Теоретичні засади дослідження споживчої поведінки
План лекції
1. Споживча поведінка відвідувачів
Навіщо вивчати поведінку споживачів?
Навіщо вивчати поведінку споживачів?
Навіщо вивчати поведінку споживачів?
Навіщо вивчати поведінку споживачів?
У чому специфіка поведінки споживачів послуг гостинності? 1. Продукт складний і багатошаровий
У чому специфіка поведінки споживачів послуг гостинності?
У чому специфіка поведінки споживачів послуг гостинності?
У чому специфіка поведінки споживачів послуг гостинності?
2. Класифікація потреб споживачів послуг гостинності
Ієрархія потреб за теорією Маслоу
3. Мотивація, цінності та життєвий стиль споживачів
Мотивуючі фактори можуть бути розділені на дві групи:
Зміни в моделі поведінки споживачів послуг гостинності
5.94M
Category: marketingmarketing

Теоретичні засади дослідження споживчої поведінки. (Лекція 1)

1. Теоретичні засади дослідження споживчої поведінки

ЛЕКЦІЯ 1

2. План лекції

1. Споживча поведінка відвідувачів.
2. Класифікація потреб споживачів.
3. Мотивація, цінності та життєвий стиль.

3. 1. Споживча поведінка відвідувачів

Споживча поведінка — це дії, що
здійснює окрема особа, купуючи та
використовуючи товар чи послугу,
це розумові та соціальні процеси,
які передують цим діям або є їхнім
наслідком.
Споживча поведінка - є наукою
про те, «чому люди купують».

4. Навіщо вивчати поведінку споживачів?

Зрозуміти психологію як
споживачі думають,
відчувають, знаходять
причини і обирають між
різними
альтернативними
варіантами .

5.

6. Навіщо вивчати поведінку споживачів?

Визначити тенденції
поведінки споживача,
який знаходиться під
впливом середовища .

7. Навіщо вивчати поведінку споживачів?

Виявити структуру,
взаємозв’язок і
взаємообумовленість
потреб споживача.

8. Навіщо вивчати поведінку споживачів?

Визначити як
маркетологи можуть
адаптувати і поліпшити
свої маркетингові
кампанії та маркетингові
стратегії для більш
ефективного досягнення
споживання.

9.

Суть поведінки споживачів
Споживчі фактори
впливу
Придбання
Організаційні фактори
впливу
Споживання

10.

Споживчі фактори впливу
Організаційні фактори впливу
Культура
Особистість
Період життя
Дохід
Відносини
Мотивація
Почуття
Знання
Національність
Сім’я
Цінності
Доступні ресурси
Погляди
Попередній досвід
Референті групи
Бренд
Реклама
Просування
Ціна
Обслуговування
Зручність
Характеристика продукту
(послуги)
Усні комунікації
Якість
Атмосфера
Програми лояльності
Доступність

11. У чому специфіка поведінки споживачів послуг гостинності? 1. Продукт складний і багатошаровий

12. У чому специфіка поведінки споживачів послуг гостинності?

2.
В цілому купляють досвід, а не чітко визначений
продукт.
фаза очікування;
споживча фаза;
фаза пам’яті.

13. У чому специфіка поведінки споживачів послуг гостинності?

3.
відношення, настрій та очікування впливають на їхню
оцінку;
поведінка, безпосередньо, впливає на досвід їхніх
супутників

14. У чому специфіка поведінки споживачів послуг гостинності?

4. істотно впливають зовнішні фактори, які за межами
контролю.
Такі зовнішні впливи включають погодні умови, страйки,
війну і спалахи хвороб.

15. 2. Класифікація потреб споживачів послуг гостинності

Потреби
споживачів
послуг
гостинності - сукупність потреб, пов'язаних із
проживанням
і
пересуванням,
які
забезпечуються функціонуванням підприємств
системи харчування, готелями й іншими
засобами
розміщення,
транспортними
компаніями.

16. Ієрархія потреб за теорією Маслоу

До первинних потреб
відносять:
фізіологічні
потреби та
потреби в безпеці.
До вторинних потреб
відносять:
соціальні потреби,
потреби в повазі
та самовираженні.

17. 3. Мотивація, цінності та життєвий стиль споживачів

Потреба стає мотивом тоді, коли вона примушує людину
діяти, а її задоволення знижує психологічну напругу.
Мотив -
Потреба
Усвідомлення
Інтерес
це особливий стан
суб'єкта, що безпосередньо передує
поведінці, той зміст, що суб'єкт
проведення надає своїм вчинкам,
вибір способу дій для реалізації
інтересів суб'єкта в конкретних
умовах дії факторів зовнішнього
середовища.

18. Мотивуючі фактори можуть бути розділені на дві групи:

-
ті, які мотивують;
- ті, які мотивують відвідати певний ресторан у визначений час.

19.

Типологія мотивів
Культурні:
- відвідування
визначних місць
- набуття знань про
нові культури
Фізичні:
- відпочинок
- засмага
- вправи і здоров’я
Емоційні:
- ностальгія
- романтика
- пригоди
- ескапізм
- фантазія
- духовне збагачення
Споживач
Статус:
- винятковість
- модність
- досягнення хорошої
угоди
- демонстративні
можливості витрат
Особистий
розвиток:
- підвищення знань
- навчання новим
здібностям
Особисті:
- відвідування друзів та
рідних
- пошук нових друзів
- потреба задовольнити інших
- пошук економії за умов
обмеженого доходу

20.

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ
Множинні мотиви
Імовірно, що не може впливати тільки один
мотив. Вірогідніше всього, на них діють
декілька мотиваторів одночасно.
Загальні мотиви
Ми рідко самі відвідуємо ресторан
Виражені та реальні мотивації
Ми не завжди виражаємо наші справжні мотивації тому, що ми:
- не вважаємо, що вони будуть сприйняті іншими,як прийнятні;
- можемо не завжди розпізнати наш мотиви, так як вони можуть бути або
підсвідомі, або несвідомі;
- можемо визнати, що вони, явно, суперечливі.
- можемо усвідомлювати протиріччя між нашими мотивуючими факторами і
нашою фактичною поведінкою.

21. Зміни в моделі поведінки споживачів послуг гостинності

Новий досвід
• Ширша географія поїздок, краще освіта, швидко вчаться
• Тяжіють до пригод, прагнуть різноманітності, мають
спеціальні інтереси
Зміна стилю
життя
• Подорож – стиль життя, здоровии спосіб життя, більше
доходів, більш гнучкий робочий час, влаштовують собі
паузи
Зміни демографії
• Пусті гнізда, малі домогосподарства, більше одинаків і
парочок
Більш гнучкі
• Спонтанні, непередбачувані, витрачають менше часу на
підготовку, менше планують, демонструють різні типи
споживчої поведінки
Більш незалежні
• Хочуть відрізнятись від натовпу, несуть відповідальність за
себе, ризиковані
English     Русский Rules