ЖОСПАР:
Г. Спенсер бойынша әлеуметтік институт:
Ч. МИЛЛС:
А. ГЕЛЕН:
Л.БОВЬЕ:
Т.ТОМПСОН:
С.ФРОЛОВ:
СӨЗДІКТЕ: адамдардың түрлі әрекеттерін біріктіруші және реттеуші қоғамның құрлымының негізгі компоненті.
КЛАССИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА:
ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТТАР:
Негізгі әлеуметтік институттар:
Әрбір әлеуметтік институт функционалдық сапаларымен ерекшеленеді және әлеуметтік статус, роль, мақсаттарды негіздейді.
Білім беру институты құрлымы:
Экономика институты:
Саяси институт
Стратификация институты:
Мәдениет институты:
ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТТАР МАҚСАТЫ- ҚОҒАМ ДАМУЫНДА ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.
ҚЫЗМЕТТЕРІ:
Қызметтері:
ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТ ҚҰРЫЛЫМЫ:
Әлеуметтік институт белгілері:
Институционализация-
Саласына байланысты:
ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТ ӘРЕКЕТІ:
МАЗМҰНЫНА ҚАРАЙ:
ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТ ӘРЕКЕТІ:
Әлеуметтік институттар қызмет ету заңдылықтары:
1.Ашық және жасырын байланыстар.
2.Қызмет етудегі сәйкестілік.
3.Қызмет етудегі сәйкессіздік. 4.Автономия
ҰЙЫМ ТҮРЛЕРІ:
Әлеуметтік үрдіс:
ӘЛЕУМЕТТІК ӨЗГЕРІС-
Р. Парк, Э Берджес:
ҮРДІС КЕЗЕҢДЕРІ:
1.09M
Category: sociologysociology

Әлеуметтік институттар және үрдістер

1.

ӘЛЕУМЕТТІК
ИНСТИТУТТАР
ЖӘНЕ ҮРДІСТЕР.

2. ЖОСПАР:

1.Әлеуметтік институт
ұғымы, құрылымы,
қызметі, мақсаты
2. Институционализация
3. Әлеуметтік үрдіс ұғымы,
түрлері, қызметтері
4. Әлеуметтік ұйымдар

3.

ҚОҒАМ
ӘЛЕУМЕТТІК
ИНСТИТУТТАР
НЕГІЗІНДЕ
ҚҰРЫЛАДЫ

4.

Institutumлатынша:
құрылу,
құрылым.

5.

«Әлеуметтік
институт»
сөзін ең алғаш
қолданған
Г. Спенсер болды

6.

Әлеуметтік
институт
дегеніміз...

7.

Қоғамдық
қатынастардағы
құқықтар мен
нормалардың
жиынтығы.

8. Г. Спенсер бойынша әлеуметтік институт:

Белгілі бір
функцияларды
орындайтын
әлеуметтік
әрекеттердің тұрақты

9. Ч. МИЛЛС:

ӘЛЕУМЕТТІК
РОЛЬДЕРДІҢ
ҚОҒАМДЫҚ
ФОРМАЛАРЫНЫҢ
ЖИЫНТЫҒЫ

10. А. ГЕЛЕН:

АДАМДАРДЫҢ
ӘРЕКЕТІН
БАҒЫТТАУШЫ,
РЕТТЕУШІ
МЕКЕМЕ.

11. Л.БОВЬЕ:

НАҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК
ҚАЖЕТТІЛІКТЕР МЕН
МАҚСАТТАРДЫ ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУҒА
НЕГІЗДЕЛГЕН МӘДЕНИ
ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ
ЖИЫНТЫҒЫ.

12. Т.ТОМПСОН:

ІС ӘРЕКЕТТЕРДІҢ
НОРМАЛАРЫ МЕН
ҮЛГІЛЕРІНІҢ
ЖИЫНТЫҒЫ.

13. С.ФРОЛОВ:

ӘЛЕУМЕТТІК
БАЙЛАНЫСТАР МЕН
НОРМАЛАРДЫҢ
ҰЙЫМДАСҚАН
ЖҮЙЕСІ.

14. СӨЗДІКТЕ: адамдардың түрлі әрекеттерін біріктіруші және реттеуші қоғамның құрлымының негізгі компоненті.

15. КЛАССИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА:

Ресми және ресми емес
ереже, принцип,
нормалардың жиынтығы,
олар адамдардың әрекетін
реттейді, бағыттайды,
ұйымдастырады.

16. ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТТАР:

ҚОҒАМДЫҚ МӘНДІ
ҚЫЗМЕТТЕРДІ
АТҚАРАТЫН, ТАРИХИ
ҚАЛЫПТАСҚАН
АДАМДАРДЫҢ БІРІККЕН
ІС ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ БЕРІК
ҰЙЫМ ТҮРІ

17. Негізгі әлеуметтік институттар:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Отбасы
Мемлекет
Білім
Дін
Ғылым
Құқық
Еңбек ұйымдары
БАҚ
Әскер т.б.

18. Әрбір әлеуметтік институт функционалдық сапаларымен ерекшеленеді және әлеуметтік статус, роль, мақсаттарды негіздейді.

19. Білім беру институты құрлымы:

Оқытушылар, әкімшілік
Студенттердің өзін ұстау
нормасы
Оқытушы мен студент
арасындағы қатынас
Миссия

20. Экономика институты:

1. Еңбек бөлінісі
2. Нарық
3. Меншік
4. Жалақы
5. Банк
6. Биржа
7. Менеджмент. Маркетинг

21. Саяси институт

Мемлекет
Әскер
Полиция
Парламентаризм
Үкімет
Сайлау
Азаматтық қоғам
Партиялар

22. Стратификация институты:

Тап
Сословие
Каста
Жыныстық теңсіздік
Сегрегация
Туыстық

23. Мәдениет институты:

Мектеп
Орта білім
Жоғарғы мектеп
Мәдениет орталықтары
Кітапхана
Дін

24. ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТТАР МАҚСАТЫ- ҚОҒАМ ДАМУЫНДА ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.

ӘЛЕУМЕТТІК
ИНСТИТУТТАР
МАҚСАТЫҚОҒАМ ДАМУЫНДА
ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.

25. ҚЫЗМЕТТЕРІ:

1. ҚОҒАМ
ҚАЖЕТТІЛІГІН
ҚАНАҒАТТАНДЫРУ
2. ӘЛЕУМЕТТІК
ҮРДІСТЕРДІ РЕТТЕУ

26. Қызметтері:

1.
2.
3.
4.
5.
Қатынастарды бекіту және
өндіру (ереже, норма)
Регулятивті (реттеу)
Интегративті (жауапкершілік,
тәуелділік)
Коммуникативті (өзара әрекет
ақпарат алмасу)
Тасымалдаушы
(әлеуметтендіруші)

27.

ҰРПАҚ ӨНДІРУ,
ТӘРБИЕЛЕУ
Экономика ТАУАР ӨНДІРУ
Мемлекет,
Саяси
институт
Білім,
Ғылым,
Мәдениет
Дін
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
ЗАҢ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРДІ
САҚТАУ, ҚАУІПСІЗДІК
ПЕН ТӘРТІП
ОҚЫТУ,
ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ,
КАДР ДАЯРЛАУ
СЕНІМ, ИМАНДЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

28. ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТ ҚҰРЫЛЫМЫ:

1. Әлеуметтік топтар, ұйымдар
2. Әлеуметтік нормалар,
құндылықтар, жүріс-тұрыс
ережелері
3. Рәміздер , белгілер
4. Идеологиялық негіздер
5. Әлеуметтік ресурстар

29. Әлеуметтік институт белгілері:

1. Мекемелер, топтар жиыны
2. Мәдени үлгілер жиынтығы
3. Өзін ұстау жүйесі
4. Материалдық және адами
ресурстар
5. Қоғамдық миссия, мақсат,
идеология

30.

ӘЛЕУМЕТТІК
ИНСТИТУТТАР ҚОҒАМ
МҮШЕЛЕРІН,
ӘЛЕУМЕТТІК
ТОПТАРДЫ
ҚАЖЕТТІЛІКТЕРМЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ
ЖӘНЕ КЕЛІСІМГЕ
ШАҚЫРАДЫ.

31. Институционализация-

Институционализация Нақты ереже, заң,
дәстүрлерге негізделген
қоғамдық қатнастарды
реттеу, тұрақты әлеуметтік
әрекет үлгісін жасау.
Әлеуметтік институттың
қалыптасу процесі.

32. Саласына байланысты:

1. Релятивті –қоғамның рольдік
құрылымын айқындайды.
2. Регулятивті-тұлғаның мақсатқа
жетуіндегі егемендік шекарасын
айқындайды
3. Эндогенді-институттың
моральдық жағдайын
анықтайды (реорганизация)
4. Экзогенді-сыртқы
факторлардың әсерін көрсетеді

33. ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТ ӘРЕКЕТІ:

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ
ДИСФУНКЦИОНАЛДЫҚ

34. МАЗМҰНЫНА ҚАРАЙ:

НЕГІЗГІ
НЕГІЗГІ ЕМЕС

35. ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТ ӘРЕКЕТІ:

НАҚТЫ-АШЫҚ
ЛАТЕНТТІ-ЖАБЫҚ,
жасырын

36. Әлеуметтік институттар қызмет ету заңдылықтары:

37. 1.Ашық және жасырын байланыстар.

38. 2.Қызмет етудегі сәйкестілік.

39. 3.Қызмет етудегі сәйкессіздік. 4.Автономия

40.

Әлеуметтік
институттардың
дифференциациясы және
мамандануы: негізгіден
жаңаның бөлінуі.
Қайта реттеу
(реорганизация)

41.

ӘЛЕУМЕТТІК ҰЙЫМ:
Адамдардың нақты
тәртіптелген,
бағытталған біріккен
әрекеттерінің әдісі
немесе түрі.
.

42. ҰЙЫМ ТҮРЛЕРІ:

Ресми
Ресми
емес

43.

РЕСМИ ҰЙЫМНЫҢ
ҚЫЗМЕТ ЕТУ ПРИНЦИПТЕРІ:
1. РЕТТЕУ, ТӘРТІПТЕУ
2. ЛЕГИТИМАЦИЯ
3. ҚҰНДЫЛЫҚТАР
4. КОММУНИКАЦИЯ
5. ВЕРТИКАЛЬДЫ МОБИЛЬДІЛІК
6.ҮНЕМІ БІЛІМІН , БІЛІКТІЛІГІН
ЖЕТІЛДІРУ

44.

РЕСМИ ЕМЕС ҰЙЫМНЫҢ
ҚЫЗМЕТ ЕТУ ПРИНЦИПТЕРІ:
1. СТИХИЯЛЫЛЫҚ
2. ДОСТЫҚ, ЖЕКЕ, СЕНІМ
3. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА
МҮМКІНДІК КӨП
4. ЭФФЕКТИВТІЛІГІ БАСЫМ

45.

ӨНДІРІСТІК
ҚАРЖЫЛЫҚ
МӘДЕНИ
БАСҚАРУШЫ
ҒЫЛЫМИ
БІЛІМДІК
ҒЫЛЫМИ
ЗЕРТТЕУШІЛІК
ӘЛЕУМЕТТІК
ӘСКЕРИ

46.

ӨНДІРІСТІК
ЗАВОД, ФАБРИКА, ҚОЖАЛЫҚ, АҚ
ҚАРЖЫЛЫҚ
БАНК, ҚОР, САҚТАНДЫРУ
КОМПАНИЯЛАРЫ
БАСҚАРУ
БИЛІК, САЛЫҚ, ЖЕРГІЛІКТІ
БАСҚАРУ
ҒЫЛЫМИ БІЛІМДІК ЖОО, КОЛЛЕДЖ, МЕКТЕП
ҒЫЛЫМИ
ЗЕРТТЕУШІЛІК
ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ
ОРТАЛЫҚТАРЫ
МӘДЕНИ
ТЕАТР, МУЗЕЙ, ТЕЛЕДИДАР
ӘЛЕУМЕТТІК
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ,
ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
ӘСКЕРИ
ӘСКЕР, ҚОРҒАНЫС

47. Әлеуметтік үрдіс:

Көптеген басқа әлеуметтік
әрекеттерден бөліп
көрсетуге болатын бір
бағыттағы және
қайталанбалы әлеуметтік
әрекеттердің жиынтығы.

48. ӘЛЕУМЕТТІК ӨЗГЕРІС-

ҚОҒАМНЫҢ БІР
КҮЙДЕН ЕКІНШІ
КҮЙГЕ АУЫСУЫ

49.

Эволюция
Революция
Прогресс
Регресс

50. Р. Парк, Э Берджес:

Кооперациялар
Бәсекелестік;
Бейімделу;
Шиеленіс;
Ассимиляция...

51. ҮРДІС КЕЗЕҢДЕРІ:

1. Мазасыздық
2. Көтерілу
3. Пішімдеу
4. Институттану
English     Русский Rules