Положення елемента Феруму в періодичній системі Д.І. Менделєєва.
Будова атома Феруму
1s2 2s2 2р6 3s2 3р6 3d6 4s2
Запам’ятай!
Фізичні властивості заліза:
Хімічні властивості заліза
Хімічні властивості заліза
Fe + 2HCl —>FeCl2 + H2
Хімічні властивості заліза
Fe + CuCl2 —> FeCl2 + Cu
Сполуки Феруму :
Ступінь окиснення металу в оксиді повинна відповідати ступеню окиснення металу у відповідному гідроксиді
Які реакції відповідають схемі Fe+2 =>Fe+3 ?
Якісні реаукції на йони Феруму Fe2+ і Fe3+
Лабораторний дослід Здійснити практично ланцюг хімічних перетворень . Скласти рівняння хімічних реакцій .
3.99M
Category: chemistrychemistry

Ферум. Залізо. Будова атома, фізичні і хімічні властивості

1.

Ферум. Залізо:
будова атома, фізичні і
хімічні властивості.
Генетичні ряди Феруму (II) і
Феруму (III).

2. Положення елемента Феруму в періодичній системі Д.І. Менделєєва.

Порядковий
номер
26
Період
Четвертий
Група
II
Підгрупа
Побічна

3. Будова атома Феруму

Дописати
2
1s
2
2s
електронну формулу
6

2
3s
6
3р ….

4. 1s2 2s2 2р6 3s2 3р6 3d6 4s2

Які електрони для елементів головних підгруп
являються валентними?
А які електрони для елементів побічних підгруп
являються валентними?
Запам’ятай!
Особливістю електронної будови елементів
побічних підгруп являється заповнення
електронами не останнього, а
передостаннього рівня.

5. Запам’ятай!

Валентні електрони
атомів елементів побічних
підгруп розприділяються
на останньому і
передостанньому рівнях.

6.

Для Феруму характерні два
основні ступені окиснення:
+2, +3.
0
+2
Fe –2e = Fe
Fe0 –3e = Fe+3

7. Фізичні властивості заліза:

Колір
Сріблясто-білий
Блиск
Блискучий
Пластичність
Дуже пластичний, легко кується,
прокатується, штампується
Магнітні
властивості
Намагнічується і розмагнічується
Температура
плавлення
15390С
Твердість
Твердий

8.

Fe
+2
+3
+2, +3
S, Cu2+, p.HCI,
p.H2 SO4
CI2, HNO3
O2, H2O

9.

Закінчити рівняння хімічних реакцій:
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
+
+
+
+
+
+
+
CI2 =
S=
HCI =
O2 =
CuSO4 =
H2O =
O2 + H2O =

10. Хімічні властивості заліза

Взаємодія з простими речовинами -неметалами
1) З киснем.
0
0
+2, +3
-2
3Fe + 2O2 —>Fe3O4
+2 -2
+3
-2
(FeO • Fe2O3)
2) З сіркою і хлором.
Запишіть рівняння реакції і складіть електронний
баланс.

11.

0
0
+2 -2
Fe + S —>FeS
електронний баланс
Fe0 – 2e- —> Fe2+
S0 + 2e- —> S2-
+3
-1
2Fe0 + 3Cl20 —> 2FeCl3
електронний баланс
Fe0 – 3e- —> Fe3+
Cl20 +2e- —> 2Cl1-

12. Хімічні властивості заліза

Взаємодія з складними речовинами
1) З водою.
3Fe0
+2, +3
+ 4H2O
—> Fe3O4 + 4H20
при t =7000 - 9000
2) З кислотами.
Дослід: здійснити реакцію між порошком
заліза і хлоридною кислотою.
В якому випадку можливі реакції між
металом і кислотою?
Скласти рівняння реакції.
Зробити висновок.

13. Fe + 2HCl —>FeCl2 + H2

Метали
Взаємодіють з
кислотами коли:
1. Метал знаходиться в ряду
активності металів до
водню.
2. Повинні одержати
розчинну сіль.
3. Реакція характерна для
розчинів кислот.
4. Метал + кислота → сіль +
водень

14. Хімічні властивості заліза

3) З солями.
Дослід: здійснити
реакцію між
порошком заліза і
розчином купрум
(II) хлориду
В якому випадку
можливі реакції
між металом і
розчином солі?
Скласти
рівняння
реакції.
Зробити висновок.

15. Fe + CuCl2 —> FeCl2 + Cu

Метали
Взаємодіють з
розчинами солей
коли:
1. Кожний метал
витісняє із розчинів
солей всі інші
метали, які
розміщенні правіше
нього в ряду напруг.
2. Обидві солі (і
реагуюча і утворена
в результаті реакції)
повинні бути
розчинні.

16. Сполуки Феруму :

Fe3O4 – магнітний
залізняк
Fe2O3 – червоний
залізняк (гематит)
2Fe2O3 * 3H2O –
бурий залізняк
FeS2 –залізний
колчедан

17. Ступінь окиснення металу в оксиді повинна відповідати ступеню окиснення металу у відповідному гідроксиді

+2
+2
FeO —>Fe(OH)2
Даний оксид
проявляє основний
характер.
Які реакції
підтверджують
основний характер
оксидів?
+3
+3
Fe2O3 —> Fe(OH)3
Які сполуки
називають
амфотерними?

18. Які реакції відповідають схемі Fe+2 =>Fe+3 ?

1)
2)
3)
2FeCI2 + CI2 = 2FeCI3
FeCI3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCI
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3

19. Якісні реаукції на йони Феруму Fe2+ і Fe3+

На йони Fe2+
+2
+3 +2
FeCl2 + K3[Fe(CN)6] —> KFe[Fe(CN)6]+2KCL
червона кровяна сіль
синій осад
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
На йони Fe3+
+3
+3 +2
FeCl3 + K4[Fe(CN)6] —> KFe[Fe(CN)6]+3KCL
жовта кровяна сіль
+3
синій осад
+3
FeCl3 + KCNS —> Fe(CNS)3 + 3KCl
роданід калію
розчин червоного кольору

20. Лабораторний дослід Здійснити практично ланцюг хімічних перетворень . Скласти рівняння хімічних реакцій .

Вариант 1:
Fe —> FeCl2 —> Fe(OH)2 —> FeO
Вариант 2:
Fe —> FeCl3 —> Fe(OH)3 —> Fe2O3
English     Русский Rules