Жалпы тєжірибелік дєрігермен науќастарды кењестеу жєне т±лѓааралыќ ќатынастыњ принциптері
Т±лѓааралыќ (адамдыќ) ќатынас.
Ќатынас т‰рлері.
Т±лѓааралыќ катынас жіктелуі
Психология межличностного общения рассматривает объект, субъект и процесс взаимодействия. Любые межперсональные отношения состоят из сл
Т±лѓааралыќ катынас ерекшеліктері
Т±лѓааралыќ ќатынас ерекшеліктері
Таныстыќ,жаќындыќ,жолдастыќ.
Симпатия ,антипатия
Адамныњ ќатынасу ‰шін ќажеттілігі
Адамныњ ќатынасу ‰шін ќажеттілігі
Ќатынас мєдениеті
Конфликттен ќалай ќ±тылу ќажет.
конфликтен ќалай ќ±тылу керек.
Кіші топ дегеніміз не ?
Кіші топ дегеніміз не ?
Кіші топ дегеніміз не?
КІші топ дегеніміз не?
Топтаѓы адам
ТЕРМИНДЕР
ТЕРМИНДЕР
ТЕРМИНДЕР
Т±лѓааралыќ µзара єсер жаѓдайындаѓы даѓдылар,
СЕЗІМ
СЕЗІМ
Кері байланыс
2.66M
Categories: medicinemedicine psychologypsychology

Жалпы тәжірибелік дәрігермен науқастарды кеңестеу және тұлғааралық қатынастың принциптері. (Курс 7)

1. Жалпы тєжірибелік дєрігермен науќастарды кењестеу жєне т±лѓааралыќ ќатынастыњ принциптері

Жалпы тәжірибелік
дәрігермен науқастарды
кеңестеу және тұлғааралық
қатынастың принциптері
Лектор: жалпы дәрігерлік тәжірибе
кафедрасы меңгерушісі
доцент Керимкулова Айман Сайлаубековна

2.

Тұлғааралық қатынас – адамдардың бір
бірін бағалауы және қабылдауы арқылы
жұзеге асатын қалыптасу, күту,
стереотипі, бағдарлау жүйесі.
Тұлғааралық қатынас – субъективті адамдар
арасында өтетін өзара қатынас,адамдар
арасында өзара әсер ету мінездерінде
көрінетін,араласу және қоғамдағы
адамдардың қатынасы.

3. Т±лѓааралыќ (адамдыќ) ќатынас.

Тұлғааралық (адамдық)
қатынас.
—Қоғамдық иерархиялық саты құратын
индивидтар арасындағы өзара үйлесімді
қатынас.

4. Ќатынас т‰рлері.

Қатынас түрлері.
Қоғамдағы мүшелердің әртүрлі араласуынан
туындайтын адамгершілік қатынас:
Бірінші кезекте визуальді (немесе вербальды
емес байланыс яғни денеқозғалысы,сыртқы түрі
жатады )
лингвистикалық(сөйлеу түрі), аффективті,
сондайақ,күрделі қоғам дамуы нәтижесінде
қүрылған (экономикалық, саясаттық және тб).

5. Т±лѓааралыќ катынас жіктелуі

Тұлғааралық катынас
жіктелуі
Біріншілік қатынас: яғни,адамдар
арасында өзіне қажетті
қалыптасатын мәселе.
Екіншілік қатынас: яғни, тұлғаның
басқа адам қатынасы көмегінің
қажеттілігі туындауынан
орындалуы.

6. Психология межличностного общения рассматривает объект, субъект и процесс взаимодействия. Любые межперсональные отношения состоят из сл

Психология межличностного общения рассматривает объект,
субъект и процесс взаимодействия. Любые межперсональные
отношения состоят из следующих элементов:
1) когнитивті (немесе түсінушілік) – объекті түсіну
және қабылдау;
2) аффективті (немесе эмоциональды) – объектпен
өзара қатынастың салыстырмалы өтуі,
3) конативті (немесе тәртіптік) – бұл жағдайда,егер
индвидтар арасында симпатия пайда болады жағдай
конструктивті диалогка,өзара көмекке бағытталған,осы
уақытта антипатия қатынасы қиындығы туындайды.

7. Т±лѓааралыќ катынас ерекшеліктері

Тұлғааралық катынас ерекшеліктері
Адам және қоршаған орта
Тұ лғааралық қатынас
іскерлік
таныстық
жеке
жанұялық

8. Т±лѓааралыќ ќатынас ерекшеліктері

Тұлғааралық қатынас ерекшеліктері
иерархия
Өзара әсерету
Өзарақабылдау
Өзара түсіністік
Басшы
қызметшілері
Жақындастыратын алыстататын

9. Таныстыќ,жаќындыќ,жолдастыќ.

Таныстық,жақындық,жолдастық.
түрін сөйлесемін
танимын
жақындық,
жақындық емес
сәлемдесемін
Жалпы мақсат
негізіндегі достық

10. Симпатия ,антипатия

Cайланған
симпатия
антипатия

11.

12. Адамныњ ќатынасу ‰шін ќажеттілігі

Адамның қатынасу үшін қажеттілігі
автормен
дәріс
Спектакль
Телефонды
әңгіме
Доспен
сөйлесу

13. Адамныњ ќатынасу ‰шін ќажеттілігі

Адамның қатынасу үшін қажеттілігі
Білім,
тәжирбие жинау
топ
Тәртіптің қалыптасуы Әдептілік сапасының
қалыптасуы
Классика
Фолк
Рок
Попса

14. Ќатынас мєдениеті

Қатынас мәдениеті
Не және қалай
хабарланады
«қалай?»
Сұрағымен
байланысты
Тыңдай білу
-кіммен аралассаң,сол адамға сену
-кіммен аралассаң,сол адамады сыйл
- Компромиссияға қабілетті болу.

15. Конфликттен ќалай ќ±тылу ќажет.

Конфликттен қалай құтылу қажет.
-өзін жоғары бағалау
-ұжымда қабылдамау
Конфликт себептері
Конфликті
түсіну
Стратегия таңдау,
Нәтижеге қол жеткізу әдісте

16. конфликтен ќалай ќ±тылу керек.

конфликтен қалай құтылу керек.
Мақсат қою
Пікір таласқа
алдын ала келісу
Екі жақтан белсенді қатысу
Мәселе өзектілігінің
нақтылығы
Шынайы ойын
Логика,аргумент

17.

18. Кіші топ дегеніміз не ?

жанұя
класс
компания
Анықталған белгілермен адамдарды біріктіру.

19. Кіші топ дегеніміз не ?

қатынас
мақсат
іс-әрекет

20. Кіші топ дегеніміз не?

Жетістікке
қол жеткізу
мақсат
3-(шешу үшін)
Конфликттен
кем болмау керек
Жадының 7 д
Көп болмауы

21. КІші топ дегеніміз не?

топ
формальды
Формальды емес

22. Топтаѓы адам

Топтағы адам
Топ әректіне әсер етеді
топ
Лидер
Басқа адамдар
қызығушылығын елемеуТоп үстемдігіне адамның
бағынуы.

23. ТЕРМИНДЕР

Әлем мен адам арасындағы
ерекше байланыс
Жеке адамдар өзара
байланысы
Қатынас
Тұлғааралық қатынас.
ИНДИВИДтің әлеуметтік
маңызды тұрақты жүйесі
тұлға
Тұлғааралық қатынас
қандай сөзбен сипатталады
Өзара – өзарақатынас, өзара әсер
ету, өзара түсіну

24. ТЕРМИНДЕР

Тұлғаарлық қатынас негізге
жинақталады
негізі - сезім
Тұлғааралық қатынас негізінде
құралған сезімді екі топқа бөлуге
болады,
1. Адамдарды жақындастыратын
сезім
2. Адамдарды алыстататын сезім
Іскерлік қатынас сипатталады
арнайы
Жеке өзара байланыс негізінде
құралған қатынас
Тұлғааралық қатынас

25. ТЕРМИНДЕР

Өзара қатынастың ең кең түрі
ТАНЫСТЫҚ
Таныстық деңгейлері
1.- түрін танимын.
2.сәлемдесемін.
3.-сәлемдесемін және
сөйлесемін,
Бұл қатынастың негізгі шарты
аралаасуға тырысу,симпатия
Жақындық.
Бұл қатынасты жалпы мақсат
байланыстырады.
жолдастық
Қатынастың ең жоғарғы
деңгейі
достық

26. Т±лѓааралыќ µзара єсер жаѓдайындаѓы даѓдылар,

Тұлғааралық өзара әсер
жағдайындағы дағдылар,
1) Басқа адамның өткерген сезімін түсіну
және көру сондай ақ оның тілегін сезіне білу.
2) Өзінің сезім тілегін түсіне білу және ол
туралы ашық айту.
3) Басқалардың тілегі мен сезімін көрсете
білу.
4) Өз сезімі мен тілегін ашық айта білу.

27. СЕЗІМ

СИМПАТИЯ

28. СЕЗІМ

АНТИПАТИЯ

29.

Тұлғааралық қатынас вертикальды (
мысалы,ұстаз-оқушы ),сондайақ
горизонтальды болып келеді.
Тұлғааралық қатынастың оңтайлы дамуы
гендерлік жағдайға жастық категорияға
,қатысушының темпераментіне
байланысты.

30.

в сфере интересов психологии
межличностных отношений находятся
вопросы взаимодействия и
взаимовлияния индивидов в группах
разной степени организации и
сложности устройства.

31. Кері байланыс

Тұлғааралық қатынас мағынасы қалай
түсіндіріледі.
Неліктен сезімді ашық білдіру қатынас
дамуын жақсартады?
Тұлғааралық қатынас сенімділігі
мағынасы қалай түсіндіріледі?
Тұлғааралық қатынас сенімділігін
қалай дамытуға болады?
English     Русский Rules