Презентація на тему: «Політичні погляди Петра Могили»
Коротка біографія
Освіта
Політичні погляди
Закон
Ідеальний правитель за П.Могилою
2.67M
Category: biographybiography

Політичні погляди Петра Могили

1. Презентація на тему: «Політичні погляди Петра Могили»

Міністерство освіти і науки України
Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Презентація на тему:
«Політичні погляди Петра
Могили»
Виконала
студентка 211-АН групи
Радченко Аліна

2.

• ПЕТРО МОГИЛА
(1574–1646 рр.) –
видатний діяч
православної
церкви. У його
політичних поглядах
ключову увагу
приділено питанням
співвідношення
церкви й держави.

3. Коротка біографія

Народився 31
грудня 1596 року в
сім'ї валаського і
молдовського
господаря
Симеона Могили та
семигородської
княжни Марґарет.

4. Освіта

• Початкову освіту Петро Могила
здобув у Львівській братській
школі.
• Подальшу освіту Петро Могила
здобував спочатку в Замойській
академії, згодом вчився у різних
навчальних закладах Голландії,
Парижу.

5.

• Після повернення до Речі
Посполитої брав участь у
Цецорській битві 1620 року та
Хотинській битві 1621 року.
• Помер Петро Могила 1 (11 січня)
1647 року.

6. Політичні погляди

• Погляди мислителя
були скеровані на те,
що верховна влада
має діяти в трьох
напрямах:
політичному,
світському і
духовному.

7.

• Щодо походження влади П.
Могила закликав, що вона
дається від Бога, перед яким
вона й підзвітна у своїх діях.
Політичні та мирські справи
мислитель ставив на перше
місце.

8.

• Сюди він відносив управління, суд,
законодавство. Вважав за
необхідне разом із внутрішніми
політичними проблемами вирішення
питань зовнішньої політики, захисту
суверенітету країни.

9. Закон

• Закон у політичному вченні
Петра Могили – дар Божий.
• П. Могила вважав, що законові
мусять коритися всі, в тому
числі й цар, який їх створює.

10.

• Закони мислитель поділяв на
природні, людські та
божественні. Людські, де
мають утілюватися приписи
природних законів, обов'язкові
для всіх, зокрема і для
правителя.

11. Ідеальний правитель за П.Могилою

• Ідеальним правителем вважав
православного, що одержує владу
від Бога та відповідальний перед
ним. Правитель повинен бути
носієм політичних і моральнодуховних функцій, уособлювати
чесність, правдивість, піклуватися
про благо підданих.

12.

• Розвиваючи платонівську
концепцію «філософа на троні»,
П.Могила мріє про той час, «егда
или философи царствовати
будут, или царие
філософствувати», сила яких
ґрунтуватиметься не на
насильстві, а на розумі,
освіченості, законі.

13.

• Київський митрополит був одним з
перших українських мислителів,
котрі, «послуговуючись здобутками
світової культури, почали
розробляти й вивчати поняття
совісті».

14.

• Саме як «природний закон»
совість спрямовує душу до
добра, противиться злій волі
людини, радить людині, що вона
повинна чинити й що не
повинна, засуджує її, якщо вона
робить щось погане.

15.

• Толерантність і свободу совісті
П.Могила обстоював упродовж
всього свого життя. П. Могила
звертав пильну увагу на
проблему совісті у контексті
процесів людського
самопізнання.

16.

• Дякую за увагу!!!
English     Русский Rules