Тема 4. Політична система суспільства
План.
Структура політичної системи суспільства (схема1)
Функції політичної системи
Структура політичної системи суспільства (схема2)
Політичні інститути – формалізовані явища і процеси політичного життя
Основоположники системного підходу :
Модель політичної системи Г.Алмонда Політична система – сукупність взаємодій державних і недержавних структур, заснована на виконанні ро
Критерії типології політичних систем
Політичні системи за типом легітимного правління (М.Вебер):
Політичні системи за типом суспільно - економічної формації (К. Маркс):
Політичні системи за типом влади і політичного режиму :
Політичні системи за типом політичної культури ( Г. Алмонд)
Політичні системи за характером зв’язків із навколишнім середовищем( К. Поппер)
Політичні системи за характером політичних цінностей (Ж.Блондель):
Політичні системи за характером політичного процесу:
371.00K
Category: policypolicy

Політична система суспільства

1. Тема 4. Політична система суспільства

2. План.

1. Поняття політичної системи та її
структура.
2. Концепції політичної системи Істона та
Алмонда.
3. Типологія політичних систем.
4. Політична система сучасної України.

3. Структура політичної системи суспільства (схема1)

Політичні
інститути
Політична
культура
Політична
свідомість
Політична
влада
Політичні
відносини
Політичні
норми

4.

Політична система суспільства – інтегрована
сукупність політичної влади, суб’єктів, відносин,
політичної
суспільства,
організації
яка
і
політичної
забезпечує
його
культури
соціальну
стабільність, соціальний порядок і яка має певну
соціально – політичну орієнтацію

5. Функції політичної системи

Функція політичної
соціалізації
Мобілізаційна
Функція
політичного
реагування
Дистрибутивна
Функція
політичного
рекрутування
Регулятивна

6. Структура політичної системи суспільства (схема2)

Інституційна
підсистема
Світоглядна
підсистема
Культурна
Нннн
підсистема
кііііно
Нормативна
підсистема
Комунікативна
підсистема

7. Політичні інститути – формалізовані явища і процеси політичного життя

Політичні інститути
власнеполітичні
невласнеполітичні
Державні органи
Органи місцевого
самоврядування
Органи виборчої
системи
Політичні партії
Лобістські групи
Громадські організації
Масові громадські
рухи
ЗМІ
Трудові колективи

8. Основоположники системного підходу :

Людвіг фон Берталанфі
( австрійський біолог) - ввів у
науковий обіг термін « система» в межах « Загальної теорії систем»
Толкотт Парсонс ( американський
соціолог) – вперше
застосував поняття « система» для розгляду суспільства і
суспільних відносин
Девід Істон ( американський політолог) – вперше ввів у
політичну науку термін « система» в розумінні певного механізму
функціонування влади, що визначає порядок розподілу ресурсів і
цінностей
Г. Алмонд, Д. Істон, К. Дойч – автори класичної
«політичної системи»
теорії

9.

Зовнішнє
середовище
вимоги
Вхід інформації
підтримка
Зовнішнє
середовище
Модель політичної
системи Д. Істона
Політична
система
рішення
Вихід
інформації
дії

10. Модель політичної системи Г.Алмонда Політична система – сукупність взаємодій державних і недержавних структур, заснована на виконанні ро

Модель політичної системи Г.Алмонда
Політична система – сукупність взаємодій
державних і недержавних структур, заснована
на виконанні ролей
Інституціональні
елементи:
Політичні
інститути –
держава, партії,
групи інтересів,
громадські
організації
Орієнтаційні
елементи:
політична
культура,
політична
свідомість

11. Критерії типології політичних систем

1. За типом легітимного панування ( М. Вебер)
2. За типом суспільно – економічної формації ( К. Маркс)
3. За типом влади , політичного режиму
4. За політичною культурою ( Г. Алмонд)
5. За характером зв’язків із навколишнім середовищем (К.
Поппер)
6. За характером політичних цінностей, що становлять
основу правління ( Ж. Блондель)
7. За характером політичного процесу

12. Політичні системи за типом легітимного правління (М.Вебер):

1. Традиційні
2. Харизматичні
3. Раціонально - легальні

13. Політичні системи за типом суспільно - економічної формації (К. Маркс):

Політичні системи за типом суспільно економічної формації (К. Маркс):
1. Рабовласницькі
2. Феодальні
3. Капіталістичні
4. Соціалістичні
5. Перехідні

14. Політичні системи за типом влади і політичного режиму :

1. Демократичні
2. Авторитарні
3. Тоталітарні

15. Політичні системи за типом політичної культури ( Г. Алмонд)

1. Англо – американські
2. Континентально – європейські
3. Доіндустріальні
4. Тоталітарні

16. Політичні системи за характером зв’язків із навколишнім середовищем( К. Поппер)

Відкриті
Закриті

17. Політичні системи за характером політичних цінностей (Ж.Блондель):

1.Ліберальні
2. Традиційні
3. Радикально – авторитарні (комуністичні)
4. Авторитарно – консервативні
5. Популістські

18. Політичні системи за характером політичного процесу:

1. Командні
2. Змагальні
3. Соціопримирливі

19.

Пострадянська, посткомуністична,
посттоталітарна
Демократично
орієнтова
на
Особливості сучасної
української політичної
системи
Поєднує риси
командної, змагальної
та соціопримирливої
систем
З
окремими
ознаками
авторитар ного
режиму
Синтезує східно –
європейську та західно
– європейську політичні
культури

20.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules