Звіт директора Шаянського НВК Сита М.І. перед громадськістю та педколективом за 2016/2017 навчальний рік
Свій виступ хочу почати зі слів великого педагога В.О.Сухомлинського: 
Охоплення дошкільною освітою
Таблиця. Охоплення дошкільною освітою дітей 5 – річного віку.
Педагогічний колектів
Атестація педагогічних працівників
Управління НВК
В 2016 – 2017 навчальному році складовими системи внутрішкільного контролю були:
Адміністрація НВК велику увагу приділяє моніторингові навчальних досягнень випускників початкової школи та дитячого садка
Дошкільний підрозділ
Навчи дітей думати і любити
Головною метою роботи дошкільного підрозділу є:
Мониторінг навчальних досягнень дітей вдошкільної групі
Вихователь, вчитель — друг і помічник дитини в його роз­витку й самовдосконаленні. Виховуй, спираючись на природу дитини.
З боку адміністрації НВК ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання..
Аналіз стану виховної роботи
Конкурс козаків
Наши свята
Охорона праці
Педагогічним колективом НВК було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт
Організація харчування
Работа з батьками
Робота профспілки школи.
Власне бачення проблем освіти
34.22M
Category: educationeducation

Звіт директора Шаянського НВК Сита М.І. перед громадськістю та педколективом за 2016/2017 навчальний рік

1. Звіт директора Шаянського НВК Сита М.І. перед громадськістю та педколективом за 2016/2017 навчальний рік

2. Свій виступ хочу почати зі слів великого педагога В.О.Сухомлинського: 

Свій виступ хочу почати зі слів
великого педагога
В.О.Сухомлинського:
«Людяність, сердечність,
чуйність,— цей моральний
імунітет проти зла
здобувається
лише тоді, коли людина
в ранньому дитинстві
пройшла школу доброти,
школу справді людських
стосунків».
В.О.Сухомлинський
• ..\Рабочий
стол\DSC07956.J
PG

3.

• У 2016 -2017 н.р. продовжувалась
реалізація комплексно – цільових
програм, спрямованих на
вдосконалення навчально - виховного
процесу,
створення сприятливих умов
для розкриття здібностей і нахилів учнів,
дітей формування їх навчальних та
життєвих компетенцій.

4.

• В 2016-2017 н.р. в закладі
виховувалось 29 вихованців в одній
групі дошкільного відділення та
навчалось 38 учнів шкільного
відділення .

5. Охоплення дошкільною освітою

• На виконання ст. 35 Закону України «Про
освіту» , та наказу відділу освіти «Про облік
дітей дошкільного віку» було організовано
роботу ,щодо охоплення навчанням дітей
шкільного віку і дітей дошкільної різновікової
групи ,які проживають у мікрорайоні
обслуговування НВК .
• Усього таких дітей шкільного віку ( 1-4 класи) –
38 усі діти були охоплені навчанням . дітей
дошкільного віку 55 в Шаяні і 42 в Модяроші

6.

• Всього дітей дошкільного віку, які проживають на
території обслуговування (станом на 31 грудня 2016р)
• від 0 до 1 року 2016 року народження - 5
• від 1 до 2 року 2015 року народження -7
• від 2 до 3 років 2014 року народження-8
• від 3 до 4 років 2013 року народження-12
• від 4 до 5 років 2012 року народження-10
• від 5 до 6 років 2011 року народження-12
• від 6 до 7 років 2010 року народження -11
• Всього: 55 дітей дошкільного віку в с.Шаян
• Заяв на черзі в дит ячий садок – 20 з них 14
дошкільного віку

7. Таблиця. Охоплення дошкільною освітою дітей 5 – річного віку.

Рік
народження
Всього В ДНЗ
дітей
В дома Соц.
Патронат
2011 року
народження
Шаян
12
8
4
4
Модьярош
9
1
8
8
2010 року
народження
Шаян
Модьорош
1
1
-
1
-
1

8. Педагогічний колектів

• Навчально-виховний
процес забезпечує
досвідчений,
висококваліфікований
творчий педагогічний
колектив однодумців.
• У школі працювало 10
педагогів ,з них 1 сумісник
– музичний керівник
дитячого садка , 2вихователя дитячого
садка.
• 3 педагогів з вищою
освітою ,з них -2 з вищою
категорію, 1 з ІІ
кваліфікаційної категорію
• Решта з спеціальною
педагогічною освітою.
• ..\Рабочий
стол\DSC0906
6.JPG

9. Атестація педагогічних працівників

• У 2016-2017 н. р. проведено атестацію 3-х педагогічних
працівників НВК. Усього за результатами атестації всі
педагогічні працівникі відповідность займаної посаді і
посадовому тарифному розряду .
• Це Орос Марія Іванівна вчитель 4 класу порцювала над
темою «Розвиток логічного мислення молодших
школярів.»
• Штефан Оксана Михайлівна працювала над темою
«Формування гармонійно – розвинутої творчої
особистості засобами українознавства»
• Кінаш Галина Василівна – продовжила тему
«Нетрадиційне малювання а дитячому садку»

10. Управління НВК

• Управління школою здійснюється згідно річного
плану роботи школи, плану внутрішкільного
контролю та календарних планів вчителів і
планів виховної роботи класних керівників і
планів вихователів дошкільної групи . Така
система планування, що відпрацьована у НВК і
заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та
учасників навчально-виховного процесу,
забезпечує координацію їх діяльності, і
наступність єдність вимог, контролю та
взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє
досягненню ефективності та вдосконаленню
навчально-виховного процесу й забезпечує
планомірний розвиток НВК

11. В 2016 – 2017 навчальному році складовими системи внутрішкільного контролю були:

• 1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних
програм згідно графіку.
• 2. Контроль за якістю викладання навчальних
дисциплін, виховання і розвитку здібностей
учнів ,дітей в процесі навчання.
• 3. Контроль за веденням документації класних
журналів, особових справ, щоденників учнів,
календарно-тематичних і виховних планів.
• 4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних
занять.

12. Адміністрація НВК велику увагу приділяє моніторингові навчальних досягнень випускників початкової школи та дитячого садка

• Порівняльний аналіз рівнів навчальних досягнень
за результ ат ами ДПА
учнів 4 класу за два
роки
Предмет Всьог Висок ДПА Доста ДП Сере ДПА почат ДПА
о
учнів
ий
ДПА
2017
2016
тний
ДПА
2017
А
201
6
дни
й
ДП
А20
17
2016
ковий 2016
ДПА
2017
Українсь
ка мова
8/10
60%
25%
20%
37% 10% 38%
10%
0
Українсь
ке
читання
8/10
50%
50%
40%
25% 10% 25%
0
0
Математ 8/10
ика
70%
25%
20%
50% 10% 25%
0
0

13. Дошкільний підрозділ

• Діяльність ДНЗ направлена на реалізацію
основних завдань дошкільної освіти:
• ·
збереження та зміцнення фізичного та
психічного здоров я дітей;
• ·
формування їх особистості, розвиток
творчих здібностей та нахилів;
• ·
забезпечення соціальної адаптації та
готовності продовжувати освіту;
• Питання наступності і послідовності
дошкільної і початкової освіти

14. Навчи дітей думати і любити

• ..\Рабочий
стол\DSC08055.JPG
• ..\Рабочий
стол\DSC0..\Рабочий
стол\DSC08073.JPG8
073.JPG
• ..\Рабочий
стол\DSC09042.JPG

15. Головною метою роботи дошкільного підрозділу є:


забезпечення реалізації права
громадян на здобуття дошкільної
освіти;
задоволення потреб громадян у
нагляді, догляді та оздоровленні дітей;
створення умов для їх фізичного,
розумового та духовного розвитку.

16. Мониторінг навчальних досягнень дітей вдошкільної групі

Розділ
програми
Досяг
успіху
На шляху до
успіху
(середний
рівень
початков
ий
Розвиток
мовлення
35%
50%
15%
грамота
25%
45%
20%
Ознайомленн 40%
я з природою
46%
46%
Ознайомленн 37%
я з довкіллям
43%
20%
математика
35%
50%
50%
Зображувальн 36%
а діяльність
64%
0

17. Вихователь, вчитель — друг і помічник дитини в його роз­витку й самовдосконаленні. Виховуй, спираючись на природу дитини.

Вихователь, вчитель — друг і
помічник дитини в його розвитку й
самовдосконаленні. Виховуй,
спираючись на природу дитини.

18.

• В цьому році ми прийняли участь в
конкурсах
• Міжнародному дистанційний конкурс
“Олімпикс” прийняло участь 7 учнів
на рівні школи конкурс знавців
української мови ім..П. Яціка (Резников
Богдан 4 клас ), в березні провелі
тиждень математики ,якій закінчився
математичним КВК.(перше місто - 1 клас
)

19. З боку адміністрації НВК ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання..

• За результатами навчального року
причини пропусків занять:
• через хворобу – 70%
• За поясненням батьків – 6,3%
• В дитячому садку 60% через
хвороби

20. Аналіз стану виховної роботи

• Усі заходи проведені на достатньому
рівні, Протягом навчального року
класними керівниками ,вихователями
проведена достатня виховна робота:
ранки, лінійки, виставки малюнків,
предметні тижні з того чи іншого
предмета. Усі ці заходи сприяють
розвитку вихованців

21. Конкурс козаків

• ..\Рабочий стол\IMG_2002.jpg

22. Наши свята

• ..\Рабочий стол\DSC08858.JPG

23. Охорона праці

• Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки,
виробничої санітарії під час навчально-виховного
процесу в НВК у 2016 – 2017 н.р. знаходився під
щоденним контролем адміністрації.
• З метою організації роботи з охорони праці та
забезпечення безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу перед початком
навчального року видано низку наказів, які стосуються
попередження травматизму учнів та дорослих,
протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху,
створення системи охорони праці у школі. Розроблені
посадові інструкції та інструкції з охорони праці для
всіх працівників, видані працівникам під підпис. У
наявності журнали реєстрації інструктажів.

24. Педагогічним колективом НВК було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт


дітей з багатодітних родин – 26 ( 10 діток в садочку)
дітей з малозабезпечених родин – 9
дітей на півсироти – 2
lnrq cамотних матерів -1
дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 1
дітей-переселенців - 2
Усі діти пільгового контингенту ( діти з
малозабезпечених сімей) були забезпечені
безкоштовним гарячим харчуванням. , діти з
багатодітних родин
• Мають 50% на оплату за дитячий садок.

25. Організація харчування

• У дошкiльнiй групi
встановлено трьохразове
харчування .Середня
вартiсть утримання однiа
дитини скалала 15 грн. за
2016 рік , з 2017 року у
дошкiльнiй групi вартість
харчування з розрахунку
18 грн. на добу з них 10
батьківська плата .
• У школi з 1 вересня учні
харчуються за батьківську
плату, харчування –
одноразове. Вартисть обіду
в школи - 7 грн.
• ..\Рабочий
стол\DSC08092.J
PG

26. Работа з батьками

• Відповідно до Положення про загальноосвітню школу,
Статуту школи педагогічна і батьківська громадськість
брала активну участь в управлінні НВК . Так
найважливіші питання напрямків розвитку школи,
планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної
ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні
питання життя школи й роботи. На рівні кожного класу
створені та діють батьківські комітети, що беруть
найактивнішу участь в організації повсякденної роботи та
навчально-виховного процесу. Організація ефективної
роботи школи не можлива без діючого постійного
зворотного зв’язку з батьками. Адміністрація НВК,
вчителі ,вихователі з увагою ставляться до всіх
пропозицій і зауважень з боку батьків.

27. Робота профспілки школи.

• Голова профспілки включений до складу
тарифікаційної та атестаційної комісії. Був
затверджений графік роботи, режим роботи,
розклад занять за погодженням з профспілковим
комітетом. В колективі створений здоровий
морально-психологічний мікроклімат.
• Розподіл навчального навантаження
здійснюється за погодженням з профспілкою.
Попердній розподіл навчального
навантаження
.
на наступний рік проводиться в кінці поточного
року, про що повідомляють працівників
невідкладно.
• У Шаянському НВК забезпечена гласність умов
оплати праці, порядку виплати доплат,
надбавок, винагород, положень про
преміювання.
• Забезпечується дотримання посадовими
особами та працівниками вимог Закону України
«Про охорону праці», нормативних актів про
охорону праці.

28. Власне бачення проблем освіти

• зміст і методи викладання не відповідають
актуальним вимогам щодо її якості в сучасному
світі. Сучасний і майбутній інтелектуальний
потенціал освітньої сфери вимагає більше
інвестицій.
• Розшарування суспільства робить усе менш
доступною якісну освіту для все більшої
кількості дітей. Бідність переходить у
спадщину, і освіта – з її нерівним доступом і
поділом на елітні та звичайні школи – стає
механізмом відтворення соціальної нерівності.
• Мале фінансування освіти
• Оптимізація освітніх закладів.
English     Русский Rules