Лекція
План лекції:
Основними способами рятування є:
Комплект рятувального спорядження
Прямий та спіралеподібний еластичні рятувальні рукави
Рятування по навісним та стаціонарним пожежним драбинам
Стрибкові рятувальні пристрої Улаштування натяжного полотна
Пневматичні рятувальні мати
Пневматичний рятувальний мат з надувним каркасом
Рятувальні трапи
2. Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі. (п.п. 1.6.4. СД у НС).
Принципи визначення вирішального напрямку. (п.п. 1.6.5. СДуНС).
6 - вогнем охоплена будівля, що не є цінною і виникла загроза поширювання вогню на сусідні будівлі – основні сили і засоби зосереджуються і
353.00K
Category: life safetylife safety

Рятування людей на пожежі. Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі

1. Лекція

на тему:
“Рятування людей на пожежі.
Вирішальний напрямок
оперативних дій на пожежі”.

2. План лекції:

1. Рятування людей на пожежі –
випадки, способи, послідовність та ін.
2. Вирішальний напрямок оперативних
дій на пожежі.
3. Принципи визначення вирішального
напрямку оперативних дій на пожежі.

3.

Евакуація людей - вимушений
процес самостійного руху людей у
супроводі
пожежних
або
підготовлених осіб на об`єкті із
зони діючих на них небезпечних
факторів пожежі або коли вони
можуть розповсюдитись у місця
перебування людей.

4.

Рятування людей
- це
оперативні дії, скеровані на
збереження життя людей, які не
можуть самостійно покинути
зону, де діють або є загроза дії на
них небезпечних факторів пожежі
(вогню,
диму,
високої
температури).

5.

Випадки проведення рятувальних робіт:
- якщо людям загрожує вогонь, дим, висока
температура, небезпека вибуху, обвалення
конструкцій, опромінювання радіоактивними
речовинами;
- коли
приміщення, де вони знаходяться,
заповнене або може бути заповненим у процесі
розвитку пожежі шкідливими парами та
газами;
- при загрозі розповсюдження вогню, диму та
інших шкідливих газів на шляхи евакуації людей,
якщо люди не можуть покинути небезпечні
місця.

6.

Для рятування людей використовують
такі шляхи:
- основні входи і виходи;
- запасні виходи;
- віконні прорізи, балкони, галереї, лоджії;
- переходи з використанням стаціонарних драбин;
- переходи з використанням ручних пожежних
драбин, автодрабин, автопідіймачів та інших
рятувальних пристроїв, що є на озброєнні
пожежних підрозділів;
- люки у перекриттях, якщо через них можна
вийти з будівлі або перейти в її безпечну
частину з послідуючим виходом зовні;
- отвори у перегородках, перекриттях та стінах,
які виконані пожежними.

7. Основними способами рятування є:

- самостійний вихід людей;
- виведення людей під наглядом
пожежних;
- винесення людей з небезпечної зони;
- спуск потерпілих за допомогою
спеціальних рятувальних засобів
(ручні драбини, авто драбини,
мотузки, тощо).

8.

!!!
Вибір шляхів та способів рятування
людей здійснюється в залежності
від обстановки, що склалася, та
наявної кількості сил і засобів за
принципом:
“від простого до складного”

9.

Спеціальні рятувальні засоби:
- автодрабини та автопідіймачі;
- ручні пожежні драбини;
- рятувальні рукави із страхувальними
пристроями;
- індивідуальні рятувальні пристрої і
пожежні рятувальні мотузки та ін.

10. Комплект рятувального спорядження

11. Прямий та спіралеподібний еластичні рятувальні рукави

12.

13. Рятування по навісним та стаціонарним пожежним драбинам

14. Стрибкові рятувальні пристрої Улаштування натяжного полотна

15. Пневматичні рятувальні мати

16. Пневматичний рятувальний мат з надувним каркасом

17. Рятувальні трапи

18. 2. Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі. (п.п. 1.6.4. СД у НС).

Вирішальним напрямком оперативних дій на
пожежі є:
напрямок, на якому створилася небезпека для
людей, загроза вибуху, обвалення конструкцій,
існує
можливість
викиду
радіоактивних,
небезпечних
хімічних
речовин,
найбільш
інтенсивного поширювання вогню та на якому
робота пожежно-рятувальних підрозділів на цей
час може забезпечити успіх гасіння пожежі.
Після зосередження сил та засобів на вирішальному
напрямку вводяться в дію сили та засоби на інших
напрямках.

19. Принципи визначення вирішального напрямку. (п.п. 1.6.5. СДуНС).

Вирішальний напрямок оперативних дій на
пожежі визначається виходячи із наступних
принципів:
1
небезпечні
фактори
пожежі,
радіоактивні та (або) НХР загрожують
життю людей і рятування їх неможливе без
введення пожежних стволів - сили і засоби
зосереджуються
для
забезпечення
рятувальних робіт;

20.

2 - є загроза вибуху - сили і засоби
зосереджуються і вводяться у місцях, де дії
ПРП забезпечать попередження вибуху;
3 - існує можливість викиду радіоактивних,
небезпечних хімічних речовин або стався
викид
радіоактивних,
небезпечних
хімічних речовин – сили і засоби
зосереджуються
для
проведення
оперативних дій з попередження викиду
або
припинення
розповсюдження
радіоактивних,
небезпечних
хімічних
речовин;

21.

4 - вогнем охоплено частину об’єкта і
відбувається його поширювання на інші
частини цього об’єкта або на сусідні
будівлі - сили і засоби зосереджуються і
вводяться на дільницях, де подальше
поширювання вогню може призвести до
найбільших збитків;
5 - вогнем охоплено будівлю (споруду), що
стоїть окремо, і загрози поширювання
вогню на сусідні об’єкти не існує – основні
сили і засоби зосереджуються і вводяться у
місцях найбільш інтенсивного горіння;

22. 6 - вогнем охоплена будівля, що не є цінною і виникла загроза поширювання вогню на сусідні будівлі – основні сили і засоби зосереджуються і

6 - вогнем охоплена будівля, що не є цінною
і
виникла загроза поширювання вогню на
сусідні будівлі – основні сили і засоби
зосереджуються і вводяться з боку будівлі
(споруди), що не горить.
!!!
На конкретний період часу ведення
ОД, вирішальний напрямок
оперативних дій на пожежі - 1 (один),
але він може змінюватись з часом.

23.

ЛІТЕРАТУРА
(Завдання на самопідготовку)
1. Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів
управління
та
підрозділів
Оперативнорятувальної служби цивільного захисту. Розд. ІІІ
Гасіння пожеж, п.п. 1.4.1. - 1.7.4.
2. Пожежна тактика, 1998 р., стор. 47 – 67.
English     Русский Rules