Тақырыбы: Стандарттар және клиникалық хаттамалар. Стандарттарды және клиникалық хаттамаларды құрудың мәні және приципі. Амбулаторлы-емха
Сапа сараптамасын өткізу рейтингі. ҚР-ның медициналық қызмет көрсетушінің және сапасын бақылайтын комитет қызметі. Сапаға сараптама жүрг
Дәріс мақсаты:
Дәріс мақсаты:
ҚР ауруханалық қызмет көрсететін медициналық ұжымдардың стандартты аккредитациясы 8 блоктан тұрады.
Әрбір блоктың құрамына кіретіндер:
1 – блок басқаруды ұйымдастыру
2 – блок дәрістермен қамтамасыз ету мамандарды басқару
4 – блок медициналық қызмет көрсетудің қауіпсіздігі мен сапасына басшылық ету
5 – блок клиникалық қызмет
7 – блок ақпараттық бақылау және науқастар мен персонал қауіпсіздігі
8 – блок науқастар құқығы, медицина қызметінің сапасы мен қанағаттанушылық дәрежесін түсіну
Медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру ережесі мен сапа сараптамасын өткізу – ҚР “Денсаулық сақтау жүйесі жайлы” заңымен сәйкес құра
Сапа сараптамасын мемлекет дәрежесінде медициналық қызмет көрсету сапасын бақылайтын органдар – тәуелсіз эксперттер жүргізеді. Олар ҚРү
Медициналық қызмет көрсетудің сапасын сараптау пәні
Медицина қызметінің сапа сараптамасының негізгні принцәптері
Жүйелілік – медициналық қызмет көрсету сараптамасы мен сапасы құрылым, үрдіс және нәтижелер индикаторларымен тығыз байланыста жүзеге ас
Объективтілік – медициналық қызмет көрсету сараптамасы мен сапасы денсаулық сақтау саласындағы бекітілген стандарттарды қолданумен жүз
Ашықтылық– медициналық қызмет көрсету сараптамасы мен сапасы денсаулық сақтау суъектілерінің өкімінің қатысуымен жүзеге асырылады
Өтпелі сараптама – бұл медициналық қызмет көрсету сапасының сараптамасы өткізіліп жатқан мезетте медициналық қызметтер көрсететін науқ
Ретроспективті – бұл медициналық қызмет көрсету сапасының сараптамасы өткізіліп жатқан мезетте медициналық қызметтер көрсететін науқас
Медициналық қызмет көрсету сапасының сараптамасын өткізу кезінде келесі ұғымдар қолданылады: 1. медициналық қызмет көрсету сапасының инд
Құрылым индикаторы – адамдық, қаржылық және техникалық ресурстармен (көз) қамтамасыз етіліу критерийлері
Үрдіс индикаторы – технологиялар, алдын алу шараларының, диагностикалаудың, емдеудің және қалпына келтірудің орындалуын бағалау критери
Медициналық қызмет көрсету нәтижесінің индикатолры - медициналық ұжымдар немесе белгілі бір адамдар тобымен көрсетілген медициналық көм
Медициналық қызмет көрсету сапасының сараптамасын жүргізу кезінде (статистикалық есеп) тексеріліп отырған мерзімнің (ай, квартал, жарты ж
Медициналық қызмет көрсету сапасы 5 дәрежемен бағаланады
Сараптама қортындысы
Тәуелсіз сараптаушымен жүргізілген сараптама бойынша медициналық қызмет көрсету сапасының сараптама қортындысы ҚР Денсаулық сақтау мин
170.00K
Category: medicinemedicine

Стандарттар және клиникалық хаттамалар. Стандарттарды және клиникалық хаттамаларды құрудың мәні және приципі

1. Тақырыбы: Стандарттар және клиникалық хаттамалар. Стандарттарды және клиникалық хаттамаларды құрудың мәні және приципі. Амбулаторлы-емха

Тақырыбы: Стандарттар
және клиникалық
хаттамалар.
Стандарттарды және
клиникалық хаттамаларды
құрудың мәні және приципі.
Амбулаторлы-емханалық
және ауруханалық
жағдайдағы стандарттар.

2. Сапа сараптамасын өткізу рейтингі. ҚР-ның медициналық қызмет көрсетушінің және сапасын бақылайтын комитет қызметі. Сапаға сараптама жүрг

Сапа сараптамасын өткізу
рейтингі. ҚР-ның
медициналық қызмет
көрсетушінің және сапасын
бақылайтын комитет
қызметі. Сапаға сараптама
жүргізуді қамтамазыз
ететін нормативті – заңды
актілер.

3. Дәріс мақсаты:

Студенттерді
стандарттармен
және клиникалық
хаттамалармен
таныстыру

4. Дәріс мақсаты:

1. Стандарттар және клиникалық
хаттамалар
2. Стандарттар және клиникалық
стандарттарды құрастырудың
мағналық принціптері
3. Медициналық қызмет көрсету
сапасын, сараптамасын өткізу
рейтингі.

5. ҚР ауруханалық қызмет көрсететін медициналық ұжымдардың стандартты аккредитациясы 8 блоктан тұрады.

6. Әрбір блоктың құрамына кіретіндер:

• Стандартты талап
ету
• Ақпарат көзі
• Стандартты
орындауды бағалау

7. 1 – блок басқаруды ұйымдастыру

1. заңдылық мәртебесі
2. Жоспарлау және есепшілік
3. Ақпаратпен қамтамасыз
етілуі
4. Өндірістік іс
5. Ұйымдастыру-шаруашылық
қызметі

8. 2 – блок дәрістермен қамтамасыз ету мамандарды басқару

3 – блок
Мамандарды басқару,
мамандық саясат
• Оқыту
• Мамандық саясат

9. 4 – блок медициналық қызмет көрсетудің қауіпсіздігі мен сапасына басшылық ету

1. Ұйымдастыру және
жоспарлау
2. Жұмыс шараларын құжатта
бекіту
3. Сапаны бағалау

10. 5 – блок клиникалық қызмет

1. Ұйымдастыру және
жоспарлау
2. Жұмыс шараларын құжатта
бекіту
3. Сапаны бағалау және оны
жоғарлату

11. 7 – блок ақпараттық бақылау және науқастар мен персонал қауіпсіздігі

1. Клиникалық қауіпсіздік
2. Ақпараттық бақылау
3. Қауіпсіздік техникасы

12. 8 – блок науқастар құқығы, медицина қызметінің сапасы мен қанағаттанушылық дәрежесін түсіну

1. Науқастың құқын
қамтамасыз ету жүйесі
2. Науқастардың демалысы мен
күтімін ұйымдастыру

13. Медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру ережесі мен сапа сараптамасын өткізу – ҚР “Денсаулық сақтау жүйесі жайлы” заңымен сәйкес құра

Медициналық қызмет
көрсетуді ұйымдастыру
ережесі мен сапа сараптамасын
өткізу – ҚР “Денсаулық сақтау
жүйесі жайлы” заңымен сәйкес
құрастырылған және
медициналық қызмет көрсету
сапасының ұйымдастыру
ережесі мен өткізуін
ұйымдастырады

14. Сапа сараптамасын мемлекет дәрежесінде медициналық қызмет көрсету сапасын бақылайтын органдар – тәуелсіз эксперттер жүргізеді. Олар ҚРү

Сапа сараптамасын мемлекет
дәрежесінде медициналық қызмет
көрсету сапасын бақылайтын
органдар – тәуелсіз эксперттер
жүргізеді. Олар ҚРүкіметімен 2008
жылдың 8 қаңтарында бекітілген “
Денсаулық саласында
аккредитация ережелерін бекіту”
заңына сәйкес аккредитация өткен
мамандар болып табылады.

15. Медициналық қызмет көрсетудің сапасын сараптау пәні

• Медициналық қызмет көрсетудің
сапасын сараптау пәні медицина
қызметінің сапасының дәрежесін
көрсететін негізгі шаралар, яғни
медициналық қызмет көрсету анализі
және нәтижесін бағалау болып
табылады

16. Медицина қызметінің сапа сараптамасының негізгні принцәптері

1.Жүйелілік
2.Объективтілік
3.Ашықтылық

17. Жүйелілік – медициналық қызмет көрсету сараптамасы мен сапасы құрылым, үрдіс және нәтижелер индикаторларымен тығыз байланыста жүзеге ас

Жүйелілік – медициналық
қызмет көрсету
сараптамасы мен сапасы
құрылым, үрдіс және
нәтижелер
индикаторларымен тығыз
байланыста жүзеге
асырылады.

18. Объективтілік – медициналық қызмет көрсету сараптамасы мен сапасы денсаулық сақтау саласындағы бекітілген стандарттарды қолданумен жүз

Объективтілік –
медициналық қызмет
көрсету сараптамасы мен
сапасы денсаулық сақтау
саласындағы бекітілген
стандарттарды қолданумен
жүзеге асырылады

19. Ашықтылық– медициналық қызмет көрсету сараптамасы мен сапасы денсаулық сақтау суъектілерінің өкімінің қатысуымен жүзеге асырылады

20. Өтпелі сараптама – бұл медициналық қызмет көрсету сапасының сараптамасы өткізіліп жатқан мезетте медициналық қызметтер көрсететін науқ

Өтпелі сараптама – бұл
медициналық қызмет
көрсету сапасының
сараптамасы өткізіліп
жатқан мезетте
медициналық қызметтер
көрсететін науқастардың
медициналық карталары
жататын сараптама.

21. Ретроспективті – бұл медициналық қызмет көрсету сапасының сараптамасы өткізіліп жатқан мезетте медициналық қызметтер көрсететін науқас

Ретроспективті – бұл
медициналық қызмет көрсету
сапасының сараптамасы
өткізіліп жатқан мезетте
медициналық қызметтер
көрсететін науқастардың
медициналық карталары
жататын медициналық
қызмет көрсету сапасының
сараптамасы.

22. Медициналық қызмет көрсету сапасының сараптамасын өткізу кезінде келесі ұғымдар қолданылады: 1. медициналық қызмет көрсету сапасының инд

Медициналық қызмет көрсету
сапасының сараптамасын өткізу
кезінде келесі ұғымдар
қолданылады:
1. медициналық қызмет көрсету
сапасының индикаторы – бұл
денсаулық сақтау саласындағы
медициналық қызмет көрсету
стандартына сай келетін және
тиімділіктің толықтығын
көрсететін критерийлер
2. құрылым, үрдіс, нәтижелер
индикаторы

23. Құрылым индикаторы – адамдық, қаржылық және техникалық ресурстармен (көз) қамтамасыз етіліу критерийлері

24. Үрдіс индикаторы – технологиялар, алдын алу шараларының, диагностикалаудың, емдеудің және қалпына келтірудің орындалуын бағалау критери

Үрдіс индикаторы –
технологиялар, алдын
алу шараларының,
диагностикалаудың,
емдеудің және қалпына
келтірудің орындалуын
бағалау критерийі

25. Медициналық қызмет көрсету нәтижесінің индикатолры - медициналық ұжымдар немесе белгілі бір адамдар тобымен көрсетілген медициналық көм

Медициналық қызмет
көрсету нәтижесінің
индикатолры - медициналық
ұжымдар немесе белгілі бір
адамдар тобымен
көрсетілген медициналық
көмек нәтижесіндегі
денсаулыққа әсерін бағалау
критерийі.

26. Медициналық қызмет көрсету сапасының сараптамасын жүргізу кезінде (статистикалық есеп) тексеріліп отырған мерзімнің (ай, квартал, жарты ж

Медициналық қызмет көрсету
сапасының сараптамасын жүргізу
кезінде (статистикалық есеп)
тексеріліп отырған мерзімнің (ай,
квартал, жарты жылдық, жыл)
статистикалық есебінің мәліметтері
қолданылады. Медициналық көмек
көрсету сапасының деңгейін анықтау,
индикаторларды (құрылым,
үрдіс,нәтиже), белгілі бір жағдайда
медициналық ұжым қызметі мен
медициналық көмек сапасын бағалауды
қолдану арқылы жүзеге асады.

27. Медициналық қызмет көрсету сапасы 5 дәрежемен бағаланады

1. 1-ден 0,90 дейін – жоғарғы дәреже
2. 0,89-дан 0,80 дейін –жеткілікті
жоғары дәреже
3. 0,79-дан 0,70дейін –орташа дәреже
4. 0,69-дан 0,60 дейін –орташадан төмен
дәреже
5. 0,59-дан 0,50 дейін – төмен дәреже

28. Сараптама қортындысы

Мемлекеттік қызмет
орындарымен жүргізілген
сараптама бойынша
медициналық қызмет көрсету
сапасын сараптау
қортындысы нағыз ережеге 5
қосымша ретінде
толтырылады.

29. Тәуелсіз сараптаушымен жүргізілген сараптама бойынша медициналық қызмет көрсету сапасының сараптама қортындысы ҚР Денсаулық сақтау мин

Тәуелсіз сараптаушымен жүргізілген
сараптама бойынша медициналық
қызмет көрсету сапасының
сараптама қортындысы ҚР
Денсаулық сақтау министрлігінің
22.12.2006 №638 “Тәуелсіз сараптама
жүргізу ережелерін бекіту туралы”
бұйрық бойынша толтырылады.
Бұл бұйрық №5423 ҚР-ның
нормативтік құқылық актілерінің
мемлекеттік тіркеуіндегі
реестрінде тіркелген.

30.

Назарларыңызға
рахмет
English     Русский Rules