1.26M
Category: pedagogypedagogy

Світ юридичних професій

1.

2.

Юрист - це в першу чергу
захисник права і
справедливості! Звісно,
зараз це звучить смішно,
так як не скрізь даної
концепції дотримуються але все ж, головна мета
юриста - саме захист
прав, слідкування за
виконанням і
дотриманням
демократичних принципів.

3.

Юридична освіта – певний освітній рівень,
здобутий в результаті послідовного,
системного та цілеспрямованого
процесу засвоєння системи правових
знань, поглядів, переконань, умінь і
навичок, формування особи, як
громадянина, здатного до професійноправової діяльності.

4.

Адвока́т — юрист, що надає
професійну правову
допомогу громадянам та
юридичним особам шляхом
реалізації права в їх інтересах.
В Україні адвокат — фізична
особа, яка здійснює
адвокатську діяльність на
підставах та в порядку, що
передбачені Законом України
«Про адвокатуру та
адвокатську діяльність»

5.

Прокуро́р — головний
законний представник
обвинувачення в країнах
цивільного права з системою
слідства або в країнах
загального права, що
прийняли змагальну систему.
Обвинувачення — сторона, що
відповідає за виклад доказів
проти особи, підозрюваної в
здійсненні правопорушення, в
ході судового розгляду у
кримінальній справі.

6.

Слідчий — службова особа
органу внутрішніх справ, органу
безпеки, органу, що здійснює
контроль за додержанням
податкового законодавства,
органу державного бюро
розслідувань, підрозділу
детективів, підрозділу
внутрішнього контролю
Національного антикорупційного
бюро України, уповноважена в
межах компетенції,
передбаченої Кримінальним
процесуальним кодексом
України, здійснювати досудове
розслідування кримінальних
правопорушень

7.

Суддя - це посадова
особа державного
органу судової влади,
яка наділена
повноваженнями
здійснювати
правосуддя і
виконувати свої
обов'язки на
професійній основі.

8.

Нотаріус — це уповноважена
державою фізична особа, яка
здійснює нотаріальну діяльність у
державній нотаріальній конторі,
державному нотаріальному архіві
або незалежну професійну
нотаріальну діяльність, зокрема
посвідчує права, а також факти,
що мають юридичне значення, та
вчиняє інші нотаріальні дії,
передбачені законом, з метою
надання їм юридичної вірогідності.

9.

Юрисконсульт — штатний
працівник юридичної особи, що
забезпечує дотримання
законодавства, як організацією,
так і по відношенню до
організації з боку інших учасників
правовідносин.

10.

Правильно складене звернення до
держустанови - запорука того, що на
нього дадуть відповідь.
Причому офіційно, на папері.
Така відповідь, при необхідності, може
допомогти в суді.

11.

12.

Домашнє завдання
• Опрацювати конспект та відповідний текст
підручника.
• Підготувати відповіді на запитання розміщені
після відповідного тексту підручника.
• Приготувати на А4 рекламний буклет «Світ
юридичних професій».
English     Русский Rules