Тема лекції 2:
План лекції 2:
2. Характеристика тканинного рівня організму людини
Епітеліальні
Внутрішнього середовища
Гладеньке волокно та його скоротливий апарат
6.59M
Categories: medicinemedicine biologybiology

Рівні організації організму людини. Гістологія

1.

Викладач:
Неведомська
Євгенія Олексіївна,
канд. пед. наук, доцент
кафедри фізичної реабілітації і
біокінезіології

2. Тема лекції 2:

Рівні організації організму
людини

3. План лекції 2:

1. Характеристика тканинного рівня
організму людини.
2. Інші рівні організації організму людини.

4.

- це функціональне місце
біологічної структури
певного ступеня складності в
загальній системі
оранізму людини

5.

Молекулярний
Клітинний

6.

Тканинний
Клітинний
Молекулярний

7. 2. Характеристика тканинного рівня організму людини

8.

Тканини - сукупність клітин і
міжклітинної речовини, подібних
за будовою і об'єднаних
спільністю походження та
фізіологічних функцій.
Вивченням тканин займається наука гістологія!

9.

Епітеліальні
Внутрішнього середовища
М'язові
Нервова

10. Епітеліальні

11.

12.

13. Внутрішнього середовища

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

остеоцити

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Будова скелетного м’яза

28.

Будова м′язового волокна
серця

29. Гладеньке волокно та його скоротливий апарат

!

30.

31.

32.

33.

1. Нейрон

34.

Типи нейронів

35.

2. Нейроглія

36.

37.

Системи органів
ОРГАННИЙ
ФІЗІОЛОГІЧНІ –
Тканинний
анатомічне і
Частина
тіла, що має
функціональне
певну
форму, будову,
об’єднання
органів
місце
в тілі та
для виконання
виконує
спільноїпевну
функції
Молекулярний
функцію
Клітинний

38.

ОРГАНІЗМОВИЙ
Системи органів
ОРГАННИЙ
ФІЗІОЛОГІЧНІ –
ФУНКЦІОНАЛЬНІ –
Тканинний
анатомічне і
взаємоузгоджене об’єднання
функціональне
різних фізіологічних систем,
об’єднання органів
спрямоване на досягнення
для виконання
корисного для організму
спільної функції
пристосувального
Молекулярний
результату
Клітинний

39.

ОРГАНІЗМОВИЙ
Системи органів
ОРГАННИЙ
Тканинний
Клітинний
Молекулярний

40.

41.

42.

СПРОБУЙТЕ ПОЯСНИТИ СХЕМУ!
English     Русский Rules