Фотосинтез
Фотосинтездің жалпы теңдеуі
Фотосинтездің іске асыратын мүше-жапырақ
Жапырақ келесі ұлпалардан және органоидтардан тұрады
Жапырақтың анатомиялық құрылысы
Фотосинтез үшін СО2 жапырақтан Н2О тамырдан келеді
Өсімдік клеткасының құрылысы
Хлоропластың құрылысы
Хлорофиллдің кеңістіктегі құрылысы
Хлорофиллдің химиялық құрамы
Каратиноидтар
СО2 кез-келген органикалық радикалға қосылып карбоксил тобына енеді RH + СО2 → R · COOH R · COOH + 4H → RCH2OH + H2O
Фотосинтездің 3 түрі бар:
Фотосинтездің жарық сатысы
Пигменттердің сіңіру спектрі
Хлорофиллдердің сіңіру спектрі
Пигменттердің сіңірген жарықтың түстері
Фотосинтездің жарық сатысы
Фотосинтезге қатысты пигметтер 2 жүйеге жинақталады ФЖ 1 және ФЖ2
Фотожүйелер 3 бөліктен тұрады:
П700 молекуласы электронын беріп тотығады және оң зарядқа ие болады:
Электорн тасымалдаудың 3 түрі бар: циклсіз, циклді және псевдоциклді
Кальвин циклі немесе фотосинтездің С3 жолы
6 молекула СО2 , 12 молекула НАДФН және 18 молекула АТФ қатысуымен фруктозо-6-фосфаттың 1 молекуласы пайда болады.
Крахмал мен целлюлозаның құрылысы
Фотосинтездің С4 жолы
жасаңщөптердегі фотосинтез
1.77M
Category: biologybiology

Фотосинтездің жалпы теңдеуі

1. Фотосинтез

2. Фотосинтездің жалпы теңдеуі

3.

4. Фотосинтездің іске асыратын мүше-жапырақ

5. Жапырақ келесі ұлпалардан және органоидтардан тұрады

6. Жапырақтың анатомиялық құрылысы

7. Фотосинтез үшін СО2 жапырақтан Н2О тамырдан келеді

8. Өсімдік клеткасының құрылысы

9. Хлоропластың құрылысы

10. Хлорофиллдің кеңістіктегі құрылысы

11. Хлорофиллдің химиялық құрамы

С55Н72О5N4Mg- a хлорофилл
С55Н70О6N4Mg- в хлорофилл

12. Каратиноидтар

13.

Хлоропласта σ –аминолевулин
қышқылынан хлорофилл, цитохром,
фикобилиндер синтезделеді
Мевалон қышқылынан каротиноидтар
синтезделеді

14.

15. СО2 кез-келген органикалық радикалға қосылып карбоксил тобына енеді RH + СО2 → R · COOH R · COOH + 4H → RCH2OH + H2O

16. Фотосинтездің 3 түрі бар:

Бактериялық фотосинтез
Жасыл өсімдіктердегі
фотосинтез
Хемосинтез

17. Фотосинтездің жарық сатысы

Электрондар тотықсыздандырушы
донордан (су , сутегі және т.б.)
акцепторға (СО2, ацетат)
тасымалданады.

18.

19. Пигменттердің сіңіру спектрі

20. Хлорофиллдердің сіңіру спектрі

21. Пигменттердің сіңірген жарықтың түстері

22. Фотосинтездің жарық сатысы

23. Фотосинтезге қатысты пигметтер 2 жүйеге жинақталады ФЖ 1 және ФЖ2

1 фотожүйеге 13 пептид, 200 жуық хлорофилл
молекулалары, 50 жуық каротиноидтар, 3FeS
орталық, хинондардың бірнеше молекулалары
2 фотожүйеге 11 пептид, 200 жуық а хлорофилл,
100 жуық в хлорофилл молекулалары, 50 жуық
каротиноидтар, пластохинондардың 3 молекуласы,
цитохромның в559-ң 1 немесе 2 молекуласы
марганецтің 4 атомы, феофитиннің 2 молекуласы,
белгісіз мөлшерде хлорид және кальций болады

24. Фотожүйелер 3 бөліктен тұрады:

Жарық жинақтағыштар
Электрон ұстап алғыштар (Р700, Р680),
реакциялық орталық
Электорнды тасымалдағыштар
(пластохинон, пластоцианин, цитохром b
6 f, ферродоксин, феофитин, пиридин
нуклеотидтер)

25. П700 молекуласы электронын беріп тотығады және оң зарядқа ие болады:

П700 + hv → П*700 → П+700 + e П*700 – қозған молекула
П+700 – тоқыққан формасы

26. Электорн тасымалдаудың 3 түрі бар: циклсіз, циклді және псевдоциклді

Циклсіз электрон ФЖ2 ден ФЖ1
тасымалдануы Z-схема
Циклді электорн ФЖ1 жүреді Фф-нен
қайта тоққан Р700 тасымалданады
Псевдоциклді - Электорнның судан
тасымалдануы екі фотожүйенің,
цитохром b 6 f қатысуымен

27. Кальвин циклі немесе фотосинтездің С3 жолы

Америка биохимигі М.Кальвин ашқан.
Циклдің 1 өнімі 2 триоза молекуласы
(С3 - ФГҚ) түзіледі, сондықтан С3 циклі
деп аталды.
3 кезеңнен тұрады: карбоксилдену,
тотықсыздану және регенерация

28.

1 кезеңде Р-1,6-Ф екі молекула ФГҚ тұзеді,
оны Р-1,5-Ф карбоксилаза катализдейді
2 кезеңде - ФГҚ АТФ және НАДФН
көмегімен 2 молекула ФГА түзіледі, бұл
негігі реакция, АТФ қажет.
3 кезеңде - бірнеше реакциядан тұрады,
Р-1,5-Ф қайта өзінің қалпына келеді. АТФ
қажет. ФДОА ФГА альдолаза ферментінің
көмегімен қосылып, фруктозо1,6дифосфатты пайда етеді. Ол
дефосфорланып, Ф-6-Ф айналады.

29.

30.

31. 6 молекула СО2 , 12 молекула НАДФН және 18 молекула АТФ қатысуымен фруктозо-6-фосфаттың 1 молекуласы пайда болады.

6СО2+12НАДФН+12Н+18АТФ+11Н2О→
фруктозо-6фосфат+12НАДФ+18АДФ+17Ф
1 молекула СО2 игерілу үшін 2
молекула НАДФН және 3 молекула
АТФ қажет.

32. Крахмал мен целлюлозаның құрылысы

33. Фотосинтездің С4 жолы

34. жасаңщөптердегі фотосинтез

English     Русский Rules