Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація
За об'єктами вкладення:
2.08M
Category: financefinance

Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація

1. Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація

Підготували:
Єремєєва М.
Шаповал І.

2.

Фінансові інвестиції — це активи, які отримуються підприємством з метою
збільшення прибутку, зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фінансові
активи, серед яких найзначнішу частку посідають вкладення у цінні папери.

3.

Згідно зі статтею1 Закону України “Про інвестиційну діяльність” під
інвестиціями розуміють “всі види майнових та інтелектуальних
цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів
діяльності, в результаті чого створюється прибуток (дохід) або
досягається соціальний ефект.

4.

Цінностями можуть бути:
кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування
та інші матеріальні цінності);
майнові права, що випливають з авторського права, досвід
та інші інтелектуальні цінності;
права користування землею, водою, ресурсами, будинками,
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;
сукупність технічних, комерційних та інших знань, оформлених у
вигляді технічної документації;

5.

За суб'єктами інвестування
Вітчизняні
Іноземні

6. За об'єктами вкладення:

Реальні
Фінансові

7.

Безризикові
Ризикові
Венчурні

8.

За характером участі в
інвестуванні
Прямі
Непрямі

9.

Короткострокові
Довгострокові
За періодом інвестування:

10.

За формами власності капіталу, що
інвестується:

11.

Закордонні вчені вважають
інвестиції вирішальним базисом
майбутньої доходності
підприємства. Втілення
інвестиційних проектів потребує
відмови від грошових коштів
сьогодні на користь отримання
прибутку в майбутньому. Як
правило, на отримання прибутку
слід розраховувати не раніше,
ніж через рік після початкових
витрат (інвестицій).
English     Русский Rules