Чорноморський біосферний заповідник
Дякую за увагу!
21.95M
Categories: biologybiology ecologyecology

Чорноморський біосферний заповідник

1. Чорноморський біосферний заповідник

Виконала
учениця 5-В класу
гімназії №4
Болотова Даніта

2.

Заповідник – науково-дослідна установа, був створений у 1927 році.
Географічно заповідник розташований на території Херсонської та
частково Миколаївської областей України, на північному узбережжі
Чорного моря і охоплює акваторію та дрібні острови.
Його площа складає біля 100 тис. га, з них на сухопутну частину
припадає лише 14 тис. га. Це найбільший в Україні заповідник.

3.

Головна мета заповідника – охорона зимуючих гніздових і
перелітних птахів, а також унікальних комплексів піщаних арен,
причорноморських степів і солончаків.
У заповіднику працюють 73 чоловіка, з яких у науковому
підрозділі - 7, у службі охорони - 26 осіб.

4.

Заповідник представляє собою цілісну систему, яка поєднує
надзвичайно різноманітні приморські, прирічкові, материкові
природні комплекси із лісовою, лучною, болотною, водною,
степовою рослинністю і відповідним їм різноманіттям тварин.

5.

Справжньою перлиною заповідника є Тендрівська коса, яка
вузькою смугою пісків простягнулася на 80 км. Давні греки називали
її Ахіллесовим шляхом. У ті часи на ній стояв храм, присвячений
Ахіллесу. На косі зростають багато рідкісних видів рослин. Вони ніде
більше у світі не зустрічаються і тому занесені до Червоної книги
України та Європейського червоного списку видів, що знаходяться
під загрозою зникнення у світовому масштабі.

6.

На території заповідника вже виявлено 926 видів природної
флори, серед них ‒ понад 700 видів рослин, 90 ‒ лишайників, 61
вид мохів, 87 видів шапкових грибів та 91 вид грибів-паразитів. І
це далеко не всі види, оскільки водорості та гриби тут повністю
ще не досліджені.

7.

Тюльпан Шренка
Проліска дволиста

8.

Сон чорніючий
Зозулинець селеповий

9.

Багатою є також і природна фауна заповідника. Нині в заповіднику вже
відомо близько 3500 видів. З них найбільшим різноманіттям відрізняються
комахи, яких відомо близько 2200 видів, павукоподібні ‒ 168 видів та
молюски ‒ 65 видів. Хребетні тварин представлені 462 видами, з яких
найбільшим різноманіттям відрізняються птахи ‒ їх відмічено 309 видів.
Фауна плазунів налічує 9 видів і є однією з найрізноманітніших серед
заповідників України. За всі роки спостережень у морських водах
заповідника виявлено 83 види риб, або близько 50 % видового складу риб
Чорного моря. Наземна фауна ссавців складається з 50, а морська ‒ із 3 видів.

10.

Заповідник відіграє особливу роль у збереженні рідкісних видів
птахів. В його межах відбувається гніздування таких рідкісних видів,
як кулик-сорока, морський зуйок, гага звичайна, чоботар, ходуличник,
крохаль довгоногий, реготун чорноголовий, орлан-білохвіст, дрохва,
пелікан рожевий, баклан великий та біла чапля мала та інші.

11.

Кулик-сорока

12.

Морський зуйок

13.

Гага звичайна

14.

Чоботар

15.

Ходуличник

16.

Реготун чорноголовий

17.

Орлан білохвіст

18.

Загалом на території заповідника мешкають 29 видів тварин,
занесених до Європейського червоного списку, та 124 види, занесених
до Червоної книги України. У межах заповідних акваторій
трапляються рідкісні нині морські ссавці: афаліна чорноморська,
білобочка чорноморська та тюлень-монах середземноморський.

19.

Афаліна чорноморська

20.

Білобочка чорноморська

21.

Тюлень-монах
середземноморський

22.

Марка
«Чорноморський
біосферний
заповідник»,
створена в 2002 р.
Валерієм Руденко.

23.

Чорноморський біосферний заповідник ‒ найбільший
заповідник держави, один з найстаріших та найбільш цінних
в Україні.

24. Дякую за увагу!

English     Русский Rules