Особливості функціонування інституту кураторства у навчально-виховному процесі в сучасному вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акред
Навчально-виховний процес вищого навчального закладу та його ефективність пов’язані з багатьма факторами, насамперед внутрішньою мотива
Позааудиторна робота
Становлення майбутніх фахівців залежить і від особистісних та професійних якостей куратора
Кураторство
Куратор повинен бути
Сьогодні кураторство набуває інших рис
Сучасне виховання спрямоване на створення умов для саморозвитку і самовиховання особистості
Кардинальною метою виховної роботи у ВНЗ є підготовка національної інтелігенції шляхом формування гармонійно розвиненої, цілісної особи
Основні завдання, що їх покликані вирішувати куратори,
Необхідним для куратора є відповідний рівень підготовки, громадянської та моральної зрілості, любові до людей, знань основ педагогіки, пси
Куратор має можливість
Основною метою роботи куратора є створення згуртованого колективу в групі
Зміст діяльності куратора регламентується основними державними документами України
Першочергове завдання куратора академічної групи на всіх етапах становлення студента – допомогти йому знайти себе.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
2.80M
Category: pedagogypedagogy

Особливості функціонування інституту кураторства у навчально-виховному процесі в сучасному вищому навчальному закладі

1. Особливості функціонування інституту кураторства у навчально-виховному процесі в сучасному вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акред

Особливості функціонування
інституту кураторства
у навчально-виховному процесі
в сучасному вищому навчальному закладі
І-ІІ рівнів акредитації
Підготувала:
заступник директора з навчально-виховної роботи
Калуського коледжу економіки, права та
інформаційних технологій ІФНТУНГ
Галина Добровольська

2. Навчально-виховний процес вищого навчального закладу та його ефективність пов’язані з багатьма факторами, насамперед внутрішньою мотива

Навчально-виховний процес вищого навчального закладу та
його ефективність пов’язані з багатьма факторами, насамперед
внутрішньою мотивацією як викладачів, так і студентів

3. Позааудиторна робота

Робота кураторів
академічної групи є однією
зі складових формування
професійної компетентності
майбутніх фахівців
в умовах ВНЗ І-ІІ р.а.

4. Становлення майбутніх фахівців залежить і від особистісних та професійних якостей куратора

5. Кураторство

є одним з головних стратегічних напрямків виховної роботи у
вищому навчальному закладі

6. Куратор повинен бути

7. Сьогодні кураторство набуває інших рис

куратор – друг і наставник
куратор – єднальна ланка між
студентами й адміністрацією

8. Сучасне виховання спрямоване на створення умов для саморозвитку і самовиховання особистості

9. Кардинальною метою виховної роботи у ВНЗ є підготовка національної інтелігенції шляхом формування гармонійно розвиненої, цілісної особи

Кардинальною метою виховної роботи у ВНЗ є підготовка
національної інтелігенції
шляхом формування гармонійно розвиненої, цілісної особистості

10. Основні завдання, що їх покликані вирішувати куратори,

мають стати
привабливими
для студентів
і збігатися
з їхніми власними
прагненнями до
самовдосконалення

11.

Головні функції діяльності куратора:
- Організаторська
- Дослідно-аналітична
- Інформаційна
- Соціальна
- Спрямовувальна (морально-виховна)
- Стимулювальна
- Координаційна
- Комунікативна

12. Необхідним для куратора є відповідний рівень підготовки, громадянської та моральної зрілості, любові до людей, знань основ педагогіки, пси

Необхідним для куратора є
відповідний рівень підготовки, громадянської та моральної
зрілості, любові до людей,
знань основ педагогіки, психології та
методики виховної роботи, конструктивних, організаторських,
комунікативних, діагностичних та прикладних умінь

13. Куратор має можливість

14. Основною метою роботи куратора є створення згуртованого колективу в групі

15. Зміст діяльності куратора регламентується основними державними документами України

16. Першочергове завдання куратора академічної групи на всіх етапах становлення студента – допомогти йому знайти себе.

Якщо людина отримує
завдання, яке не
відповідає її нахилам,
вона ніколи не пізнає,
наскільки цікавою
може бути праця.

17. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

З любов’ю,
Галина Добровольська
English     Русский Rules