Лівобережна та Слобідська Україна
Хронологія
Відновлення гетьманства у 1750р
Гетьманство Кирила Розумовського
Остаточна ліквідація гетьманства. Діяльність Петра Румянцева у Лівобережній Україні.
Скасування козацького устрою на Слобожанщине. Ліквідація залишків автономного устрою Гетьманщини
Катерина ІІ
Висновок
2.50M
Category: historyhistory

Лівобережна та Слобідська Україна

1. Лівобережна та Слобідська Україна

8 клас, Історія України, тема 30,
Хорькова Л.В., КЗШ №114

2. Хронологія

1
1781 – Поділ Гетьманщини на 3 намісництва, утворення
Малоросійського генерал-губернаторства
2
1783 – Скасування полково-сотенного устрою, утворення
загальноросійських судів, ліквідація козацтва
3
1783 – Указ Катерини ІІ про заборону переходу селян,
запровадження кріпацтва
4
1785 – «Грамота про вольності дворянства», українська шляхта
урівнювалася в правах з російським дворянством
5
1750 – 1764 – гетьманування К.Розумовського

3. Відновлення гетьманства у 1750р

• Після смерті Д.Апостола в 1734
влада в Гетьманщині передана
«Правлінню гетьманського
уряду»;
• Імператриця Єлизавета Петрівна
– донька Петра І;
• Відбуваються зміни через
загрозу війн з Османською
імперією, Прусією;
• Єлизавета Петрівна була у Києві
– 1744р.;
• Обрано в 1750 р. у Глухові
гетьманом Кирила
Розумовського.
Гетьман К.Розумовський

4. Гетьманство Кирила Розумовського


Гетьманство Кирила Розумовського
Самостійно призначав полковників та роздавав землі;
Відновив скликання старшинських рад;
Почав відновлення Батурина;
1760-1763 – провадив судову реформу;
Вищою судовою інстанцією став Генеральний Суд;
Полків було 10, поділялися на 2 судових повіти, в яких були
підкоморський суд та земський суд;
Гетьманщина мала перетворитися з військової на цивільну
державу;
Здійснено реформи в армії та освіті;
Відкривалися школи для козацьких дітей;
Гетьман мав намір відкрити університети в Києві та
Батурині;

5. Остаточна ліквідація гетьманства. Діяльність Петра Румянцева у Лівобережній Україні.

• 1762 – померла Єлизавета, на престол – Петро ІІІ;
• 1762 – Катерина ІІ(чолобитні про права Гетьманщини);
• 10.11.1764 - ліквідація гетьманської влади;
• Друга Малоросійська колегія – Петро Рум’янцев;
• Ліквідація усіх українських інституцій, ревізія усіх
власностей, впорядкування податків;
• Заміна натурального податку грошовим;
• Російсько – турецька війна 1768-1774рр.;
• Григорій Полетика – відстоювання інтересів України.

6.

7. Скасування козацького устрою на Слобожанщине. Ліквідація залишків автономного устрою Гетьманщини

• Серпень 1765 – указ Катерини ІІ про скасування
полкового устрою і створення Слобідсько –
Української губернії:
• Створено 5 гусарських полків;
• Козаки позбавлені прав;
• 1780 – створено Харківське намісництво;
• Вересень 1781 – Малоросійське генералгубернаторство(Київське, Чернігівське,
Новгород-Сіверське).
• Травень 1783 – закріпачення селян;
• Липень 1783 – реформування козацької армії.

8. Катерина ІІ

9. Висновок

• На початку 80-х років XVIIIстоліття було
остаточно ліквідовано Українську державу.
Настає період становлення нової національної
ідеї розгортання боротьби за відновлення
Української держави.
English     Русский Rules