Класифікація систем вентиляції
Розподіл тиску повітря при дії вітру
Тиск теплового напору
Об’єм повітря, що проходить через отвір
Схема дефлектора
Схема організації повітрообміну
Схема припливної вентиляції
Повітряно-теплові завіси
Витяжні шафи
Витяжні зонти
Всмоктувальні панелі
Бортові відсмоктувачі
Виділення шкідливих речовин
Без шкідливих виділень
Література:
1.59M
Categories: life safetylife safety industryindustry

Вентиляція виробничих приміщень. Види вентиляції. Основні вимоги до систем вентиляції. Системи опалення

1.

МНС України
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
ОХОРОНА ПРАЦІ
ЛЕКЦІЯ №6
ТЕМА 2.3. Вентиляція виробничих приміщень. Види
вентиляції. Основні вимоги до систем
вентиляції. Системи опалення.
План лекції.
1. Призначення та класифікація систем вентиляції.
1.1. Природна вентиляція.
1.2. Штучна вентиляція.
1.3. Методи розрахунку систем штучної вентиляції.
2. Основні вимоги до систем вентиляції.
3. Кондиціонування повітря.
4. Системи опалення.

2.

Вентиляція – це організований і регульований
обмін повітря, який забезпечує видалення з
приміщень повітря, забрудненого шкідливими
речовинами,
а
також
для
покращення
метеорологічних умов у приміщеннях.
Технологічне
призначення
вентиляції
полягає в забезпеченні в приміщеннях чистоти,
температури, відносної вологості, швидкості
руху повітря, виходячи з особливостей
технологічного процесу і умов збереження
предметів, апаратів, приладів.

3. Класифікація систем вентиляції

за способом переміщення повітря:
природна
штучна (механічна)
суміщена (природна і штучна одночасно)
за напрямком потоку повітря:
припливна
витяжна
припливно-витяжна
за місцем дії:
загальнообмінна
місцева
комбінована
за призначенням:
робоча
аварійна

4. Розподіл тиску повітря при дії вітру

5.

Природна вентиляція поділяється:
• організовану;
• неорганізовану.
При
неорганізованій
природній
вентиляції
(природне провітрювання) – зміна повітря в
приміщеннях відбувається через нещільності в
елементах будівельних конструкцій.

6. Тиск теплового напору

з в
h
H т Н1 Н 2 h з в
– густина зовнішн. і внутрішн. повітря, кг/м3;
– відстань між центрами верхніх і нижніх
вентиляційних отворів, м.
Швидкість руху повітря у вент. отворі
2
g
H
g – прискорення вільного падіння, 9.8 м/с2;
H – різниця тисків всередині та зовні, кг/м2.

7. Об’єм повітря, що проходить через отвір

L F 3600
F
– площа вентиляційного отвору, м2;
– коефіцієнт втрат, який залежить від
конструкції стулок та кута їх розкриття.
Підвищений вітровий тиск чи розрідження
K

2
K
2g
– аеродинамічний коефіцієнт, який залежить від
конфігурації будівлі. K = 0,7…0,85 на навітряній
стороні та 0,3…0,5 – на підвітряній.

8. Схема дефлектора

продуктивність
дефлектора
LД 1131,73 d Vв
2
d
– діаметр підвідного
патрубка
вентиляційного
отвору , м;

– швидкість вітру,
м/с.

9. Схема організації повітрообміну

а – зверху вниз; б – зверху вверх;
в – знизу вверх; г – знизу вниз

10. Схема припливної вентиляції

Схема витяжної вентиляції

11. Повітряно-теплові завіси

а – з нижньою подачею; б – з боковою двосторонньою; в – з боковою односторонньою

12. Витяжні шафи

а – з верхнім відсмоктуванням; б – з нижнім;
в – комбіновані; г – відсмоктувач-завиток

13. Витяжні зонти

а, в – над тепловим джерелом;
б – біля отвору печі; г – над декількома
джерелами однакової полярності

14. Всмоктувальні панелі

а – одностороння; б – з екраном;
в – комбінована з відсмоктувачем вгору і вниз

15. Бортові відсмоктувачі

а – однобортовий; б – двобортовий;
в – з передувом; г – перевернутий

16. Виділення шкідливих речовин

L U
k1 k 2
U – кількість речовин, що надходять в повітря цеху , мг/год;
k1 – ГДК шкідливих речовин, що надходять в повітря цеху, мг/м3;
k2 – концентрація тих же речовин у припливному повітрі, мг/м3;
Виділення надлишкового тепла
QНАД – надлишкове тепло в
цеху, кДж/год;
НАД
C – питома теплоємність
в
п
повітря при Р=сonst, C=1
– густина припливного повітря, кг/м3;
L
Q
С t t
tв – температура повітря, що виходить з цеху, ºС;
t п – температура припливного повітря, º С.

17. Без шкідливих виділень

Виділення водяних парів
L G
d В d П
G – маса водяних парів, що виділяються, г/год;
– густина припливного повітря, кг/м3;
d В – вологовміст повітря, що виходить з цеху, г/кг;
d П – вологовміст повітря, що надходить у цех, г/кг.
Без шкідливих виділень
k L
Vп – об'єм приміщення , м3.
Vп

18.

Немає шкідливих виділень та
надлишкового тепла
L l n
l – мінімальна подача повітря на одного працівника, м3/год;
n – кількість працівників у приміщенні.
Для місцевої витяжної вентиляції
L F 3600
F – площа поперечного перерізу отвору
місцевої витяжки, м2;
– швидкість руху вилученого повітря, м/с.

19. Література:

1.
Основи охорони праці: Навч. посіб./В.В.
Березуцький, Т.С. Бондаренко та ін. – Х.:
Факт, 2008. – 480с. (с.141-149).
2.
Жидецький В.Ц. Основи охорони праці.
Підручник. - Львів: УАД, 2006. – 336с. (с.6569; 83-84).
3.
Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона
праці. Курс лекцій. Практикум. – Суми: ВТД
«Університетська книга», 2007. – 496с. (с.5256;155-197).
English     Русский Rules