Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж»
Мета дипломного проекту
Діаграма Прецидентів
Логічна модель даних
середовищЕ розробки
Реєстрація користувача
Головне вікно оздоровчого косплексу
Вікно «Абонементи»
Вікно «клієнти»
Вікно «Працівники»
Вікно «Типи абонементів»
Висновки
1.83M
Categories: programmingprogramming softwaresoftware

Автоматизована інформаційно-довідкова система оздоровчого комплексу «Енігма»

1. Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
Дипломний проект
на тему: Автоматизована інформаційно-довідкова система
оздоровчого комплексу «Енігма»
Студент IV курсу 541 групи
спеціальності 5.05010301
Курик М.В.
Керівник Голик Н.В.
М. ЧЕРНІВЦІ – 2017 РІК

2. Мета дипломного проекту

МЕТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Метою дипломного проекту є:
розробка автоматизованої інформаційно-довідкової системи
оздоровчого комплексу «Енігма»;
розробка документації для супроводження програмного
продукту.
Програмні засоби реалізації:
середовище програмування Delphi 7;
програмне забезпечення MS Access.

3. Діаграма Прецидентів

ДІАГРАМА ПРЕЦИДЕНТІВ

4. Логічна модель даних

ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ДАНИХ

5. середовищЕ розробки

Delphi – інтегроване середовище розробки, яке використовується для створення й
підтримки додатків, які можуть працювати під будь-якою розрядною операційною
системою типу Windows.
Технічні характеристики Delphi:
візуальна (а, отже, і швидкісна) побудова додатків з програмних прототипів;
масштабовані засоби для побудови баз даних.;
об'єктно-орієнтована модель компонент;
вдале опрацювання ієрархії об'єктів.

6. Реєстрація користувача

РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

7. Головне вікно оздоровчого косплексу

ГОЛОВНЕ ВІКНО ОЗДОРОВЧОГО КОСПЛЕКСУ

8. Вікно «Абонементи»

ВІКНО «АБОНЕМЕНТИ»

9. Вікно «клієнти»

ВІКНО «КЛІЄНТИ»

10. Вікно «Працівники»

ВІКНО «ПРАЦІВНИКИ»

11. Вікно «Типи абонементів»

ВІКНО «ТИПИ АБОНЕМЕНТІВ»

12. Висновки

ВИСНОВКИ
Було спроектовано архітектуру, структуру та інтерфейс програмного
продукту, створено функції для реалізації поставленого завдання.
Для розробки графічного інтерфейсу автоматизованої інформаційнодовідкової системи оздоровчого комплексу «Енігма» було використано
систему програмування Delphi 7, для створення бази даних СУБД MS Access.

13.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules