Ойын алаңы
Теориялық механика 10
Теориялық механика 20
Теориялық механика 30
Теориялық механика 40
Теориялық механика 50
Материалдар кедергісі 10
Материалдар кедергісі 20
Материалдар кедергісі 30
Материалдар кедергісі 40
Материалдар кедергісі 50
Логикалық сұрақ 10
Логикалық сұрақ 20
Логикалық сұрақ 30
Логикалық сұрақ 40
Логикалық сұрақ 50
Құрылыс материалдары 10
Құрылыс материалдары 20
Құрылыс материалдары 30
Құрылыс материалдары 40
Құрылыс материалдары 50
295.00K
Category: mechanicsmechanics

Ойын алаңы.Теориялық механика

1.

2. Ойын алаңы

Теориялық
механика
10
20
30
40
50
Материалдар
кедергісі
10
20
30
40
50
Логикалық
сұрақ
10
20
30
40
50
Құрылыс
материалдары
10
20
30
40
50

3. Теориялық механика 10

Статика дегеніміз не?
Жауап

4.

денеге түсірілген күштер жүйесін
қарапайым түрге келтіретін жəне
олардың тепе-теңдік шарттарын
тағайындайтын теориялық механиканың
бөлімі
Ойын алаңы

5. Теориялық механика 20

• Кез келген екі нүктесінің арақашықтығы
ешқандай жағдайда өзгермейтін денені
қалай атаймыз?
Жауап

6.

• Абсолют қатты дене
Ойын алаңы

7. Теориялық механика 30

• Бір денені екінші бір
дене бетімен
қозғалтқан кезде
денелердің жанасу
жазықтығында
олардың
салыстырмалы
сырғанауына кедергі
күш пайда болатыны
бізге белгілі. Бұл
күш қалай аталады?
жауап

8.

• сырғанау үйкелісінің күші
Ойын алаңы

9. Теориялық механика 40

Ньютонның екінші заңы
жауап

10.

• (динамиканың негізгі заңы). Материалдық нүктенің
үдеуі оған əсер ететін күшке тура пропорционал əрі
бағыты күшпен бағыттас. Нүктенің массасы
пропорционалдық коэффициент болады. Бұл заң
математикалық түрде келесі векторлық өрнекпен
жазылады: F= ma жəне бқл теңдеу динамиканың
негізгі теңдеуі деп аталады
Ойын алаңы

11. Теориялық механика 50

Механиканың негізгі заңы – инерция
заңын кім ашты?
Ньютонның классикалық механикасы қай
ғасырларда дамыды?
жауап

12.

Галилео Галилей (1564-1642) маңызды
зерттеулер жүргізді. Ол механиканың
негізгі заңы – инерция заңын ашты
Ньютонның классикалық механикасы
XVIII-XIX ғ.ғ. бойы дамыды
Ойын алаңы

13. Материалдар кедергісі 10

Материалдар кедергісі нені зерттейді?
Жауап

14.

• Конструкцияларды беріктікке
қатаңдыққа орнықтылыққа зерттейтін
ғылым
Ойын алаңы

15. Материалдар кедергісі 20

• Статикалық күш дегеніміз не?
жауап

16.

• Статикалық күш деп нөлден соңғы
шамасына жеткенше жылдамдығы
баяу, жеткен соң тұрақты болады
Ойын алаңы

17. Материалдар кедергісі 30

Ара қашықтығы басқа өлшемдеріне қарағанда
əлдеқайда кіші болатын екі қисық сызықты
беттермен шектелген денелерді қалай
атаймыз?
жауап

18.

• Қабықша
Ойын алаңы

19. Материалдар кедергісі 40

• конструкция элементінің сыртқы күш
түсірілген жерінен жеткілікті қашықтықта
жатқан нүктеде пайда болған ішкі
кернеу, сыртқы күшті түсіру əдісіне
байланысты емес. Бұл кімнің принципі?
жауап

20.

• Сен-Венан принципі
Ойын алаңы

21. Материалдар кедергісі 50

Материалдар кедергісінде қанша
жорамал бар? Оларды атап бер
жауап

22.

• Бірінші жорамал. Кез келген дене есептелгенде үздіксіз тұтас
орта деп қарастырылып, оның дискреттік (атомдық) құрылымы
ескерілмейді.
• Екінші жорамал. Машина бөлшектері біртекті, яғни олардың кез
келген нүктелерінің қасиеттері бірдей.
• Үшінші жорамал. Материалдар изотропты, яғни олардың
механикалық қасиеттері барлық бағытта бірдей.
• Әр түрлі бағыттарда механикалық қасиеттері бірдей емес
материалдарды анизотропты материалдар деп атайды.
• Төртінші жорамал. Күш түскенге дейін денеде ішкі кернеу жоқ
• Бесінші жорамал. Күш əрекеттерінің тəуелсіздік принципі
(суперпозиция принципі
• Алтыншы жорамал. Сен-Венан принципі. Бұл принцип
бойынша, конструкция элементінің сыртқы күш түсірілген
жерінен жеткілікті қашықтықта жатқан нүктеде пайда болған ішкі
кернеу, сыртқы күшті түсіру əдісіне байланысты емес.
Ойын алаңы

23. Логикалық сұрақ 10

• Бауыржанның Берекеден бойы ұзын,
Бірақ Райсбектен бойы кіші. Кімнің бойы
ұзын?
Жауап

24.

• Райсбектің
Ойын алаңы

25. Логикалық сұрақ 20

• Жүгіру жарысынан Нұрзия,Гүлдана,
Арайлым үш орынды алды, егер:
Гүлдана екінші орын алмаса, ал
Нұрзия–үшінші орын алмаса, кім қандай
орын алды?
жауап

26.

• 1-Гүлдана 2- Нұрзия 3-Арайлым
Ойын алаңы

27. Логикалық сұрақ 30

• 3 шофер болыпты. Олардың Самат
деген інісі болса керек. Бірақта
Саматтың ағалары болмапты. Сонда
қалай?
жауап

28.

• 3 шоферде əйел
Ойын алаңы

29. Логикалық сұрақ 40

• Бəріміз бауырсақ ертегісін жақсы
білеміз! Ертегі бойынша бауырсақ
қашып кетеді.
Бір күні кемпір бауырсағын пісіріп, дала
шығарып, кейін келіп қараса, бауырсақ
қашпаған! Неге? кемпір қандай амал
қолданды?
жауап

30.

• (бауырсақты төртбұрышты етіп пісірген)
Ойын алаңы

31. Логикалық сұрақ 50

• Алыста 2 адам келе жатыр біреуінін
бойы ұзын екіншісінін бойы кішкентай,
алыстан сөніп-өшіп, сөніп-өшіп тұрған
шамды көреді. Сол шамды екі адамның
қайсысы бірінші көреді?????
жауап

32.

• 2 еуі де көрмейді
Ойын алаңы

33. Құрылыс материалдары 10

• Шөгінді тау жыныстары жер бетінің
қанша пайызында таралған?
жауап

34.

• 75%
Ойын алаңы

35. Құрылыс материалдары 20

• Керамикалық бұйымдар дегеніміз не?
ОТВЕТ

36.

• Керамикалық бұйымдар деп минералды
шикізатты формалау жəне оны кейіннен
жоғары температурада күйдіру арқылы
алынған жасанды тас материал
Ойын алаңы

37. Құрылыс материалдары 30

• Композизциялық материалдардың
құрамында негізгі зат болып _______
пен _________ болып табылады
жауап

38.

• Талшық пен матрица
Ойын алаңы

39. Құрылыс материалдары 40

• Конструкциялық композициялық
материалдар бірнеше топтарға
бөлінеді. Оларды ата
жауап

40.


1 Полимерлі матрицалы КМ
2 Метал матрицасы бар КМ
3 Талшық негізіндегі КМ
4 Көміртекті талшық негізіндегі КМ

41. Құрылыс материалдары 50

жауап
English     Русский Rules