдарламаны
игергенін
растайтын
құжаттың атауы

11. II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)

Студенттің ғылыми-зерттеу мен жобалық қызметі
Ғылыми-тәжірибелік конференцияларға, семинарларға және т.б. қатысу

Конференция
атауы
Конференцияның Конференцияд
өткізілу уақыты мен ағы баяндама
орны
тақырыбы
Ескерту
(бағдарлама)

12. II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)

Жоба байқауларына қатысу

Байқау атауы
Байқау өтетін
күндер
Жоба
тақырыбы
Ескерту
(сертификат,
құрмет қағазы
және т.б. болуы
туралы белгі)

13. II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)

Газет пен журналдарда жарияланған мақалалар
тізімі:

Мақала
атауы
Жарияланған
басылым
Жарияланған
күні, беттер
саны
Ескерту
(мақаланың
баспа-таңбасы
немесе
түпнұсқасының
бар болуы туралы
белгі)

14. II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)

Студенттің оқудан тыс белсенділігі
Студенттік өзін-өзі басқару ұйымдары мен жастар қоғамдық
бірлестіктерінің жұмыстарына қатысу

Студенттік өзін-өзі
басқару ұйымдары ,
бірлестіктер атауы
Қызмет
түрлері
(тапсырма)
Қызмет мерзімі
Ескерту
(қызметтегі
қоғамдық құрметтеу
деректері – мақтау
қағаздары, алғыс
хаттар, дипломдар)

15. II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)

Студенттердің спорттық жетістіктері

Спорт түрі
Жарыстарға
қатысу
Жарыс өтетін
күн
Ескерту
(сертификат,
алғыс хаттың
болуы туралы
белгі)

16. II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)

Студенттердің шығармашылық жетістіктері

Қызмет түрі
Фестиваль, конкурс, Өткізілген
байқауларға қатысу
Күні
Ескерту
(сертификат,
алғыс хаттың ,
дипломның бар
болуы туралы
белгі)

17. II бөлім. Курс бойынша студенттің жеке жетістіктер тізімі (жалғасы)

Студенттің өзін-өзі дамыту іс-шаралары

Қызмет түрі
Қызығушылығы бойынша
кулубтарға, тілдік
мектептерге қатысу, шет
тілдерін үйрену
(қосымша)
Күні
Ескерту
(сертификат,
диплом,
құжаттардың бар
болуы туралы
белгі.)

18. III бөлім. «Сандықша»

Сүйікті пәндері, оқытушылары, оқу мотивтері;
Ғылым, медицина, таңдаған мамандығы және т.б.
Тақырыптарға жазылған эсселер;
Оқытушылар мен ғылыми жетекшілердің, диплом қорғау
алдындағы және дипломдық тәжірибе жетекшілерінің
пікірлері;
Емдеу-алдын алу мекемелерінің басшылары мен
емделушілердің алғыс хаттары;
Мақсат пен міндеттердің орындалуы бойынша өзін-өзі
тексеру (еркін үлгіде);
Студенттің өзін-өзі дамыту мен жетілдіруіне
талаптанғанын растайтын (ашық сабақтар, диспуттар,
байқаулар, еріктілер іс-шаралары және т.б.), оқу және
оқудан тыс өткен түрлі іс-шаралардағы фотосуреттері;
Оқыған көркем әдебиеттердің тізімі.

19. Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлері

Жұмыс түрлері
Олимпиадалар
Семинарлар мен
конференциялар
Студенттің
балл саны
Баллдар
Орындалуы
Халық-арал
РҚ
Универ
1 орын
150
100
85
2 орын
120
85
75
3 орын
100
75
50
қызметтегі қоғамдық
құрметтеу деректері –
мақтау қағаздары,
алғыс хаттар
50
Жай ғана қатысу
30
Ұйымдастыру комитеті
мүшесі
80
50
50
Баяндама жасау
130
100
85
Жарияланымның болуы
100
75
70
Жай ғана қатысу
30

20. Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлері

Жұмыс түрлері
Орындалуы
Қосымша білім бағдарламалары мен
элективті курстарды игеру
Мақалалардың газет-журналдарда
(университеттік және одан өзгесінде)
жариялануы
Университеттің имиджін жақсартатын
телебағдарламаларға қатысу
Студенттің
балл саны
Баллдар
Әр курсқа 10 б
50
20
50
10

21. Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлер

Жұмыс түрлері
Спорттық жарыстарға
қатысу
Студенттің
балл саны
Баллдар
Орындалуы
Халық-арал
РК
универ
1 орын
150
100
85
2 орын
120
85
75
3 орын
100
75
50
қатысу
Спорттық үйірмелерге қатысу (растайтын
құжат)
30
20

22. Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлер

Жұмыс
түрлері
Баллдар
Орындалуы
қала
Студенттік өзін-өзі басқару
ұйымдары мен жастар
қоғамдық бірлестіктерінің
басқару жұмыстарына қатысу
Қоғамдық
белсенділік
Деканаттың бұйрығымен
қоғамдық іс-шараларға қатысу
(растаушы құжат)
Деканат, университет, одан
жоғары деңгейлерде іс-шара
өткізу және ұйымдастыру
(растаушы құжат)
универс факул
итет
ьтет
Жетек
ші
200
Жетекші
150
Жетекші
100
Мүше80
Мүше- 70
Мүше- 50
20
80
Студенттің
балл саны

23. Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлер

Жұмыс түрлері
Шығармашылық
жетістіктер
Фестиваль, конкурс,
байқауларға қатысу
Орындалуы
Баллдар
халықар
алық
республик
алық
университе
ттік
1 орын
150
100
85
2 орын
120
85
75
3 орын
100
75
50
қызметтегі қоғамдық
құрметтеу деректері
– мақтау қағаздары,
алғыс хаттар
50
Конкурсқа қатысушы
ретінде (растаушы
құжат)
30
Студенттің
балл саны

24. Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлер

Жұмыс
түрлері
Орындалуы
Баллдар
Ғылым, медицина, таңдаған
мамандығы жайлы эсселер
(қатысты бөлімшелердің жетекші
мамандарының мөрімен расталған
рецензияларының болуы)
30
Студенттің өзін-өзі бақылаудағы
тьютордың тексеруінен өткен
мақсат пен міндеттердің орындалуы
50
Студенттің
балл саны

25. Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлер

Жұмыс түрлері
Орындалуы
Студенттің өзін-өзі дамытуға
ұмтылуы(аудиториядан тыс
шаралар, тренингтер және т.б.)
Баллдар
Әр іс-шараға 5 б
Студенттің
балл саны

26. Студенттің жеке жетістіктерін бағалаудағы критерийлер

Жұмыс түрлері
«Сандықша»
Орындалуы
Емдік-алдын алу мекемелері
басшылары мен емделушілердің
алғыс хаттары
Әр хатқа 20 б
Шет тілдерін үйрену (қосымша)
50 б
Қосымша оқу
(қызығушылықтары бойынша
клубтар, семинарлар, тренингтер
және т.б.)
Портфолионы
рәсімдеу
Баллдар
Тиянақтылық, көрнекілік,
құрылымдық
Студенттің
балл саны
Әрбіреуіне 20 б
10-30
Баллдар саны
*Ескерту: Студент өз бетінше кестеге баллдарды белгілеп, оларды санайды. Тьютор түйіндеме
берместен бұрын ескерілген ақпараттардың растығын тексереді.

27. ТЬЮТОР ТҮЙІНДЕМЕСІ

______________________________________________, курс/топ студенті көрсеткіштерге қол жеткізді:
•оқу барысындағы жетістіктері (өте жақсы, жақсы, орташа,төмен) (_________балл GPA);
•_____________ оқу жылындағы жеке жетістіктер деңгейі (жоғары, орташа, төмен, портфолио дайындау
бойынша ____________ балл алды.
Университеттің ғылыми, зерттеу, шығармашылық, спорттық жұмыстарында белсенділік
танытты________________________________________
Өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдіруге ұмтылады
_______________________________________________________________________________________________
________________________ бойынша білікті
Қосымша мәліметтер (тьютордың өз қарауы бойынша)
_____________________________________________________________________________________
Тьютордың аты-жөні және қолы
_____________________________________________________________________________________
Кафедра меңгерушісінің аты-жөні және қолы
_____________________________________________________________________________________
Кафедра______________________________________________________________________________
Күні _______________________________

28. III бөлім. Жеке жетістіктерді растайтын құжаттар жиынтығы

Аталмыш бөлім сертификаттар, дипломдар, мақтау қағаздары,алғыс
хаттардың қосымшалары бар түпнұсқаны немесе көшірмелерін
(расталған) қамтиды. Топ тьюторы ұсынылған мәліметтерді ІІ
бөлімдегі ақпараттармен салысытырады.
Портфолиосына материалдар жинап жүрген студент өзінің жеке
жетістіктер папкасына қандай құжаттар мен материалдарды салу
керектігін өзі шешеді. Бұл портфолио жұмысындағы негізгі
ұстанымға айналуы тиіс. Еш жағдайда да портфолиоға оның иесінің
рұқсатынсыз материалдар қосуға болмайды.
English     Русский Rules