Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Химия және химиялық технология факультеті
Жұмыстың өзектілігі
Шунгитті флотациялық байыту
Радиоэкрандаушы композициялық материал алу
Рентген-флуоресцентті анализінің жалпы көрсеткіші
25% Шунгиттің СЭМ мен ИҚ нәтижелері
50% Шунгиттің СЭМ мен ИҚ нәтижелері
75% Шунгиттің СЭМ мен ИҚ нәтижелері
Зерттелетін объект
Шунгит толтырылған композициялық экранды қолдану барысында ұялы телефонның электромагниттік сәулеленуінің төмендеу дәрежесі
Қорытынды:
3.69M
Category: electronicselectronics

Радиоэкрандаушы композициялық материалдарды алу және зерттеу

1. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Химия және химиялық технология факультеті

Радиоэкрандаушы композициялық материалдарды алу
және зерттеу
• Орындаған: Әбдіқадырқызы А.
• Ғылыми жетекші: доктор PhD Кабулов А.Т.

2. Жұмыстың өзектілігі

• Қазіргі таңда қолданылып жүрген радиоэкрандаушы материалдар
көбінесе технологиялық процестің талаптарына сәйкес келмейді.
Көп жағдайда олардың қолданысы қымбаттылығы және шикізат
базасының аз болуына байланысты экономикалық тұрғыдан
тиімсіз болып келеді. Сол себептен қолжетімді өнеркәсіптік
шикізаттардан жаңа тиімді және арзан радиоэкрандаушы
композициялық материалдарды алу өзекті міндеттердің бірі
болып есептеледі.
• Жұмыстың мақсаты - полиэфир негізінде радиоэкрандаушы
материал алу және зерттеу.

3.

• Жұмыстың міндеттері
Электромагнитті сәулелену деңгейін төментетуге
қабілетті композициялық шунгит толтырылған
материалдар алу;
Радиоэкрандаушы композициялық материалдың
физика-химиялық сипаттамаларын зерттеу;
Радиоэкрандаушы композициялық материалдың
құрамын, қасиетін, құрылымын анықтау;
Күнделікті тұрмыстық мақсаттағы аспаптардың
электромагниттік
сәулеленудің
орташаланған
дәрежесі анықтау;

4. Шунгитті флотациялық байыту

Көрсеткіштер
«Бақыршық» кен орнындағы
шунгитті-көміртектің үлесі,%
19
Кендегі көміртегі үлесі
Концентрат шығымы
40
Концентраттағы көміртегі үлесі
44
Аяқ жақтарындағы көміртегі үлесі
1,1
Көміртегіні концентратқа бөліп
шығару
93,4
Үлгі
лер

Компоненттер үлесі, % мас.
С
1
2
SiO2
19,1 50,7
43,8 32,1
TiO2 Al2O3 Fe2O3
FeO
CaO
MgO Na2O
К2О
MAl
0,6
0,5
2,0
2,2
3,3
2,8
2,8
0,9
2,2
1,8
0,28
0,19
12,3
8,6
4,6
2,6
1,0
1,5

5. Радиоэкрандаушы композициялық материал алу

6.

7. Рентген-флуоресцентті анализінің жалпы көрсеткіші

концентрация
Элемент
25%
қарқындылығы
50%
75%
25%
50%
100%
Fe+2
12,2
24,1
47.9
100,2
151,3
355,4
Ca+2
86,7
73,5
47,9
498,1
299,7
201,3
K+
0,49
1,14
2,2
1,34
2,38
4,16
Mn+2
0,13
0,1
0,37
1,18
0,69
2,66
Ti
0,37
1,06
1,47
1,34
3,16
6,02

8. 25% Шунгиттің СЭМ мен ИҚ нәтижелері

10000×ұлғайту

9. 50% Шунгиттің СЭМ мен ИҚ нәтижелері

10000×ұлғайту

10. 75% Шунгиттің СЭМ мен ИҚ нәтижелері

10000× ұлғайту
100,0
95
90
649,79
85
80
75
70
65
60
55
2345,99
%T 50
45
40
2517,35
745,01
35
699,86
30
778,09
3028,37
25
798,49
2980,72
1600,19
20
15
876,00
475,30
1728,24
10
534,88
3628,63
1434,50
3458,86
1288,48
5
3,2
4000,0
3600
3200
2800
2400
2000
1600
1800
cm-1
1400
1200
1000
800
600
450,0

11.

Радиожиілік сәулеленуді өлшеу
құрылғысының сызбанұсқасы
Радиожиілік сәулеленуді өлшеу
құрылғысының сызбанұсқасы
К1 – датчик(зонд-жазық катушка);
Т1 – жоғарылататын трансформатор;
R1 –шектеуші резистор;
D1 – КД512А;
g1 – микроамперметр;
Ш1 – штекерлі қосқыш;

12. Зерттелетін объект

«Айфон» ұялы телефоны
«Самсунг» ұялы телефоны

13. Шунгит толтырылған композициялық экранды қолдану барысында ұялы телефонның электромагниттік сәулеленуінің төмендеу дәрежесі

Экран түрі
Электромагнитік сәулеленуді төмендетудің
орташаланған дәрежесі, дБ
Айфон, дБ
Самсунг,дБ
20
24
Шунгит, 25%
44
48
Шунгит, 50%
57
55
Шунгит, 75%
61,2
61,9
Шунгит, 100%
62,5
63
Полиэфир негізінде

14. Қорытынды:

Полиэфирлі шайыр қатысында толтырғыштар ретінде 25%, 50%,
75%-тік шунгиттен радиоэкрандаушы жасанды тас алынды.
Жасанды тастың физика-химиялық сипаттамалары зерттелді
және материалдың құрамын, құрылымы анықталды.
Жасанды тас арқылы
ұялы телефонның электромагниттік
сәулеленудің орташаланған дәрежесі анықталды.Ең тиімді 75%тік шунгиттің электромагниттік сәулеленудің орташаланған
дәрежесі 61,2 дБ.

15.

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ
English     Русский Rules