Керуючі конструкції. Розгалуження в С/C++
Керуючі конструкції. Перемикач
Керуючі конструкції. Цикли в мові С/C++.
Синтаксис циклів
Інструкції break та continue.
91.00K
Category: programmingprogramming

Керуючі конструкції. Розгалуження в С/C++

1. Керуючі конструкції. Розгалуження в С/C++

1.
1
0
вираз
Синтаксис:
if (<вираз>) <інструкція>;
інструкція
2.
1
інструкція 1
вираз
0
інструкція 2
Синтаксис:
if (<вираз>) <інструкція 1>;
else
<інструкція 2>;

2. Керуючі конструкції. Перемикач

Синтаксис:
switch (вираз)
{
case константний_вираз_1 : інструкції
case константний_вираз_2 : інструкції
case константний_вираз_N : інструкції
default
: інструкції
}
Тут типом виразу є будь-який з цілих типів. Всі
константні вирази повинні мати той самий тип. Гілка
default необов’язкова. Виконання перемикача
відбувається як “перехід на мітку”.
Щоб перервати виконання перемикача, необхідна
інструкція break, яка на відміну від мови С# не є тут
необхідною.

3. Керуючі конструкції. Цикли в мові С/C++.

Цикл з передумовою
так
умова
інструкція
ні
Цикл з післяумовою
інструкція
умова
ні
так

4. Синтаксис циклів

Цикл for
Синтаксис:
for (вираз1; вираз2; вираз3)
<інструкція>;
Цикл while
Синтаксис:
while (вираз) // цикл з передумовою
<інструкція>;
Цикл do-while
Синтаксис:
do
// цикл з післяумовою
<інструкція>;
while (вираз);

5. Інструкції break та continue.

Інструкція break; викликає вихід з
будь-якого циклу або розгалуження.
Інструкція continue; викликає перехід
до перевірки умови у циклах while та
do-while. У циклі for – перехід до
обчислення виразу 3.
English     Русский Rules