ТЕМА 2. Аварії та аварійні ситуації в типових технологічних процесах та апаратах небезпечних виробництв.
П Л А Н ЛЕ К Ц І Ї
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
:1. Аналіз вибухів та пожеж за видами технологічного обладнання показує, що
Непосредственные причины разрушения второго гидроагрегата
2. Причини та види пошкодження технологічного обладнання апаратів
аналіз можливих пошкоджень обладнання здійснюється наступним чином:
ушкодження технологічного обладнання відбуваються через:
; Причини пошкодження ТО класифікуються:
Вібрації апаратів та трубопроводів при необережній роботі внутрішньоцехового транспорту; у результаті ударів падаючих вантажів; застосу
Зруйнування технологічного обладнання в результаті ерозії матеріалу апаратів і трубопроводів
Локальне пошкодження технологічного обладнання
Витікання газу Витікання газу або пари під тиском через отвір супроводжується їхнім розширенням і відбувається з дозвуковою або звуковою
3 Основні параметри, що характеризують небезпеку виробничого процесу Кількість горючих речовин , що виходять назовні з технологічної сист
Статистичний аналіз аварій на об'єктах хімічної і нафтопереробної промисловості основними причинами великих аварій та пожеж є: ушкодженн
4 Інженерно-технічні заходи, що виключають пошкодження технологічного обладнання
613.50K
Category: life safetylife safety

Виробничі аварії та їх класифікація

1. ТЕМА 2. Аварії та аварійні ситуації в типових технологічних процесах та апаратах небезпечних виробництв.

ЛЕКЦІЯ 4
Виробничі аварії та їх
класифікація

2. П Л А Н ЛЕ К Ц І Ї

1. Характеристика небезпечних
виробництв
2. Причини та види пошкодження
технологічного обладнання
апаратів
3. Основні параметри, що
характеризують небезпеку
виробничого процесу
4. Інженерно-технічні заходи, що
виключають пошкодження
технологічного обладнання

3. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозговий Г.О.
Теоретичні основи пожежної профілактики
технологічних процесів та апаратів. - Харків:
АЦЗУ МНС України, 2004.- 406 с.
Задачник О.П. Михайлюк, В.М.Сирих, Харків.-1998
С.30-52
2. Маршалл В. Основные опасности химических
производств. Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 671 с.
3. Бесчастнов М.В., Соколов В.М., Кац М.И.
Аварии в химических производствах и меры их
предупреждения.- М.: Химия, 1976.
4.Бесчастнов М.В. Взрывобезопасность и
противоаварийная защита химикотехнологических процессов. М.: Химия, 1983.

4. :1. Аналіз вибухів та пожеж за видами технологічного обладнання показує, що

Аварії частіше всього виникають:
в реакторах (17%)
трубопроводах (17%),
ємностях (16%),
нагрівальних приладах (12%).
Наслідки пошкодження або аварії залежать від:
1. розмірів аварії,
2. пожежонебезпечних властивостей речовин, що
виходять назовні
3. їх температури і тиску.

5.

6. Непосредственные причины разрушения второго гидроагрегата

Разрушение второго гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС
произошло в момент срыва крышки турбины вследствие
излома шпилек крепления, при этом на некоторых шпильках не
было гаек. Вследствие многократного возникновения
дополнительных нагрузок переменного характера на
гидроагрегат, связанных с переходами через не
рекомендованную зону, образовались и развились
усталостные повреждения узлов крепления гидроагрегата, в
том числе крышки турбины.
Вызванные динамическими нагрузками разрушения шпилек
привели к срыву крышки турбины и разгерметизации
водоподводящего тракта гидроагрегата.
Кроме разрушенных, обнаружены шпильки, на которых
отсутствуют следы срыва гаек. Это свидетельствует о том, что
на момент аварии гайки на шпильках отсутствовали

7. 2. Причини та види пошкодження технологічного обладнання апаратів

Технологічне обладнання та технологічні
процеси, що здійснюються в ньому,
розробляються таким чином, щоб за
нормальних умов їх експлуатації небезпека не
виникала.
Аварією вважається вихід із ладу,
ушкодження якогось апарата, машини,
установки під час роботи, руху. Аварії є
наслідком помилок, допущених на стадіях
розробки, проектування, виготовлення,
монтажу, експлуатації, обслуговування та

8. аналіз можливих пошкоджень обладнання здійснюється наступним чином:

1 виділяються стадії або ділянки технологічного процесу;
2.для кожної стадії або ділянки складається перелік технологічних
апаратів
3для кожного апарата або вузла складається найбільш повний
перелік можливих пошкоджень;
4аналізується кожне можливе пошкодження.
При дослідженні аварійної ситуації перш за все визначають:
- причини пошкодження;
- ступінь пошкодження (локальне пошкодження, повна руйнація);
- витрати та тривалість витікання (у тому числі загальну кількість
речовини, що виходить);
- розміри зовнішньої небезпечної зони (у результаті розсіювання газу,
розтікання та випаровування рідини);
- умови спалахування та характер первинного осередку пожежі.

9. ушкодження технологічного обладнання відбуваються через:

1. недоліки конструктивного характеру
(неправильний розрахунок або вибір матеріалу);
2. дефекти виготовлення (приховані внутрішні дефекти
матеріалів, неякісна підгонка та зварювання);
3. порушення прийнятих режимів роботи;
4. відсутність або несправність засобів захисту від
перевантажень, неякісного технічного обслуговування та
ремонту.

10. ; Причини пошкодження ТО класифікуються:

Причини пошкодження ТО
класифікуються:
;
пошкодження в результаті механічних
впливів;
пошкодження в результаті
температурних впливів;
пошкодження в результаті хімічних
впливів.

11.

Вплив на матеріал апаратів
навантажень динамічного характеру
Динамічні впливи виникають при :
різких змінах величини тиску в апаратах;
при гідроударах;
в результаті вібрацій;
від випадкових ударів транспортом, що
рухається,
при падінні вантажів

12.

Приріст тиску в трубопроводі при гідроударах
визначають за формулою Жуковського:
P c
поч кінц
t

13. Вібрації апаратів та трубопроводів при необережній роботі внутрішньоцехового транспорту; у результаті ударів падаючих вантажів; застосу

Вібрації апаратів та
трубопроводів
при необережній роботі
внутрішньоцехового
транспорту;
у результаті ударів
падаючих вантажів;
застосування інструментів
ударної дії

14. Зруйнування технологічного обладнання в результаті ерозії матеріалу апаратів і трубопроводів

. При:
газовій - метал руйнується під дією струміню газіу, що
швидко рухається або вдаряється об перепону;
абразивній - під впливом струменю газу або рідини зі
зваженими твердими частками, що знаходяться у ній;
кавітаційній - унаслідок дії парогазових бульбашок у
струмені рідини, що потрапили в область підвищеного
тиску;
електричній - під впливом електричних іскор;
ультразвуковій - під впливом звукових коливань
завислий твердих часток у рідині.

15. Локальне пошкодження технологічного обладнання

Кількість речовини, що виходить назовні
mл f
t

16.

Для апаратів з рідинами швидкість
витікання рідини
через отвір у
трубопроводі або корпусі апарата при
постійному тиску визначають за
формулою:
2g H
пр

17. Витікання газу Витікання газу або пари під тиском через отвір супроводжується їхнім розширенням і відбувається з дозвуковою або звуковою

Витікання газу
Витікання газу або пари під тиском
через отвір супроводжується їхнім
розширенням і відбувається з
дозвуковою або звуковою швидкістю,
в залежності від співвідношення
тиску навколишнього середовища ,
куди відбувається витікання, і
робочого тиску в апараті.

18.

Межа між двома режимами витікання
рідини (докритичним та критичним)
визначається критичним тиском
k
2 k 1
Р кр Р р
k 1

19. 3 Основні параметри, що характеризують небезпеку виробничого процесу Кількість горючих речовин , що виходять назовні з технологічної сист

3 Основні
параметри, що
характеризують
небезпеку виробничого
процесу
Кількість горючих речовин , що виходять
назовні з технологічної системи при повному
пошкодженні апаратів, визначають за
формулою:
m m
ап
m
тр1
m
тр2
m

20. Статистичний аналіз аварій на об'єктах хімічної і нафтопереробної промисловості основними причинами великих аварій та пожеж є: ушкодженн

Статистичний аналіз аварій на
об'єктах хімічної і
нафтопереробної промисловості
основними причинами великих
аварій та пожеж є:
ушкодження т/о 31%
неправильний вибір конструкційних і інших
матеріалів 20%
порушення технологічного процесу 17%
недостатнє вивчення процесів 11%
недостатня профілактика 8%

21. 4 Інженерно-технічні заходи, що виключають пошкодження технологічного обладнання

Запобігання руйнуванню технологічного
обладнання при підвищенні тиску
Запобіганням переповнювання
технологічного обладнання рідинами і
газами, яким передбачаються такі
технічні рішення:

22.

1. застосування лічильників-дозаторів для
визначення кількості рідин і газів, що
надходять в обладнання;
2. застосування пожежонебезпечних
рівнемірів та манометрів для контролю рівня
або об’єму речовин в апараті (забороняється
застосовувати скляні покажчики рівня на
апаратах із скрапленими газами під тиском);
3. застосування автоматичних систем, що
припиняють подачу продуктів відключенням
насосів, компресорів і ліній;
4. застосування систем автоматичної
сигналізації аварійного стану апаратів
(наприклад, положення ковпака газгольдера);
5. застосування переливних труб на апаратах
із рідинами та свіч скидання на апаратах із
English     Русский Rules