Загальні відомості
Загальні відомості
Головні риси ЕГП
Природно-ресурсний потенціал
Мінеральні ресурси.
Загальні риси населення
Загальні риси господарства
Сільське господарство
Сільське господарство Африки. Частка Африки в світовому господарстві.
7.19M
Category: geographygeography

Континент Африка

1.

2.

Загальні відомості
• Загальне число держав та
залежних територій в
Африці — 62 (з них 54
незалежних). Серед них 10
острівних,
• 15
внутрішньоконтинентальних та
37 держав з виходом до
морів і океанів.
• Залежні та спірні території
(всього 8): Західна Сахара
(Марокко – Мавританія) Канарські
Острови (Іс) Сеута (Іс)
Мадейра(П) Майотта (Ф)
Мелілья (Іс) Острів Святої Єлени
(ВБ) Реюньйон (Ф)).

3.

Загальні
відомості
• Площа – 30,3
млн км2
• Населення 900 млн осіб
(14% від населення Землі)
• Пересічний ВВП на
душу населення - $653.

4.

СКЛАД Т Е Р И Т О Р ІЇ А Ф Р И К И
54
держави
44
материкових
- республіки
- монархії
10
острівних
За державним ладом тільки
три держави мають
монархічну форму правління,
інші республики.
За адміністративним
устроєм - чотири федеративні
республіки, інші унітарні.
Федеративні республіки

5. Загальні відомості

Головні риси ЕГП
• Має вихід до
Атлантичного океану
• Вихід до Середземного
моря
• Вихід до Червоного моря
• Вихід до Індійського
океану
• Близькість до політично
нестабільного регіону
(Близького Сходу)
• 15 країн Африки не мають
виходу до моря

6. Загальні відомості

Природно-ресурсний потенціал
• Поверхня – переважно рівнинна
• Різноманітні кліматичні умови
• Має 30% світових корисних
копалин
• Значні водні ресурси
• Неродючі ґрунти
• Високий рекреаційний
потенціал

7.

Мінеральні ресурси.
• 4/5 світових запасів
хромітів
• 2/3 світових запасів
фосфоритів
• 3/5 світових запасів
титану
• 2/5 світових запасів
марганцю
• 1/3 світових запасів
урану, міді, кобальту

8. Головні риси ЕГП

Гірничо - добувні райони
Мінеральні ресурси

9. Природно-ресурсний потенціал

Загальні риси населення
• Раси: європеоїдна, негроїдна,
монголоїдна.
• Високий природній приріст: 44‰
населення діти та підлітки
• Нерівномірність розміщення
• Середній рівень урбанізації – 41%

10. Мінеральні ресурси.

140
Нігерія
103
Нігер
Ефіопія
63
33
Танзанія
21
Уганда
29,5
Кенія
44
Конго
28
Марокко
30,5
Алжир
28,5
Судан
0
10
20
30
40
50
млн.чол.
60
70
80
90
100 110 120 130 140 150

11.

3%
Віковий склад
населення.
Умовні знаки
45%
52%
діти (0 - 14 р)
дорослі (15 - 59 р)
похилого віку (старше 59)

12. Загальні риси населення

13.

14.

15.

Динаміка росту частки міського
населення Африки.
40%
35%
30%
40%
25%
32%
20%
15%
22%
10%
5%
10%
0%
1950
1970
1990
Умовні знаки:
НИГЕРИЯ
Абуджа
Лагос
Найбільшим містом Африки є
місто Лагос в Нігеріі. Ще в 1950
році його насення складало
близько 300 тис. осіб, а зараз
досягло 13 млн.
2005

16.

• У міжнародному поділі праці Африка виділяється як
експортер сільськогосподарської сировини,
• мінерально-сировинних ресурсів (залізні руди, нафта,
алмази, золото, мідь, уран).

17.

Загальні риси господарства
• Низький рівень розвитку
• Вузька спеціалізація
(окрім ПА, Марокко)
• Перевага екстенсивного
сільського господарства
• Наслідки колонізації у
територіальній структурі
• 4% от світового ВВП

18.

Сільське господарство
• 65 % населення зайнято у сільському господарстві
• Екстенсивний шлях розвитку господарства
• Аграрні відносини у країнах Африки відрізняються
винятковою складністю. Для них характерне переплетення
дофеодальних, феодальних та капіталістичних форм
землеволодіння та землекористування.

19.

Сільське господарство Африки.
Частка Африки в світовому
господарстві.
Какао-бобы
Маніока
Сизаль
Кофе
Арахіс
Просо і сорго
Оливки
Чай
54%
42%
27%
21%
20%
20%
13%
12%

20. Загальні риси господарства

21. Сільське господарство

22. Сільське господарство Африки. Частка Африки в світовому господарстві.

23.

Транспорт
-Дороги та шляхи не
відповідають
сучасним вимогам
-Низький рівень
транспортного
забезпечення
перешкоджає
господарському
освоєнню нових
районів
-Є взагалі
безтранспортні
регіони

24.

Субрегіони Африки.
Северная Африка
Південна Африка
Східна Африка
Тропическая Африка
Північна Африка
Західна Африка
Центральна Африка

25.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АФРИКИ
ЕГП країн, політична карта
Які
зміни
і
чому
відбулися на політичній
карті Африки після II
світової війни?
Скільки країн на сучасній
політичній
карті
Африки?
Природні ресурси
Населення
Як можна оцінити природноресурсний потенціал
Африки?
Яка держава Африки володіє
винятковим набором
природних ресурсів?
•Яка чисельність
населення регіону?
•Які країни Африки
мають більше 100 млн.
жителів?
•Які темпи відтворення
населення?
•Який етнічний склад
населення країн Африки?
•Які основні риси
розміщення населення
Африки?
•Які країни мають
найвищий, а які
найнижчий рівень
урбанізації?
•Як проявляється в
країнах Африки «міський
вибух»?
•Назвіть найбільші
міста Африки.
Характеристика господартва
•Які факти свідчать про економічну відсталість країн
Африки ?
•У чому полягають типові риси галузевої та териториальной структури господарства африканських країн?
•Що таке монотоварной спеціалізація?
•Де розташовані головні промислові райони цих країн?
•Які галузі обробної промисловості отримали в країнах
Африки найбільший розвиток ?
•Який тип сільського господарства переважає в цих країнах ?
•За якими експортним с / г культурам вона займає провідне
місце у світовому виробництві?
•Чи можна говорити , що Африка має загальноафриканські
транспортну мережу?
•Чому більшість залізниць Африки має характер ліній
проникнення ?
English     Русский Rules