Практичне заняття №8 Тема 11.
Література:
Рекомендована література
Зв'язок з попередніми темами та іншими навчальними дисциплінами
372.00K
Category: artart

Кольоророздільна фотографія

1. Практичне заняття №8 Тема 11.

КОЛЬОРОРОЗДІЛЬНА
ФОТОГРАФІЯ
Заняття 1 (4 години)

2. Література:

1. Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л.,
Терешкевич А.І. Аналогова і електронна фотографія:
історіографія, характеристика, порівняльний аналіз,
сфери застосування в юриспруденції : Навчальний
посібник. – К.: Українська Академія підприємництва,
2009. – 40 с.
2. Кобилянський О.Л. Словник термінів з цифрової
фотографії : словник. – К.: ННІПСК КНУВС, 2009. –
61 с.
3. Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Судова
(криміналістична) фотографія: Навчальний посібник.
– К.: Пульсари, 2007. – Вид. 2. – 384 с.

3. Рекомендована література

4. Зв'язок з попередніми темами та іншими навчальними дисциплінами

Інші теми (введення в криміналістичну
фотографію, Загальна характеристика
фотографічного процесу, Технічні засоби
фотозйомки)
Інші навчальні дисципліни (Криміналістика,
Науково-дослідна фотографія, ТЕД, Трасологія,
Балістика, Дослідження холодної зброї,
Почеркознавство, Портретна експертиза, КДМРВ
тощо.

5.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:
1. Поняття кольоророздільної фотографії.
2. Ефективне освітлення: поняття, застосування.
3. Колірне коло, основні та додаткові кольори.
4. Посилення та послаблення колірного контрасту.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
1. Поняття УФ- та ІЧ- фотографії.
2. Спектр електромагнітного випромінювання (видима і
невидима ділянка спектру).
3. Світлофільтри, що застосовуються при зйомці в
невидимій ділянці спектру.
4. Люмінесценція (флуоресценція та фосфоресценція).
5. Фотозйомка у відбитих УФ та ІЧ променях та
видимої люмінесценції, викликаної УФ та ІЧ променями.

6.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7.
Кольоророздільна фотографія.
Техніка фотографування:
Зйомка заздалегідь підготовленого об’єкта (див. зразок)
у кольоровому, чорно-білому режимі та в чорно-білому
режимі з трьома різними кольоровими світлофільтрами
(червоним, синім, жовтим). Фотоапарат закріплений на
фотографічній установці. Положення фотоапарата –
оптична вісь об’єктива перпендикулярна площині об’єкта
зйомки і направлена в його центр. Освітлення – розсіяне
світло (кільцевий освітлювач або світловий колодязь).
Світлофільтр встановлюється перед об’єктивом або перед
освітлювачем.

7.

Умови виконання:
Режим зйомки – М (ручний).
Режим фокусування – One-Shot AF з довільним
вибором точки фокусування.
Чутливість (ISO) − 100 одиниць.
Режим вимірювання експозиції − центрально-зважений
(оціночний).
Баланс білого при кольоровому режимі зйомки – в
залежності від умов зйомки (домінування певного кольору
у світлі), при чорно-білому – відсутній.
Фотографічний спалах – вимкнений.
Режим автоспуску – увімкнений.

8.

Вправа №1. Фотографування об’єкта в кольоровому
режимі.
Вправа №2. Фотографування об’єкта в чорно-білому
режимі.
Вправа №3. Фотографування об’єкта в чорно-білому
режимі з червоним світлофільтром.
Вправа №4. Фотографування об’єкта в чорно-білому
режимі з синім світлофільтром.
Вправа №5. Фотографування об’єкта в чорно-білому
режимі з жовтим світлофільтром.

9.

П.І.Б.
ЧЕРВОНА СМУЖКА
СИНЯ СМУЖКА
ЖОВТА СМУЖКА
Висновки. В ході виконання даної контрольної
роботи ми прийшли до висновку, що ....................... Далі
описати особливості фотозйомки при виконанні
поставленого завдання і отримані при цьому результати.
Контрольну роботу виконати за зразком.
English     Русский Rules