1.33M
Category: historyhistory

1867-1868 жылдарда "Басқару туралы Ережелер"

1.

1

2.

2

3.

Генерал-губернаторлық
Облыс
Уезд
Болыс (1-2,3 мың шаңырақ)
Ауыл (100-200 шаңырақ)
3

4.

Уезді у е з д б а с т ы қ т а р ы басқарды. Оларды әскери
губернаторлардың ұсынуы бойынша г е н е р а л г у б е р н а т о р тағайындады.
Міндетте
рі:
Полиция , әскери
бөлімдер, уездегі
мекемелер, бекіністер.
Әкімшілік және
полицейлік билік
шоғырландырылды.
4

5.

Аймақтық басқару
Барлық әскери және азаматтық
билік
генерал-губернатордың
қолында болды.
5

6.

Әкімшілік міндеттер
Облыстық басқармаларды в и ц е г у б е р н а т о р қадағалады. Басқарма ІІІ
бөлімнен тұрды.
Шаруа
шылық
Сот
Жарлық
ты іске
асыру
6

7.

Сот ісін басқару құрылымы
1
Әскер
и сот
комисс
иялар
ы
2
Уезді
к
сотт
ар
3
Билер
мен
қазыл
ар
соты
7

8.

Салық реформасы
8

9.

1867-1868 жылғы
реформа 2 жылға
уақытша
енгізілгенімен, бұл
“тәжірибе” 20 жылға
созылды.
9

10.

Абай Құнанбайұлы
“Күлімбайға” (1889 ж)
Болыс болдым, мінеки
Бар малымды шығындап,
Түйеде қом, атта жал
Қалмады елге тығындап.
Сөйтсе – дағы елімді
Ұстай алмадым мығымдап.
Күштілерім сөз айтса
Бас изеймін шыбындап...
10

11.

11

12.

Туркестан генералгубернаторлыгы
Орынбор генералгубернаторлыгы
Батыс Сибир генералгубернаторлыгы
Жетису обл
Орынбор обл.
Акмола обл.
Капал
Сергиополь
Ыстыккол
Токмак
Орал
Атырау
Калмыков
Жем(Темир)
Кокшетау
Омбы
Петропавл
Сарысу
Сырдария
Торгай обл.
Семей обл.
Казалы
Перовск
Туркестан
Шымкент
Елек
Костанай
Ырѓыз
Торгай
Баянаул
Зайсан
Кокпекти
Каркаралы
Аулиеата
Ташкент
Ходжент
Жизак
Павлодар
Ускеман
12

13.

13

14.

1. 1867-1868 жылғы «Ережелерге» сәйкес әр болыстың
құрамындағы ауылдардың ішіндегі шаңырақ саны: 100-200
2. .«Ережелер» бойынша сот жүйесінің ең төменгі буыны:
Билер мен қазылар соты
3. Облыстық басқармалары мынадай бөлімнен тұрды:
Шаруашылық, сот, жарлықты іске асыру
4. «Ереже» бойынша салықтан босатылғандар:
Шыңғыс тұқымдары
5. . Ережеге сәйкес уезд бастығын тағайындайтын басшы:
Генерал-губернатор
14

15.

Үй тапсырмасы
1. “Қазақстан 1867-1868
жылдардағы реформалардан ”
кейін атты карта сызу.
2.Тақырыпты оқу.
3.Конспектілеу.
15
English     Русский Rules