Національний склад населення України
Національний склад
Українці
Росіяни
Білоруси
Молдавани
772.76K
Category: geographygeography

Національний склад населення України

1. Національний склад населення України

Виконав:
[email protected]

2.

[email protected]

3.

[email protected]

4. Національний склад

• Україна є багатонаціональною
країною. На її території проживають
представники понад 130 національностей, народностей та етнічних
спільнот. Корінне населення українці - складає 77,8% (понад 37
млн. осіб).
[email protected]

5.

[email protected]

6.

[email protected]

7.

[email protected]

8. Українці

• Їх частка у національному складі складає
77,8 % (це понад37,5 млн осіб). Українці
становлять більшість в усіх регіонах,
окрім АР Крим. Найвища частка українців у
населенні Тернопільської, ІваноФранківської і Волинської областей (понад
97 %), найнижча – в АР Крим(менше 25
%), Луганській, Донецькій, Одеській област
ях (понад 52 %).
[email protected]

9.

[email protected]

10. Росіяни

• Найбільшою національною меншиною
в Україні є росіяни. Після проголошення
незалежності України частка росіян
зменшилась з 22 до 17 %. Найвища
частка росіян у
населенні Криму (58%), Донецькій і Луганській областях (понад 38 %).
[email protected]

11.

[email protected]

12. Білоруси

• Білоруси є третьою за чисельністю етнічною
групою в Україні. Їх частка становить 0,6 % від
загального числа жителів країни. Основна
частина білорусів проживає
в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Білоруси оселилися в цих регіонах у
період їх активного промислового освоєння,
коли там створювалися нові робочі місця,
жваво велося житлове будівництво.
[email protected]

13. Молдавани

• Більшість молдаван, які становлять
0,5 % населення України, проживають
у сусідніх з Молдовою областях –
Одеській, Вінницькій та Чернівецькій.
[email protected]

14.

• Кримськи татари- їх частка досягла 0,5 % (у
Криму – 12 %).
• Болгари складають 0,4 % населення України.
Вони проживають переважно у південних
областях нашої країни –
Одеській, Миколаївській та Херсонській.
• Румуни (0,3 % в населенні країни), як і
молдавани, зосереджені в сусідніх з Румунією
областях – Одеській та Чернівецькій.
• Угорці (так само 0,3 %) – на кордоні з
Угорщиною. У місцях компактного проживання
угорців, на півдні Закарпатської області, діють
угорські школи, угорською мовою видаються
газети.
[email protected]

15.

• Частка поляків у населенні України становить
0,3 %.
• Значно скоротилася частка євреїв (0,2 %),
що обумовлено їх міграцією за кордон.
• Проживають в Україні і греки (0,2 %). Грецькі
поселення з’явилися в Приазов’ї у другій
половині ХVІІІ ст. Саме греки заснували місто
Маріуполь та поселення навколо нього.
Основна частина греків проживає
в Донецькійобласті та Криму.
• Крім зазначених народів
є словаки, чехи, гагаузи, цигани та ін.
[email protected]
English     Русский Rules