ДЬЮ ДІЛІДЖЕНС
I БЛОК – РИНКОВИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ДЬЮ ДІЛІДЖЕНС 1.1. ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ
1.2. ПОДАТКОВІ ПИТАННЯ
ОСНОВНІ ПОДАТКИ ЦЕ:
1.3. ОЦІНКА РИНКУ
1.4. ОЦІНКА КОНКУРЕНТІВ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПЛОЩ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Части ринку КОНКУРЕНТІВ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПЛОЩ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, %
II БЛОК – ВНУТРІШНІЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ДЬЮ ДІЛІДЖЕНС ПІДПРИЄМСТВА, ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ 2.1. БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ
2.2. ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА І ПЛАНУВАННЯ
ДОХОДИ ВІД ПРОДАЖУ, ТИС ГРН
ЗА 2017-2020 РОКИ ПІДПРИЄМСТВО ОТРИМУЄ ДОХОДІВ 137496 ТИС. ГРН.
Динаміка доходів і витрат за проектом, та їх зв’язок із прибутком
2.3. ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА КАПІТАЛУ
2.4. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ (ОПЕРАЦІЙНИЙ, ФІНАНСОВИЙ, ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛИ)
2.5. Управління запасами
2.6. Управління затратами
2.7. ОЦІНКА РИЗИКІВ (РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ)
2.8. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
Грошові потоки за проектом
Співвідношення доходів і витрат за проектом
2.9. WACC (СТАВКА ДИСКОНТУВАННЯ ТОЩО)
2.10. ОЦІНКА ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ
Дисконтований потік та прибуток за проектом
III БЛОК – РІШЕННЯ ПО ПРОЕКТУ
Дякую за увагу!
499.64K
Categories: financefinance managementmanagement

Ринковий стратегічний дью ділідженс. Правове середовище

1. ДЬЮ ДІЛІДЖЕНС

Виконав:
Перевірив:

2. I БЛОК – РИНКОВИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ДЬЮ ДІЛІДЖЕНС 1.1. ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Запропоновано вибір реєстрації підприємства у формі ТОВ. Його переваги:
ПЕРЕВАГИ
не має обмежень на види
діяльності – якщо вони дозволені
законодавством, обрати можна
будь-який із них
засновники можуть внести лише
частину капіталу, і зареєструвати
товариство з обмеженою
відповідальністю
переваги ТОВ
стосуються й іноземців
проста система управління
не обмежений і розмір статутного
капіталу ТОВ
за зобов’язаннями товариства його
учасники також не відповідають, а
збитки можуть нести лише в
межах своєї частки статутного
фонду

3. 1.2. ПОДАТКОВІ ПИТАННЯ

4. ОСНОВНІ ПОДАТКИ ЦЕ:

1. На прибуток
Ставка даного типу
податку становить 18%.
Ставка на дивіденди:
· Коли емітент перебуває
на загальній системі
оподаткування - 5%.
· У випадку, коли емітент
є платником єдиного
податку - 20%.
Дивіденди
оподатковуються
авансовим платежем.
З 2015 року нараховують
і утримують військовий
збір 1,5%.
На загальній системі
звіти повинні подавати
раз на квартал / рік.
2. ПДВ
Податок на додану вартість
включений у вартість послуг
і товарів, оплачувану
покупцями, але перераховує
його до бюджету виключно
продавець. Щоб визначити
суму ПДВ для сплати в
бюджет, від загальної суми
податкового зобов'язання
віднімається сума
податкового кредиту.
Ставка його 20%.
Введена система, відповідно
до якої потрібно складати
податкові накладні та
реєстри, а також рахунки з
ПДВ, обов'язково все в
електронних версіях.
3. Виплати з
заробітних плат
У тому випадку, коли
на підприємстві є
наймані працівники,
воно зобов'язується
оплачувати податки і
збори, відповідно від
розміру виплачуваних
зарплат працівникам.

5. 1.3. ОЦІНКА РИНКУ

Полiтичнi ризики
Нестабiльна полiтична обстановка в нашiй
країнi i в країнах СНД впливає на дiяльнiсть
пiдприємства
ФiнансовоМожливість змін податкового законодавства,
економiчні ризики ризики відсутності попиту на логістичні послуги,
ризики зниження ставок на логістичні послуги,
ризики високої інфляції та девальвації гривні
Виробничотехнологiчнi
Значнi енергетичнi i трудовi затрати на
виробництво послуг, зростання цiн на сировину та
електроенергію
Соцiальнi
Низька квалiфiкацiя молодих кадрiв не дозволяє
одержувати заплату достатнього рiвня,а звiдси плиннiсть кадрiв

6. 1.4. ОЦІНКА КОНКУРЕНТІВ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПЛОЩ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Назва
Місцезнаходження
Площа
тис. м2
% від
загальної
площі
Логістичний термінал
Логістичний комплекс
Красилівка
Софіївська Борщагівка (окружна дорога)
18
10
4,55
2,53
Логістичний комплекс
«Омега»
East Gate Logistic
Логістичний парк
«Комодор»
Комплекс «КМП»
Логістичний комплекс
«МЛП - Чайка»
Логістичний парк
«Копилов»
Складський парк
West Gate Logistic
Разом:
Бровари
15
3,79
Бориспільська траса
Калинівка, Житомирська траса
40
65
10,10
16,41
Калинівка
Щасливе
Чайка
Житомирська траса
9
15
97
27
2,27
3,79
24,49
6,82
Копилів
Стоянка, Жит. траса
22
78
396
5,56
19,70
100,00

7. Части ринку КОНКУРЕНТІВ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПЛОЩ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, %

ЧАСТИ РИНКУ КОНКУРЕНТІВ НА
РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПЛОЩ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, %

8. II БЛОК – ВНУТРІШНІЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ДЬЮ ДІЛІДЖЕНС ПІДПРИЄМСТВА, ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ 2.1. БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ

ОСНОВНИМИ ПОСЛУГАМИ ЛЦ БУДУТЬ:
• надання в оренду складських приміщень;
• надання в оренду офісних приміщень

9. 2.2. ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА І ПЛАНУВАННЯ

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Оренда холодного складу
Оренда сухого складу
Оренда відкритих складських
майданчиків
Оренда офісних приміщень
2017 2018
2019 2020
Оренда холодного складу
На 100% відсоткову завантаженість підприємство вийде вже у
другий рік роботи

10. ДОХОДИ ВІД ПРОДАЖУ, ТИС ГРН

За 2017-2020 роки підприємство отримує доходів 137496
тис. грн.

11. ЗА 2017-2020 РОКИ ПІДПРИЄМСТВО ОТРИМУЄ ДОХОДІВ 137496 ТИС. ГРН.

Прибуток (тис. грн..)
Курс долара
Доходи від продажу
Чисті доходи від продажу
(за мінусом ПДВ)
Змінні витрати
Маржа
Постійні витрати
адміністративні та збутові
Амортизація
Будинок - 20 років
Обладнання - 5 років
Відсотки
Загалом постійні витрати
Прибуток до
оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток - 18%
Всього
2017
22
16 710
2018
23
38 580
2019
24
40 200
2020
25
42 006
137 496
13925
3 350
10 575
32150
10 500
21 650
33500
11 350
22 150
35005
12 240
22 765
114 580
37 440
77 140
3 140
11220
2860
8360
1697,14
6 400
11220
2860
8360
1774,29
6 700
11220
2860
8360
1851,43
7 150
11220
2860
8360
1928,57
23 390
44 880
11 440
33 440
7 251
16 057,14
19 394,29
19 771,43
20 298,57
75 521
-5482,14
0,00
-5482,14
2255,71
406,03
1849,69
2378,57
428,14
1950,43
2466,43
443,96
2022,47
1 619
1 278
340
Чистий прибуток протягом 2017-2020 років складе 1619 тис грн. при
курсі долара у 2016-2017 роках – 22 грн, 2018 році – 23 грн, 2019 році –
24 грн, 2020 році – 25 грн.

12. Динаміка доходів і витрат за проектом, та їх зв’язок із прибутком

ДИНАМІКА ДОХОДІВ І ВИТРАТ ЗА
ПРОЕКТОМ, ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК ІЗ
ПРИБУТКОМ
Перший прибуток за проектом
буде отриманий у 2018 році, який
постійно зростатиме до 2010 року

13. 2.3. ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА КАПІТАЛУ

Для
практичного
використання
друга
формула
перетворена
прихильниками теорії ММ з урахуванням виплачуваного податку з
прибутку корпорації:
• де D/V — коефіцієнт боргу (боргового навантаження на капітал
корпорації);
• S/V — коефіцієнт акціонерного капіталу;
• Rd — процентна ставка за боргом;
• Rs — процентна ставка за акціонерним капіталом;
• T — податкова ставка.

14. 2.4. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ (ОПЕРАЦІЙНИЙ, ФІНАНСОВИЙ, ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛИ)

Виробничий цикл =
(2700*60+2000*30+1350*30+675*7+375*3
0)/(2700+2000+1350+ 675 +375) = 39 днів

15. 2.5. Управління запасами

2.5. УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
АНАЛІЗ
AX
КОНТРОЛЬ
AY
Оренда сухого складу
BX
CX
BY
Оренда
відкритих
складських майданчиків
Оренда
офісних
приміщень
CY
Вид продукції
AZ
Оренда холодного
складу
BZ
2. Стан внутрішнього
контролю
виробничих запасів
CZ
Питома вага у
Товарооборот за рік,
структурі
тис. грн.
товарообороту,
%
3. Реалізація та
виробництво
продукції
4. Касові операції
Ступінь
надійності
прогнозу
Оренда холодного складу
33 540
24,39
Низький
Оренда сухого складу
8 070
5,87
Високий
50 400
36,66
Середній
Оренда офісних приміщень
45 486
33,08
Середній
Всього
137 496
100
Високий
Оренда відкритих
майданчиків
складських
Об’єкти контролю
1. Виробничі операції
Обсяг роботи
Перевірка своєчасності і повноти
оприбуткування виробничих запасів,
правильність документального оформлення
операцій
Стан роботи щодо забезпечення збереження
виробничих запасів
Перевірка документального оформлення
операцій з реалізації продукції їх відображення
в обліку
Перевірка повноти здачі виручки від реалізації
продукції, оформлення відповідних касових
документів

16. 2.6. Управління затратами

17. 2.7. ОЦІНКА РИЗИКІВ (РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ)

2.7. ОЦІНКА РИЗИКІВ (РИЗИКМЕНЕДЖМЕНТ)
Ризик
Зниження
цін
Поява
нових
конкурентів
Зовнішні
Зміст і наслідки
Зниження прибутковості і
збільшення терміну
окупності проекту
Ринок логістнчних послуг
швидкозростаючий і на
ньому з’являється нові
конкуренти, що посилює
конкуренцію в даній галузі
Ризик
Маловідомість
через
відсутність
ІМІДЖУ
Труднощі в
підборі
персоналу
Недостатні
обсяги
продажів
Управлінські
ризики
зміна
співробітників
поява нових вимог
низька
продуктивність
Внутрішні
Зміст і наслідки
Недовіра з боку покупців
Відсутність на ринку праці кваліфікованого персоналу в даній
сфері
Не відповідність планових обсягів збуту фактичним
Невідповідність фінансових ресурсів задачам підрозділів,
нераціональне використання робочого часу співробітниками
підрозділів, незаплановані фінансові та матеріальні витрати (в
т.ч. конфлікти між співробітниками і ін..
ключові співробітники можуть покинути проект, несучи при
цьому із собою критичну інформацію, що значно відкладає й
зносить проект із рейок.
по ходу просування проекту з'являються всі нові вимоги, які
можуть порушити всі строки й оцінки.
наявність поперед тривалих строків приводить до того, що на
ранніх стадіях найчастіше відсутнє почуття терміновості в
роботі, а це в результаті дає на початку проекту втрат.- часу. шо
уже не можна повернути .

18. 2.8. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

Прибуток (тис. грн.) 2016
Залишок коштів на
110000
початок року
Грошові надходження
від продажу
Оплата послуг,
товарів
Відсотки
Оплата боргу
Оплата ПДВ
Оплата податку на
прибуток
Інвестиції
99000
Загалом витрати
99000
коштів
Грошовий потік
-99000
Залишок коштів на
11000
кінець року
2017
2018
2019
2020
11000
9917,86
10587,54
11435,11
16 710
38 580
40 200
42 006
6490
2860
5657,14
2785,00
16900
2860
11314,29
6430,00
18050
2860
11314,29
6700,00
19390
2860
11314,29
7001,00
0,00
406,03
428,14
443,96
17792,14
37910,31
39352,43
41009,24
-1082,14
9917,86
669,69
10587,54
847,57
11435,11
996,76
12431,87
Грошовий потік додатній вже протягом 2018 року

19. Грошові потоки за проектом

У 2016 та 2017 роках спостерігаємо від’ємний
грошовий потік, у 2018 – 2020 роках – він постійно
збільшується, що вказує на перспективність
майбутнього проекту

20. Співвідношення доходів і витрат за проектом

Перевищення
доходів над
витратами у 2018 –
2020 роках вказує
на прибутковість
проекту та
можливість його
реалізації

21. 2.9. WACC (СТАВКА ДИСКОНТУВАННЯ ТОЩО)

Розмір компанії
Даний ризик оцінюється на рівні 2%, оскільки оцінювана Компанія - велике
промислове підприємство. Висновок: 2%.
Фінансова структура
(джерела
фінансування
компанії).
У цей час співвідношення власних і позикових коштів становить 28%/72%. Таким
чином, даний ризик приймається в розмірі 4%.
Товарна/територіальн
а диверсифікованість
Суспільство має у своєму розпорядженні широке коло споживачів. Ризик
диверсифікованості клієнтури оцінюється на рівні 1%.
Рівень і
прогностичність
прибутків
Фахівці оцінювача вважають, що на дату проведення оцінки даний вид ризику по
оцінюваному підприємству нижче середнього, оскільки попит на продукцію
збільшується, крім того ціни як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому на
металовироби ростуть. Даний ризик оцінюється на рівні 2%.
Якість керування
Фактор, що впливає на ухвалення інвестиційного рішення. Від даного фактору
залежить більшість показників діяльності будь-якого бізнесу. З огляду на деяку
непрозорість діяльності підприємства, фахівці оцінюють даний ризик на рівні в
3%
Таким чином, ставка дисконтування дорівнює сумі безризикової ставки й
премій за ризик і становить 15+13=28%.

22. 2.10. ОЦІНКА ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ


Показник
1 Капіталовкладення
2 Чистий прибуток, тис грн
2016
110000
2017
2018
2019
2020
-5482,14
1849,69
1950,43
2022,47
3 Амортизація, тис грн
4 Чистий грошовий потік
(п.2+п.3), тис грн
11220
5737,86
11220
13069,69
11220
11220
13170,43 13242,47
5 Коефіціент ризику – 28%
6 Дисконтова ний грошовий
потік, тис грн
0,7813
4482,70
0,6104
7977,10
0,4768
6280,15
0,3725
4933,21
7 NPV, накопичений підсумок -110000 -105517,30 -97540,20 -91260,05 -86326,84
по рокам, тис гр

23. Дисконтований потік та прибуток за проектом

Проект логістичного центру є вигідним
та прийнятним для реалізації

24. III БЛОК – РІШЕННЯ ПО ПРОЕКТУ

У Західній Європі рівень насичення складської нерухомістю на душу населення 225250 кв. м. Будемо орієнтуватися на 200 кв. м на мешканця. Населення Києва та Київській
області - 1722,1 тис. осіб. Потреба в складає становитиме 344420 тис кВ. м. Отже, ринок
незаповнений. За даними аналітиків сьогодні сучасні професійні склади, відповідні ряду
жорстких технічних характеристик, складають всього 10% ринку складських приміщень для
Києва, а в регіонах ще менше. Другий сегмент ринку – напівпрофесійні складські
приміщення, створені за результатами реконструкції цехів і ангарів радянських промислових
підприємств, становлять 20%. Решта - склади низької якості.
Виходячи з розрахунків, будівництво недоцільно, оскільки логістичний склад не
приносить прибуток, NVP протягом 2017-2020 років від'ємний, тому будівництво ЛЦ
недоцільно.
За даними аналітиків сьогодні сучасні професійні склади, відповідні ряду жорстких
технічних характеристик, складають всього 10% ринку складських приміщень для Києва, а в
регіонах ще менше. Другий сегмент ринку – напівпрофесійні складські приміщення,
створені за результатами реконструкції цехів і ангарів радянських промислових підприємств,
становлять 20%. Решта - склади низької якості.
Виходячи з розрахунків, будівництво недоцільно, оскільки логістичний склад не
приносить прибуток, NVP протягом 2017-2020 років від'ємний, тому будівництво ЛЦ
недоцільно.

25. Дякую за увагу!

English     Русский Rules