Навчальний проект
Навчальний проект
Навчальний проект
Навчальний проект
Навчальний проект
Для того щоб виконати проект, потрібно:
Для того щоб виконати проект, потрібно:
Навчальний проект
Навчальний проект
Пошук матеріалів
Пам’ятайте!
Правила опису знайдених матеріалів
Пошук матеріалів
Правила опису знайдених матеріалів
Алгоритм пошуку в мережі інтернет
Алгоритм пошуку в мережі інтернет
Алгоритм пошуку в мережі інтернет
Алгоритм пошуку в мережі інтернет
Пошук в Інтернеті
Представляємо проект
Представляємо проект
Представляємо проект
Представляємо проект
Представляємо проект
Представляємо проект
Конкурс «розминка»
Конкурс «розминка»
Конкурс «розминка»
Конкурс «розминка»
Конкурс «розминка»
Конкурс «розминка»
Конкурс «розминка»
Конкурс «розминка»
Конкурс «розминка»
Конкурс «розминка»
Конкурс «розминка»
Конкурс «розминка»
Конкурс «розминка»
Конкурс «всезнайки»
Конкурс «семафор»
Конкурс «відгадайки»
Конкурс «відгадайки»
Конкурс «відгадайки»
Конкурс «відгадайки»
Конкурс «склади слово»
Конкурс «спробуй сам»
Конкурс «креативність»
Конкурс «Плутанка»
5.46M
Category: informaticsinformatics

Екологічні засоби особистої гігієни

1.

Навчальний
проект
«Екологічні
засоби особистої
гігієни»
4

2. Навчальний проект

Розділ 8
§ 33
Навчальний проект
4
На
завершення
навчального
року
ви
виконаєте
навчальний
проект
«Екологічні
засоби особистої гігієни».
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

3. Навчальний проект

Розділ 6
§ 29
Навчальний проект
4
Проект — це проблема, яку потрібно
розв'язати, і обов'язково представити
отримані результати.
На початку роботи над проектом
визначити його мету та завдання.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
слід

4. Навчальний проект

Розділ 6
§ 29
Навчальний проект
4
Мета проекту — це те, що ми бажаємо
отримати в результаті його виконання.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

5. Навчальний проект

Розділ 6
§ 29
Навчальний проект
4
Завдання проекту — це дії, які
потрібно виконати для досягнення мети
проекту.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

6. Навчальний проект

Розділ 8
§ 33
Навчальний проект
© Вивчаємо інформатику
4
teach-inf.at.ua

7. Для того щоб виконати проект, потрібно:

Розділ 8
§ 33
Для того щоб виконати
проект, потрібно:
4
провести опитування учнів початкової школи
та з'ясувати, чи дотримуються вони правил
особистої гігієни;
провести
конкурс
особистої гігієни»;
малюнків
«Правила
дізнатися
з
енциклопедій,
довідників,
журналів та Інтернету про правила і засоби
особистої гігієни;
з'ясувати,
до
чого
може
призвести
недотримання правил особистої гігієни;
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

8. Для того щоб виконати проект, потрібно:

Розділ 8
§ 33
Для того щоб виконати
проект, потрібно:
4
з'ясувати,
до
чого
може
призвести
недотримання правил особистої гігієни;
знайти інформацію про способи виготовлення
екологічних засобів гігієни власноруч;
оформити
отриманий
матеріал
використання
на
класній
годині
батьківських зборах;
для
та
розказати учням перших-третіх класів
правила та засоби особистої гігієни.
про
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

9. Навчальний проект

Розділ 8
§ 33
Навчальний проект
© Вивчаємо інформатику
4
teach-inf.at.ua

10. Навчальний проект

Розділ 8
§ 33
Навчальний проект
4
Для
цього
розділимося
на
групи:
«Дослідники», «Золотавики», «Журналісти»,
«Пошуковці», «Трударики».
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

11.

Пошук
матеріалів
4

12.

Шукати цікаві факти про правила та засоби
особистої гігієни варто розпочати в шкільній і
домашній бібліотеках.
Розділ 8
§ 34
© Вивчаємо інформатику
4
teach-inf.at.ua

13. Пошук матеріалів

Розділ 8
§ 34
Пошук матеріалів
4
Шукати книги,
правилами:
журнали,
статті
слід
за
якщо відомі автор і назва книги
звертатися до алфавітного каталогу;

слід
якщо цікавить якась певна тема
скористатись тематичним каталогом.

слід
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

14. Пам’ятайте!

Розділ 8
§ 34
Пам’ятайте!
4
В кожного твору є автор. Якщо
використано чужі матеріали, треба
обов'язково в кінці роботи вказувати
перелік використаної літератури.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

15. Правила опису знайдених матеріалів

Розділ 8
§ 34
Правила опису знайдених
матеріалів
4
для книги — автор, назва книги, де, коли і ким
видана книга (назва видавництва);
для статті — автор, назва статті,
журналу, дата публікації та сторінки.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
назва

16. Пошук матеріалів

Розділ 8
§ 34
Пошук матеріалів
4
Додаткові відомості та зображення можна
знайти в Інтернеті. Тобі відомо, що потрібні
відомості в мережі Інтернет треба шукати за
ключовими словами або фразами. Тому для
пошуку цікавих фактів, фото й ілюстрацій слід
дібрати такі слова або фрази.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

17. Правила опису знайдених матеріалів

Розділ 8
§ 34
Правила опису знайдених
матеріалів
4
для веб-сайта — автор статті, назва, дата
публікації, дата перегляду статті, адреса вебсайта.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

18. Алгоритм пошуку в мережі інтернет

Розділ 8
§ 34
Алгоритм пошуку
в мережі інтернет
4
Крок 1. Добери ключові слова або фрази.
Для цього виділи основну думку тексту,
постав запитання за змістом тексту та добери
характерні слова або фрази.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

19. Алгоритм пошуку в мережі інтернет

Розділ 8
§ 34
Алгоритм пошуку
в мережі інтернет
Крок
2.
Організуй
пошук
матеріалів.
Відкрий
сторінку
системи та виконай пошук.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
4
потрібних
пошукової

20. Алгоритм пошуку в мережі інтернет

Розділ 8
§ 34
Алгоритм пошуку
в мережі інтернет
4
Крок З. Проаналізуй результати пошуку.
Ознайомся з коротким описом знайдених
сайтів. Відбери з них ті сайти, які тобі
потрібні.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

21. Алгоритм пошуку в мережі інтернет

Розділ 8
§ 34
Алгоритм пошуку
в мережі інтернет
4
Крок 4. Збережи результати пошуку.
Запиши назву сайта та його адресу. Занотуй
цікаві факти, збережи зображення.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

22. Пошук в Інтернеті

Розділ 8
§ 34
Пошук в Інтернеті
4
Добери
характерні слова
або фрази
Збережи
знайдене
Пошук в Інтернеті
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Проаналізуй
знайдене

23.

Представлення
проекту
4

24. Представляємо проект

Розділ 8
§ 35
Представляємо проект
4
Комп'ютерна
містити:
презентація
проекту
повинна
1. Титульний слайд, на якому вказана тема проекту та
його автори.
2. Другий слайд — мета та завдання проекту.
3. Третій слайд — короткий опис роботи в групі.
4. Четвертий слайд повинен містити висновки, тобто,
що потрібно зробити для досягнення мети проекту.
5. П'ятий слайд — список використаних джерел.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

25. Представляємо проект

Розділ 8
§ 35
Представляємо проект
© Вивчаємо інформатику
4
teach-inf.at.ua

26. Представляємо проект

Розділ 8
§ 35
Представляємо проект
4
Перед
публічним
показом
презентацію
обов'язково
слід
переглянути
та,
за
необхідності,
внести
до
неї
зміни.
Переглядаючи презентацію проекту, варто
звернути увагу на таке:
інформація має бути корисною та цікавою;
слід
використовувати
(терміни);
наукові
поняття
варто використовувати короткі речення;
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

27. Представляємо проект

Розділ 8
§ 35
Представляємо проект
4
інформація має бути корисною та цікавою;
слід
використовувати
(терміни);
наукові
поняття
варто використовувати короткі речення;
заголовки слайдів повинні привертати увагу;
на слайдах обов'язково мають бути світлини
та малюнки;
текст на слайдах має легко читатися;
у тексті не повинно бути орфографічних і
пунктуаційних помилок.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

28. Представляємо проект

Розділ 8
§ 35
Представляємо проект
© Вивчаємо інформатику
4
teach-inf.at.ua

29. Представляємо проект

Розділ 8
§ 35
Представляємо проект
4
Виступ має містити вступ, основну частину і
висновок. Тривалість виступу — 5-7 хв. Бажано
провести репетицію свого виступу.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

30.

Розділ 5
§ 35
4
Змагання «Я люблю інформатику»
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

31. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
Може він порахувати,
Може він пісні співати,
Малювати і писати,
Помилки перевіряти.
Може він листа прийняти,
З другом швидко нас зв’язати,
Він багато чого може
І завжди нам допоможе!
Комп’ютер
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

32. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
Кілобайти, гігабайти,
Папки, файли, блоги, сайти...
Знань чимало різних має,
Цілий світ про нього знає
Комп’ютер
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

33. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
Міцний диск, дуже яскравий,
Містить він кіно цікаве
Оптичний диск
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

34. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
Сотня клавіш, різні знаки
Спершу учні-небораки,
А тепер раз, два й готово –
Відстукали слово.
Ось де пальцям фізкультура,
І це все –
Клавіатура
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

35. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
І комп’ютери порою
Розмовляють між собою
А для цього їм потрібна
Річ відома не усім.
До телефону підключай
І повідомлення приймай,
Адже мову ми ведем
Про зв’язок через...
Модем
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

36. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
Ось я кнопку натискаю
І папір вже заправляю.
Він друкує без зупинки
Вірші, пісні і картинки.
І швидкий він, наче спринтер
Відгадайте, що це?
Принтер
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

37. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
, Б, В, Г, Д і кома –
Всім, мабуть, уже відома
Така клавішна структура.
Звісно ж, це …
Клавіатура
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

38. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
Я показую об’єкти,
Фото-, відеопроекти.
Я не плеєр, не мотор,
А звичайний – …
Монітор
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

39. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
Якщо є складна робота,
Мусить бути лиш охота,
Бо зі мною буде толк,
Адже я – системний …
Блок
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

40. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
Я не нишпорю в коморах,
Не ховаюся по норах.
Ковзаю по столу трішки,
Бо комп’ютерна я…
Мишка
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

41. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
Промені і сонце-коло
Намалюємо ми скоро.
Творчий маю я характер,
Бо графічний я…
Редактор
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

42. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
Я пишу листи і вірші,
Мої тексти найгарніші.
Хай підтвердить весь народ,
Як усім потрібен…
Word
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

43. Конкурс «розминка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «розминка»
4
Коли треба показати
Слайди про усі формати –
В допомозі не відмовить
Вам ніколи …
PowerPoint
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

44. Конкурс «всезнайки»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «всезнайки»
4
Працюємо в команді. Потрібно згадати та
написати терміни з інформатики, які ми
вивчали протягом року. Конкурс триває 3
хвилини. Перемагає та команда, яка пригадає
більше слів.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

45. Конкурс «семафор»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «семафор»
4
Від команд запрошують по одному учаснику.
Вони вибирають конверти з термінами, які
вивчали протягом року, і за допомогою жестів
показують їх значення. Команди розгадують.
Якщо команда не може розгадати термін свого
учасника, його розгадує друга команда.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

46. Конкурс «відгадайки»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «відгадайки»
4
Об’єкт
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
«Ребуси українською» © rebus1.com

47. Конкурс «відгадайки»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «відгадайки»
4
Браузер
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
«Ребуси українською» © rebus1.com

48. Конкурс «відгадайки»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «відгадайки»
4
Мережа
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
«Ребуси українською» © rebus1.com

49. Конкурс «відгадайки»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «відгадайки»
4
Користувач
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
«Ребуси українською» © rebus1.com

50. Конкурс «склади слово»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «склади слово»
4
Завдання. Скласти якомога
літер поданого слова..
1-ша команда —
«Програмування»
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
більше
слів з
2-га команда —
«Інформатика»

51. Конкурс «спробуй сам»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «спробуй сам»
Складіть алгоритм казки:
1-ша команда —
«
Ріпка»
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
4
2-га команда —
Рукавичка»
«

52. Конкурс «креативність»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «креативність»
4
Завдання. Створити емблему команди в
програмі MS Word. Матеріали для підготовки
знайти в мережі Інтернет.
Завдання виконує кожен учень на ПК, а
команда отримує сумарний бал.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

53. Конкурс «Плутанка»

Розділ 5
§ 35
Конкурс «Плутанка»
4
Є набір термінів, означення яких переплутані місцями.
Ваше завдання – встановити відповідність між терміном і
означенням (поясненням)
Операційна
система
Системний диск
це диск, на який встановлено операційну систему
це набір програм, призначений для забезпечення взаємодії
всіх пристроїв комп’ютера і виконання користувачем різних
дій
Графічний
це сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію
інтерфейс
пристроїв та (або) програм
Інтерфейс
здійснює взаємозв’язок між комп’ютером і його
користувачем за допомогою графічних елементів (вікон,
значків, ярликів, меню, кнопок, списків тощо)
Контекстне меню викликається кнопкою Пуск
Головне меню
це набір операцій, які можна виконати над певним об’єктом
у певний момент часу
Контекстне меню це папки, файли, ярлики, вікна, носії інформації (диски)
викликається
Основні об’єкти
після клацання на об’єкті правою кнопкою мишки
операційної
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

54.

4
English     Русский Rules