Велика Британія в осатаній третині XIX ст.
Економіка Великої Британії в осатаній третині XIX ст.
Втрата Англією промислової першості
Уряди лібералів та консерваторів
Уряди лібералів та консерваторів
Основні напрямки діяльності лібералів і консерваторів
Ірландське питання
Ірландське питання
Зовнішня політика Англії
Зовнішня політика Англії
Колонії Великої Британії
3.53M
Category: historyhistory

Велика Британія в останній третині XIX століття

1. Велика Британія в осатаній третині XIX ст.

2. Економіка Великої Британії в осатаній третині XIX ст.

• Втрата торговельної монополії;
• Відставання в промисловості, особливо в розвитку
нових галузей — хімічної, автомобільної,
електротехнічної тощо;
• Відсталість у сільському господарстві —
неможливість дрібних фермерів через нестачу
грошей використовувати новітні технології;
• Активне вивезення капіталу, особливо у США,
Південну Америку, колонії.
• Початок формування великих монополістичних
об’єднань;
• Дешева продукція з колоній (особливо
продовольство);
• Активне використання колоній — джерела дешевої
сировини, ринку збуту англійських товарів, місця
вивезення капіталу

3. Втрата Англією промислової першості

Причини:
– Технічна відсталість на англійських
виробництвах;
– Скорочення обсягів виробництва;
– Активне вивезення капіталів з Англії;
– Посилення конкурентної боротьби на світових
ринках;
– Посилений розвиток держав-конкурентів,
особливо США та Німеччини;
– Відсутність фінансів не дозволяла фермерам
Англії використовувати нові технології

4. Уряди лібералів та консерваторів

Лідер
консервативної
партії
Бенджамін Дізраел
і
(1804-1881).

5. Уряди лібералів та консерваторів

Лідер
ліберальної
партії
Вільям Гладст о
н
1809—1898.

6. Основні напрямки діяльності лібералів і консерваторів

Ліберали
Консерватори
Визнана законною діяльність профспілок і
страйки; на виборах до парламенту
запроваджено
таємне
голосування;
виборча реформа дала право голосу
більшості робітників і селян
Остаточно скасована заборона на страйки,
дозволена
діяльність
кооперативів;
закони про обмеження робочого дня 54
год. на тиждень і про охорону дитячої
праці

7. Ірландське питання

• Боротьбу за самоврядування очолив
депутат парламенту Чарльз Парнелл.
• Гомруль – самоврядування Ірландії
• Парламентські методи
-
обструкція (протидія нормальній роботі засідання),
позови,
запити
МЕТА - привернути увагу громадськості
до проблем Ірландії

8. Ірландське питання

• Центральне питання боротьби земельне, бо найродючіші землі
перебували в руках англійських
поміщиків.
• Земельна ліга
• Вирішення релігійного питання відокремлення ірландської церкви від
держави у 1868 р.

9. Зовнішня політика Англії

Самост ійна робот а –
опрацюват и мат еріал і заповнит и т аблицю
Країна
Дата
приєднання
колонії
Значення колонії для
Великобританії

10. Зовнішня політика Англії

• 1899 р - Англо-бурська війна
• 1902 р. Трансвааль та Оранжева (Помаранчева)
республіки стали частинами Британської імперії
(домініони)
• Статус домініону отримали всі колони, заселені
білими переселенцями:
1867 p - Канада
1900 p - Австралія
1907 p - Нова Зеландія
• Домініони брали участь в імперських конференціях,
на яких обговорювалися питання оборони, зовнішньої
та торговельно-фінансової політики.

11. Колонії Великої Британії

English     Русский Rules