ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ЄС лекція 4. Спецкурс “Основи євроінтеграції” Павленко О.О., д.пед.н., проф. 2017
Інститути ЄС
Інститути ЄС
Обов'язкова дія законів у національній державі
Демократична національна держава
Європейське об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС) як наднаціональна організація
ЄС сьогодні
ЄС як багаторівнева система
Значення підсумків референдуму в Ірландії у рамках багаторівневої системи ЄС
Багаторівнева структура ЄС
Європейська комісія
Президент ЄК Джин Клауді Юнкер
Рада Європейського Союзу (Рада МІНІСТРІВ)
Європейський парламент
Європейська рада
Президент Європейської ради Дональд Таск
Суд Європейського Союзу
Фактори, що визначають європейську політику держав
Циклічна модель ППР (процесів прийняття політичних рішень)
Процес прийняття рішень в багаторівневій системі ЄС
Формування політичного рішення
Виконання РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ЄС
2.11M
Category: policypolicy

Політична система ЄС

1. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ЄС лекція 4. Спецкурс “Основи євроінтеграції” Павленко О.О., д.пед.н., проф. 2017

2. Інститути ЄС

Європейська
комісія
Рада ЄС
Європейська
рада
Керівництво
Європейський
парламент
Суд ЄС
Правосуддя
Комітет регіонів
Економічн. і
соціальн. комітет
Консультації
Рахункова
палата
Європ.
центр. банк

3. Інститути ЄС

Європейська
комісія
Європейська
рада
Рада ЄС
Європейський
парламент
Суд ЄС
Рахункова
палата
Правосуддя
Прийняття
законів
Комітет регіонів
Наднаціональний
рівень
Європ.
центр. банк
Економічн. та
соціальн. комітет
Консультації
Держави-члени (уряд, парламент, політ. партії,
асоціації та об'єднання, громадська думка тощо)
Національний
рівень
Територіальні одиниці в складі держав-членів −
регіони, землі, провінції і т. ін. (уряди,
адміністрації, парламенти, політ. партії, асоціації тощо)
Регіональний
рівень

4. Обов'язкова дія законів у національній державі

Політична система
уряд, парламент,
адміністрації
з
а
к
о
н
и
Регулює спільне життя в
суспільстві
Громадяни

5. Демократична національна держава

Політична система
уряд, парламент,
адміністрації
Партії,
об’єднання,
ЗМІ
Участь
в
и
б
о
р
и
з
а
к
о
н
и
Громадяни
Регулює спільне життя в
суспільстві

6. Європейське об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС) як наднаціональна організація

ЄОВС 1951
Політична система
уряд, парламент,
адміністрації
Партії,
об’єднання,
ЗМІ
Участь
в
и
б
о
р
и
з
а
к
о
н
и
Громадяни
з
а
к
о
н
и
Регулює спільне життя
в суспільстві

7. ЄС сьогодні

ЄС
Політична система
уряд, парламент,
адміністрації
Партії,
об’єднання,
ЗМІ
Участь
в
и
б
о
р
и
з
а
к
о
н
и
Громадяни
з
а
к
о
н
и
Регулює спільне життя
в суспільстві

8. ЄС як багаторівнева система

- 3-и держави, міжнародна спільнота
- європейська громадськість
- європейські об’єднання, . . .
вимоги
Європейська
комісія
Рада ЄС
Європейський
парламент
Європейська
рада
закони
Суд ЄС
Наднаціональний
рівень
Національний
рівень
Політична
система ФРН
Політична
система Італії
Політична
система . . . . .
.....
Регіональний
рівень
Федеральні землі
Регіони

9. Значення підсумків референдуму в Ірландії у рамках багаторівневої системи ЄС

може загальмувати процес
приєднання нових держав
перешкоджає трансформації
інституціональної системи ЄС
Європейська
комісія
Рада ЄС
Європейський
парламент
Європейська
рада
закони
Суд ЄС
Наднаціональний
рівень
Національний
рівень
Регіональний
рівень
Політична система
Ірландії
1-й референдум щодо
Лісабонського договору
нівелює згоду інших
держав-членів ЄС

10. Багаторівнева структура ЄС

Європейська
комісія
Європейська
рада
Рада ЄС
Європейський
парламент
Суд ЄС
Рахункова
палата
Правосуддя
Прийняття
законів
Комітет регіонів
Наднаціональний
рівень
Європ.
центр. банк
Економічний і
соціальн. комітет
Консультації
____________________________________________________
Держави-члени (уряд, парламент, політ. партії,
асоціації і об'єднання, громадська думка тощо)
Національний
рівень
Територіальні одиниці в складі держав-членів −
регіони, землі, провінції тощо (уряди, парламенти,
адміністрації, політ. партії, асоціації, обʼєднання та
ін.)
Регіональний
рівень

11. Європейська комісія

Право
законодавчої
ініціативи
розробляє
пропозиції щодо
розвитку союзної
політики
28 членів з терміном
повноважень 5 років; по
одному від кожної держави
Зовнішнє
представництво
наприклад, у
міжнародних
організаціях
Генеральні
директорати
галузеві
(22)
зовнішні
зносини (4)
Виконавчі функції
зі здійснення союзної
політики
загальні
служби (8)
Функції
Комісії
внутрішні
служби (11)
Контроль
за дотриманням та виконанням
Договорів ЄС

12. Президент ЄК Джин Клауді Юнкер

13. Рада Європейського Союзу (Рада МІНІСТРІВ)

Головний
директивний орган
Приймає
рішення
переважно
кваліфікованою
більшістю
Законодавчий орган
Комітет постійних
представників
готує проекти рішень
Складається з
міністрів державчленів ЄС;
збирається в різних
складах в залежності
від обговорюваних
питань
Головування
ротація кожні
півроку
Генеральний
секретаріат
надає допомогу в
роботі Ради
300 комітетів і
робочих груп
3,5 тис.
співробітників

14. Європейський парламент


8 парламентських
фракцій
Європейська
народна партія
Соціал-демократи
Альянс лібералів
та демократів
Європи
Фракція зелених
Європейські
консерватори і
реформісти
Об'єднані
європейські ліві /
Північні ліві зелені
Безпартійні
Президиум
Функції
Законодавча
Контроль за
бюджетом
Контроль
Обирають терміном
на 2,5 роки
751 депутат
24
парламентських
комітети
Обираються
населенням терміном
на 5 років

15. Європейська рада

Держави-члени
Німеччина,
Франція,
Великобританія
Склад
• Глави держав
та урядів
• Президент
Європейської
ради
• Президент
Європейської
комісії
• Верховний
представник з
іноземних справ
і політики
безпеки ЄС
Глави
держав
ЄС
Дональд
Таск
Джин
Клауді
Юнкер
Федеріка
Могеріні
Функції
вироблення
генеральної
політичної
лінії
Робота ради
- 4 зустрічі на
рік
- Рішення
приймаються
консенсусом
- Приймає
резолюції і
заяви

16. Президент Європейської ради Дональд Таск

17. Суд Європейського Союзу

Функції
забезпечення
законності при
застосуванні
статутних
договорів
Європейський суд
Суд загальної
юрисдикції
Склад:
27 суддів та 8
генеральних
адвокатів
Призначаються
на 6-річний
термін урядами
Засідання
проводяться:
- У повному
складі
- У складі великої
палати (13
суддів)
- У складі палати
з -6 суддів
Трибунал цивільної
служби
Процедура подання позову
- Запити національних судів
- Позови щодо порушення
статутних договорів
- Позови про недійсність
підзаконних актів ЄС
- Позови щодо бездіяльності
інститутів ЄС

18. Фактори, що визначають європейську політику держав

Відносно стабільні
фактори
Специфічні
для державчленів
Відносно мінливі
фактори
Система прийняття рішень в ЄС
Склад уряду
Базові позиції стосовно ЄС
Актуальні настрої і думки
Конституційно-правові норми
Економічна ситуація
Інституційні рамки
Актуальні проблеми
Політична культура
Специфічні
для сфер
політики
Відносини між акторами в
конкретних сферах політики
Характерна для конкретної
сфери «ідеологія» відносин
Актуальні стосунки між
акторами в конкретних
сферах політики
Актуальні проблеми

19. Циклічна модель ППР (процесів прийняття політичних рішень)

Ідентифікація
проблеми
Нове
формулювання
Формування
порядку
денного
Завершення
міри
Імплементація
Формулюва
ння рішення

20. Процес прийняття рішень в багаторівневій системі ЄС

Ідентифікація проблеми
Н
а
д
н
а
ц
и
й
р
і
в
е
н
ь
Н
а
ці
о
н
и
й
р
і
в
е
н
ь
Експерти
Європейські
об'єднання
Генеральний
директорат
Комісії
Державичлени
Пропозиція
Національні
об'єднання
Формування порядку
Європейські
об'єднання
Актори з
третіх країн
Консультації в
Комісії
Державичлени
Проект закону
Національні
об'єднання
Здійснення впливу

21. Формування політичного рішення

Н
а
д
н
а
ц
и
й
р
І
в
е
н
ь
Н
а
ц
І
о
ни
й
р
І
в
е
н
ь
Робочі
групи Ради
ЄП
Проект
Поправки
до
законопроекту
Рада
міністрів
ЄСК
Недержавні
актори
Парламенти
Думки
Рада
міністрів
Регламент
Директива
Комітет постійних
представників
регіони
Здійснення
тиску на
національному
рівні
уряди
Здійснення тиску
державами
на ЄС

22. Виконання РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ЄС

Комісія
3
Н
а
д
н
а
ц
и
й
1
Комісія
Вимоги щодо
виконання
регламенту
Прийняття
Регламент
Консультативні
комітети
р
ів
е
н
ь
Контролює в
обох
випадках
виконання,
за необхідності
позов
до
Європейського
Суду
2
Н
а
ц
і
о
н
и
й
р
ів
е
н
ь
Уряди
Парламент
Регіони
Подання, висловлення позиції
Виконання національними
органами влади
Недержав
ні актори
Здійснення тиску
English     Русский Rules